宋恭帝

维基百科,自由的百科全书
宋恭帝
宋朝皇帝
元朝瀛國公
宋朝第16位(南宋第7位)皇帝
統治1274年8月12日-1276年2月4日 投降(1年176天)
前任宋度宗赵禥
繼任宋端宗赵昰
元朝瀛國公
統治1276年2月4日-1323年5月31日(47年116天)
出生宋度宗咸淳七年九月二十八
1271年11月2日
南宋臨安
逝世元英宗至治三年四月二十六日
1323年5月31日(1323歲—05—31)(51歲) 處決
河西
王后元朝公主孛兒只斤氏
妃嫔邁來迪(存疑)
子嗣赵完普
年號
德祐:1275年-1276年四月
尊号
懿聖皇帝
谥号
恭皇帝
政权宋朝南宋
父親宋度宗
母親全皇后
宗教信仰佛教

宋恭帝趙xiǎn(1271年11月2日—1323年5月31日),南宋第七代皇帝(1274年8月12日—1276年2月4日在位),在位2年,宋度宗六子。他是全皇后所生,是宋端宗赵昰之弟,宋末帝赵昺兄,即位前封嘉国公左卫上将军等,也是宋朝的最后第三位皇帝。1276年2月領宋室投降元朝后,封为「瀛國公」,而繼位的宋端宗为他上尊号孝恭懿圣皇帝[1],无庙号,之後他被迫在吐蕃剃髮出家,最後被賜死,享年53岁。

生平[编辑]

沖齡踐阼[编辑]

《宋史本纪第四十七》記載:“瀛国公名㬎,度宗皇帝子也,母曰全皇后,咸淳七年(1271年)九月己丑,生于临安府之大内。”宋咸淳十年(1274年)七月,宋度宗驾崩,年三岁的趙㬎在丞相贾似道的扶持下登基做皇帝,是为宋恭帝,改明年為德祐元年。祖母謝太皇太后、母亲全太后垂帘听政。但军国大权依然在贾似道之手。

當時军已控制中國北方和西南,在取得南下最重要通道襄陽城的控制權之後,渡过长江向南宋都城临安(今杭州)进发。謝太皇太后一面在全国通令“勤王”,一面向元軍乞和。勢如破竹的元軍在擊破各地的防線,相繼降服了長江中游諸州。1275年,賈似道率領的13萬大軍在蕪湖與元軍對戰大敗。不久,謝太皇太后和宋恭帝在輿論壓力下貶贾似道,不过为时已晚,宋朝亡國在即。同年年中,元軍已經佔領了江東(今日的江蘇省南部)大半的領土。

1276年1月18日伯顏率領的元军兵临临安。南宋朝廷遣陸秀夫求和稱侄不成,只好向元军投降。正月十八日(1276年2月4日),謝太皇太后抱着五岁的小皇帝宋恭帝㬎出趙城,派遣监察御史杨应奎向元軍献上传国玺[2],臨安的南宋朝廷投降。南宋残余势力在福建广东抗元,直到1279年南宋正式滅亡。

入元降封瀛國公[编辑]

南宋滅亡後,宋恭帝曾徙居元大都上都烏斯藏甘州(一說還有謙州,今俄罗斯图瓦共和国境内)等地,是中國歷史上遊歷最遠的一位漢人皇帝。

北迁[编辑]

恭帝降元後,元將巴延促其北上入覲。帝於至元十三年(宋德祐二年,1276年)丙子三月從臨安啓程,前往上都。太皇太后謝氏以疾留内。太后全氏隆國夫人黃氏度宗母、恭帝祖母)、榮王赵与芮理宗弟、度宗父、恭帝祖父)、沂王趙乃猷、樞密院參知政事高應松、謝堂、知臨安府翁仲德及汪元量等朝臣、宮人隨同北上(見劉一清錢塘遺事)。渡江後,宋將李庭芝苗再成等謀奪駕,不克。五月,過大都,赴上都。丙申,見元世祖忽必烈於上都大安殿。忽必烈封恭帝为瀛國公,妻以公主,詔優待之,使居大都;福王趙與芮受封平原郡公(汪元量《水雲集》湖州歌八十一:“福王又拜平原郡,幼主新封瀛國公”)。

1279年3月19日,陸秀夫擕年仅八岁的小皇帝赵昺在崖山蹈海自盡,南宋最終全面灭亡。

至元十九年(1282年),中書省奏請徙瀛國公居上都,詔許之。後元仁宗延祐中,隨高麗國王王璋入朝的高麗人權漢功,見瀛國公故宅尚存,作《瀛國公第盆梅》詠之。

入遯吐蕃[编辑]

忽必烈欲保全亡宋宗室。至元二十五年(1288年)十月詔遣瀛國公趙㬎入吐蕃習梵書、西蕃字經(一說瀛國公自求入吐蕃學佛法)。十二月啓程,由脫思麻(今青海省海南藏族自治州一帶)入烏思藏,駐錫薩斯迦大寺木波講師[來源請求]他在萨迦寺出家,取藏文法名“却季仁钦”(ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན་)。藏族人尊称他为“蛮子拉尊”(སྨན་རྩེ་ལྷ་བཙུན་);[3]蛮子”是蒙古人对宋人的称谓,“拉尊”是藏语对出家王族的尊称,[4]汉译合尊。後為薩斯迦大寺住持。嘗取漢藏佛經互譯比勘,校訂異文。

賜死河西[编辑]

元英宗至治三年(1323年)四月,賜瀛國公趙㬎死於河西(今甘肃河西走廊张掖)。[5]明初僧人釋無慍《山庵雜錄》云:“瀛國公為僧後,至英宗朝,適興吟詩云:『寄語林和靖,梅開几度花。黄金臺上客,無復得還家。』諜者以其意在諷動江南人心,聞之於上,收斬之。既而上悔,出內帑黃金,詔江南善書僧儒集燕京,書大藏经云。”[6][7]陶宗儀輟耕錄》引此詩,作:“寄語林和靖。梅花幾度開。黃金臺下客,應是不歸來。”並云“此宋幼主在京師所作也”。人瞿佑《歸田詩話》引作:“黃金臺上客,底事又思家。歸問林和靖,寒梅幾度花。”謂瀛國公以此詩贈汪元量。藏文史書則謂其罪名是以讲经为名,聚衆謀反。元史英宗紀可旁證瀛國公卒年:“至治三年四月壬戌朔,敕天下諸司命僧誦經十萬部。……敕京師萬安、慶壽、聖安、普慶四寺,揚子江金山寺五台山萬聖祐國寺,做水陸佛事七晝夜。”[8][7]

按《元史·卷四十二·顺帝五》至正十二年五月“河南诸处群盗,辄引亡宋故号以为口实,宜以瀛国公子和尚赵完普及亲属徙沙州安置,禁勿与人交通。”[9]之記錄可见,宋恭帝的大兒子赵完普并未被赐死,且有一定数量的家眷。

親族[编辑]

祖先[编辑]

先祖
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
高祖父:(追封)赵国公赵师意
 
 
 
 
 
 
 
曾祖父:(追封)荣文恭王趙希瓐
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
高祖母:(追封)魯國夫人石氏
 
 
 
 
 
 
 
祖父:福王赵与芮
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
外高祖父:(追封)越王全大節
 
 
 
 
 
 
 
曾祖母:(追封)荣王慈宪夫人全氏
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
外高祖母:(追封)南陽郡夫人王氏
 
 
 
 
 
 
 
父:度宗景孝皇帝赵禥
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
祖母:隆國夫人黄氏
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
孝恭懿圣皇帝赵㬎
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
外高祖父:(同上)越王全份
 
 
 
 
 
 
 
外曾祖父:(追封)申王全大中
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
外高祖母:(同上)越王夫人
 
 
 
 
 
 
 
外祖父:(追封)和王全昭孙
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
外曾祖母:(追封)申王夫人
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
母:皇太后全氏
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
外祖母:(追封)和王夫人
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

妻儿[编辑]

後世盛傳宋恭帝為元惠宗妥懽帖睦爾之生父。元文宗曾佈告中外,引元惠宗乳母夫之言,稱元明宗在漠北時,素謂太子(妥懽帖睦爾)非己子,遂徙於高麗,後遷靜江。元末明初人權衡撰《庚申外史》,謂瀛國公駐錫甘州山寺(元時稱十字寺,即張掖大佛寺)時,封地位於汪古部舊地及居延一帶的趙王曾以一回回女子與之(即順帝生母邁來迪)。延祐七年四月,回回女生一男子。時值元武宗長子周王和世琜(即位後為元明宗)流亡西北,過甘州山寺,見瀛國公幼子,“大喜,因求為子,並其母載以歸”。明代以後,此說遂成確論。至清代,《欽定四庫全書總目提要》認為此說乃宋遺民僞造,明人“附會而盛傳之”,“覈以事實,渺無可據,實為荒誕之尤,非信史也。”近時學者有謂瀛國公在移駐甘州之前,可能居於謙州吉利吉思地界(今葉尼塞河上游)。當時周王和世琜自陝西至嶺北過金山(阿尔泰山),流亡於察合臺後王封地,地理上與謙州接近。[原創研究?]

宰相[编辑]

評價[编辑]

延伸阅读[编辑]

[在维基数据]

维基文库中的相关文本:宋史·卷047》,出自脱脱宋史
维基共享资源阅览影像

参考文献[编辑]

 1. ^ 明 钱士升《南宋书》
 2. ^ 《宋史·卷四十七 本纪第四十七》:甲申,大元兵至皋亭山,遣监察御史杨应奎上传国玺降
 3. ^ 红史
 4. ^ 西藏王统记》,索南坚赞著,刘立千译注。民族出版社,2000年2月出版,13页、164页
 5. ^ 釋念常,《佛祖歷代通載·卷二十二》:癸亥至治三年...是年四月賜瀛國公合尊死於河西。
 6. ^ 《山庵雜錄·第1卷》. 0118b08. [2019-12-13]. (原始内容存档于2019-12-13). 
 7. ^ 7.0 7.1 陳援庵. 〈佛祖通載〉. 《中國佛教史籍概論》卷六. 
 8. ^ 元史·卷二十八·本紀第二十八·英宗二
 9. ^ 元史·卷四十二·本紀第四十二·順帝五
 10. ^ 《宋史·卷四十七 本纪第四十七》
 11. ^ 御批續資治通鑑綱目卷二十三
宋恭帝
出生于:1271年11月2日逝世於:1323年5月31日
統治者頭銜
前任:
宋度宗
趙禥
中国皇帝
1274年8月12日-1276年2月4日
繼任:
元世祖忽必烈
前任:
宋度宗
趙禥
宋朝皇帝
1274年8月12日-1276年2月4日
繼任:
宋端宗
趙昰