Α反轉錄病毒屬

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

α反转录病毒属
病毒分類 编辑
(未分级) 病毒 Virus
域: 核糖病毒域 Riboviria
界: 副核糖病毒界 Pararnavirae
门: 逆转录酶病毒门 Artverviricota
纲: 逆转录酶病毒纲 Revtraviricetes
目: 逆转录病毒目 Ortervirales
科: 逆转录病毒科 Retroviridae
亚科: 正逆转录病毒亚科 Orthoretrovirinae
属: α反转录病毒属 Alpharetrovirus
模式種
鳥白血病病毒
Avian leukosis virus

α反轉錄病毒屬学名Alpharetrovirus)是反轉錄病毒目反轉錄病毒科下的一個屬,此屬的病毒具有C型的外觀。α反轉錄病毒會在野鳥、家禽和鼠身上造成肉瘤和腫瘤

鳥白血病病毒就是一個例子。

外部連結[编辑]