UTC+12

维基百科,自由的百科全书
跳转至: 导航搜索
UTC+12:藍(12月,2011年3月27日起改为全年)、橘(6月,俄罗斯部分2011年3月27日起改为全年)、黃(全年)、淡藍 - 海洋

UTC+12時區包含以下區域:


UTC+12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
UTC
昨日
12
昨日
13
昨日
14
昨日
15
昨日
16
昨日
17
昨日
18
昨日
19
昨日
20
昨日
21
昨日
22
昨日
23
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
UTC+8
昨日
20
昨日
21
昨日
22
昨日
23
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19