Template:Florida

维基百科,自由的百科全书
跳转至: 导航搜索
Flag of Florida.svg 佛罗里达州
主题

历史 | 地理 | 政府 |

首府

塔拉哈西

阿拉楚阿县 | 贝克县 | 贝县 | 布拉德福德县 | 布里瓦德县 | 布勞沃德縣 | 卡尔洪县 | 夏洛特县 | 西彻斯县 | 克莱县 | 科利尔县 | 哥伦比亚县 | 迪索托县 | 迪克西县 | 迪瓦勒县 | 埃斯坎比亚县 | 弗拉格勒县 | 富兰克林县 | 加兹登县 | 吉尔克里斯特县 | 格莱兹县 | 格尔夫县 | 哈密尔顿县 | 哈迪县 | 亨德里县 | 赫南多县 | 海兰兹县 | 希尔斯伯勒县 | 霍姆斯县 | 印第安里弗县 | 杰克逊县 | 杰斐逊县 | 拉斐特县 | 莱克县 | 利县 | 利昂县 | 莱维县 | 利伯蒂县 | 麦迪逊县 | 马纳蒂县 | 马里恩县 | 马丁县 | 迈阿密-戴德县 | 门罗县 | 拿骚县 | 奥卡卢萨县 | 奥基乔比县 | 奥兰治县 | 奥西奥拉县 | 棕榈滩县 | 帕斯科县 | 皮尼拉斯县 | 波克县 | 帕特南县 | 圣罗莎县 | 萨拉索塔县 | 塞米诺尔县 | 圣约翰斯县 | 圣露西县 | 萨姆特县 | 萨旺尼县 | 泰勒县 | 尤宁县 | 沃卢西亚县 | 沃库拉县 | 沃尔顿县 | 华盛顿县

主要城市

开普科勒尔 | 克利爾沃特 | 科勒尔斯普林斯 | 劳德代尔堡 | 盖恩斯维尔 | 海厄利亚 | 好莱坞 | 杰克逊维尔 | 莱克兰 | 迈阿密 | 迈阿密加登斯 | 米拉马尔 | 北迈阿密 | 奥兰多 | 彭布罗克派恩斯 | 庞帕诺比奇 | 圣露西港 | 圣彼得斯堡 | 森赖斯 | 塔拉哈西 | 坦帕 | 西棕榈滩

如何控制本模板的显示状态
  • 使用{{Florida| collapsed}}使本模板显示为折叠(隐藏)状态。
  • 使用{{Florida| uncollapsed}}使本模板显示为展开(显示)状态。
  • 使用{{Florida| autocollapse}}使本模板仅在页面上有其他相同类型的模板时,显示为折叠(隐藏)状态。
  • 除非另有设定(请见模板代码内的state参数),autocollapse为默认状态。