尼德兰人的血脉

维基百科,自由的百科全书
跳到导航 跳到搜索
《尼德兰人的血脉》
Wien Neêrlands bloed
WienNeerlandsBloed.jpg

 荷蘭前国歌
作詞亨德里克·托伦斯英语Hendrik Tollens
作曲约翰·威廉姆·威尔姆斯英语Johann Wilhelm Wilms
採用1815
廢止1932
音频样本
演奏版
Flag of the Netherlands.svg
荷兰国歌历史
1815 - 1932尼德兰人的血脉
1932 -威廉颂

尼德兰人的血脉[1][2]荷蘭語Wien Neêrlands Bloed)又译《荷兰人血统》,是荷兰1815年至1932年间的国歌

历史[编辑]

1815年,比利时与荷兰合并为荷兰王国,并开始探讨征集新国歌。早在荷兰共和国时期,《威廉颂》已经广为流传。然而当时,这首歌更倾向于一首奥兰治王室的赞歌,17、18世纪,当时的民众对奥兰治王室褒贬不一,这首歌普适性不强。尤其在法国托管下的荷兰南部,反对奥兰治王室的爱国者党长期占主导地位,威廉颂极不受欢迎。

拿破仑倒台后,奧蘭治王室即位。王室欲改变以往的形象,选择一首政治中立的国歌。此外,1815年全荷兰人民团结建立荷兰联合王国时,荷兰南部多为天主教居民,而《威廉颂》有时被解读为加尔文主义,考虑到一首新歌可能更受南部居民欢迎。

随之,海军上将杨·亨德里克·凡·金斯贝尔根(Jan Hendrik van Kinsbergen,1735年-1815年)组织了新国歌的征集选拔。荷兰诗人亨德里克·托伦斯 (Hendrik Tollens,1780年-1856年)和他的《Wien Neerlandsch bloed …》最终胜出。数位作曲家尝试谱曲失败后,最后由居住在阿姆斯特丹德国作曲家约翰・威廉姆・威尔姆斯(Johann Wilhelm Wilms,1772年-1847年)谱曲。

女王威廉明娜即位后,歌词修改为现代化语言,并就女王即位将“国王”换为“女王”。有争议的第二句“van vreemde smetten vrij”(从外国的玷污中解放)也被替换。

尽管有了新的国歌,《威廉颂》仍人气不减,1898年女王威廉明娜的即位仪式中也演奏了《威廉颂》。

《威廉颂》于1932年5月10日正式取代《尼德兰人的血脉》作为荷兰国歌,并由荷兰皇家海军陆军使用至1939年。原因是1815年更换的新国歌实际比原来的《威廉颂》带来了更多争议,一些社会党人甚至拒唱。 國歌有兩個正式版本。從 1815 年到 1898 年使用的原始版本是為了紀念一位國王而寫的。從 1898 年到 1932 年使用的第二個版本被改寫並用來紀念威廉敏娜女王。

歌詞[编辑]

從 1815 年到 1898 年使用的版本[编辑]

Wien Neêrlands 在 d'aders vloeit Van vreemde smetten vrij Wiens hart voor land en koning gloeit Verheff' de zang als wij: Hij zet meet ons, vereend van zin Met onbeklemde borst Het godgevallig feetlied in Voor vaderland en vorst (2x)

De Godheid , op haar hemeltroon Bezongen en vereerd Houdt gunstig ook naar onze toon Het heilig oor gekeerd: Zij geeft het eerst, na 't zalig koor Dat hoger snaren spant Het rond en hartig lied gehoor Voor vorst en vaderland (2x)

Dring' luid, vanuit ons feestgedruis Die beê den hemel in: Bewaar de vorst, bewaar zijn huis Enons, zijn huisgezin Doe nogons laatst,ons jongst gezang Die eigen wens gestand: Bewaar, o God den koning lang En 't lieve vaderland (2x)

誰的血管裡流淌著荷蘭人的血液, 从外国的玷污中解放; 誰的心為國王和國家而發光, 像我們一樣在歌聲中歡呼! 他與我們一起歌唱,目標一致, 在他的聲音的最高點, 這首喜慶的歌曲,取悅上帝, 為祖國和國王(2x)

她天上寶座上的神性 小夜曲和尊貴 對我們的聲音 有好感保持神聖的耳朵轉動: 她與天上的合唱團一起唱出一流的歌聲 在更高的平原上運作 這首飽滿而酣暢的歌曲獻給 國王和祖國(2x)

從我們節日的吼聲中響亮地瀰漫 這對天堂的祈禱 保護君主,保護他的房子 和我們,他的家人 在我們最新的歌曲中以同樣的願望兌現你的承諾 保護,哦上帝,永遠國王 和心愛的祖國(2x)

1898 年至 1932 年使用的版本[编辑]

Wien Neêrlands in de aadren vloeit Wien 't hart klopt fier en vrij Wie voor zijn volk van liefde gloeit Verheff' de zang als wij: Hij roem' met allen, welgezind Den onverbreekb'ren band Die Neerland en Oranje bindt Vorstin en vaderland ( 2x)

Bescherm, o God, bewaakt den grond Waarop onze adem gaat De plek waar onze wieg op stond Wellicht ons sterfuur slaat Wij smeken van Uw vaderhand Met blijden kinderzin Behoud 't lieve vaderland Voor land en koningin (2x)

Dring' luid, vanuit ons Feestgedruis De beê den hemel in: Blijf meet ons oud Oranjehuis Het volk steeds één gezin Vorstin en prins prijze ons gezang En 't klinke aan allen kant: Bewaar het vorstelijk stamhuis lang En 't lieve vaderland (2x)

誰的血管裡流淌著荷蘭人的血液, 誰的心驕傲而自由地跳動, 誰為他的國家而發光,誰 像我們一樣在歌聲中歡呼! 他與每個人一起讚美,深受感動, 將荷蘭與奧蘭治、 女王和國家聯繫在一起的不可分割的紐帶(2x) 保護。 哦,上帝,保護大地 我們呼吸的 地方 這曾經是我們搖籃的 地方,也許我們臨終的時刻將來 我們祈求你父親的手 以快樂的童心 保護心愛的祖國 為女王和國家(2x) 從我們節日的咆哮中大聲瀰漫 這對天堂的祈守護我們古老的奧蘭治 ,家族 永遠的國家。女王和王子讚美我們的歌並在周圍響起永遠保護皇家王朝和心愛的祖國 (2x)

乐曲[编辑]

以下歌词为1898年改正后的第一段。


  \new ChoirStaff \transpose c bes <<
   \relative c' <<
    {
     \key c \major \time 4/4 \tempo "alla marcia" \dynamicUp
     \partial 4 g4 | c2 e4 d | c4. b16( a) g4 \breathe c4 | b4 c f e | e d r g, | \break
     c4 c e d | c4. b8 a4 \breathe b8( c) | d8( e) fis( g) b,4 a | g2 r4 g4 | f'4. e8 d4 d | \break
     e4. d8 c4 c8( e) | g4 g e c | e4( d) r g, | c4 c e8( c) c( b) | \break
     a4 a f'4. d8 | c4 c b8( c) d( b) | c2\cresc d\! | e4 c8( e) g( b,) g4 | c2 r2 \bar "|."
    } \\
    \new Voice = "al" {
     \voiceTwo
     \partial 4 g4 | e4( g) g4 g | e4 f e e4 | f4 e g g | g g r g |
     e4 e g g | f4. g8 a4 f8( f) | g4 g4 g4 fis | g2 r4 g4 | g4. g8 g4 g |
     g4. g8 g4 d8( e) | g4 g e c | g'2 r4 g | e4 e g4 g |
     f4 f a4. a8 | g4 g g g | g2 g | g4 c,8( e) g4 g | e2 r2 |
    }
   >>
   \new Lyrics \lyricsto "al" {
    Wien Neêr -- landsch bloed door d'ad'ren vloeit,
    Wien 't hart klopt fier en vrij,
    Wie voor zijn volk van lief -- de gloeit,
    Ver -- heff' den zang als wij!
    Hij roem' met al -- len, wel -- ge -- zind,
    Den on -- ver -- breekb' -- ren band,
    Die Neêr -- land en O -- ran -- je bindt:
    Vor -- stin en Va -- der -- land.
    Vor -- stin en Va -- der -- land.
   }
   \new Staff \relative c <<
    {
     \partial 4 g4 | c2 c4 b | c4 a c g | g4 g d' c | c b r g |
     c4 c c d | d4. d8 d4 d8( c) | d4 cis d c | b2 r4 g4 | d'4. c8 b4 b |
     c4 f e c8( e) | g4 g e c | c4( b) r g | g4 g c4 c |
     c4 c d4. d8 | e4 e d8( e) f( d) | e2 c | c4 c8( e) g,4 e'8( d) | c2 r2 |

    } \\
    {
     \clef bass
     \key c \major
     \partial 4 g4 | c,4( e) g4 gis | a4 f c c | d4 c b c | g' g r g |
     c,4 d8( g) c4 b | a4. g8 fis4 d'8( c) | b4 a a d, | g2 r4 g4 | g4. g8 g4 g |
     e4 g4 g4 c,8( e) | g4 g e c | g'2 r4 g | c,4 c c4 e |
     f4 f d4. f8 | g4 g g g | c2 g | c4 d,8( e) g4 g | <e c>2 r2 |
    }
   >>
  >>

影响[编辑]

参考[编辑]

 1. ^ H. Tollens, Cz. Gedichten – Eerste deel. Leeuwarden: G. T. N. Suringar. 1855: 184–187 [2015-05-30]. (原始内容存档于2015-04-19). 
 2. ^ Neêrlands Volkslied页面存档备份,存于互联网档案馆) as modified by J. W. van Dalfsen. Website of Digital library for Dutch literature.
 3. ^ 复旦大学 Fudan University - 复旦标志. [2014年9月19日]. (原始内容存档于2014年6月5日).