文殊菩萨

维基百科,自由的百科全书
跳到导航 跳到搜索
文殊菩萨
九天禅院 文殊菩萨 (cropped).jpg
汕头市天坛花园九天禅院内的文殊菩萨像
汉名文殊菩薩
(Pinyin: Wénshū Púsà)
文殊师利菩薩
(Pinyin: Wénshūshīlì Púsà)
曼殊室利菩薩
(Pinyin: Mànshūshìlì Púsà)
妙吉祥菩薩
(Pinyin: Miàojíxiáng Púsà)
梵名मञ्जुश्री
Mañjuśrī
藏名འཇམ་དཔལ་དབྱངས་
Wylie: 'jam dpal dbyang
THL: Jampalyang

འཇམ་དཔལ་
Wylie: 'jam dpal
THL: jampal
日语文殊菩薩もんじゅぼさつ
(romaji: Monju Bosatsu)
文殊師利菩薩もんじゅしりぼさつ
(romaji: Monjushiri Bosatsu)
文珠菩薩もんじゅぼさつ
(romaji: Monju Bosatsu)
妙吉祥菩薩みょうきっしょうぼさつ
(romaji: Myōkisshō Bosatsu)
蒙古名ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠡᠭᠰᠢᠭᠲᠦ
Зөөлөн эгшигт
高棉语មញ្ចុស្រី
(manh-cho-srei)
韩语문수보살
(RR: Munsu Bosal)
만수보살
(RR: Mansu Bosal)
묘길상보살
(RR: Myokilsang Bosal)
泰语พระมัญชุศรีโพธิสัตว์
越南语Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Văn-thù
Diệu Đức
Diệu Cát Tường
Diệu Âm
信息
信仰教派大乘佛教金刚乘
Dharma Wheel.svg 佛教主题
文殊菩薩像,印度公元9世紀波羅王朝,現藏於檀香山藝術學院

文殊菩萨梵語मञ्जुश्री,悉曇文:𑖦𑖗𑖿𑖕𑖲𑖫𑖿𑖨𑖱,拉丁轉寫:Mañjuśrī),又称文殊师利菩萨曼殊室利菩萨闻随师离菩萨[1],中国佛教四大菩萨之一,释迦牟尼佛的左胁侍菩萨,代表智慧。因德才超群,居菩薩之首,故稱法王子。文殊菩薩的名字意譯為“妙吉祥”、“妙乐”(英文:Gentle Glory);Mañju,音译爲“文殊”或“曼殊”,意為美妙、雅致,śrī,音译爲“师利”或“室利”,意為吉祥、美觀、莊嚴。故亦称妙吉祥菩萨

文殊在佛教中是智慧的象征,其注重一切般若,被称智慧第一。文殊的標準形象爲乘青獅、持寶劍(有時換為玉如意,表示吉祥),骑狮表威猛,執剑表智慧。一般在造像中,文殊作为胁侍位於释迦佛的左侧,与释迦牟尼佛普贤菩萨并称為華嚴三聖

在佛教的地位[编辑]

文殊菩薩像,現藏於大英博物館
艋舺龍山寺文殊菩薩像。

在佛教中,文殊菩萨被视为三世古佛、七佛之師。《聖無動尊大威怒王秘密陀羅尼經》云:“妙吉祥菩薩,是三世覺母。”根据佛教经典,文殊菩薩於無量阿僧祇劫前早已成佛,是空寂世界的“大身如來”、平等世界的“龍種上尊王如來”,現在世為“歡喜藏摩尼寶積如來”。在燃燈佛將成佛時,倒駕慈航為“妙光菩薩”,為燃燈佛說法,如今化現為菩薩,協助釋迦牟尼佛度化眾生。

未來文殊師利還要在無垢世界成佛,號“普現如來”,故文殊師利菩薩是三世古佛。文殊在往昔時,曾為七佛之師;《處胎經》云:「昔為能仁師,今為佛弟子。二尊不並立,故我為菩薩。」义為「古佛乘願再來,助佛渡众。」

妙吉祥於古印度舍衛國誕生時,出現十種吉祥之瑞兆:一、光明滿室,二、甘露盈庭,三、地湧七珍,四、神開伏藏,五、雞生鳳子,六、豬誕龍豚,七、馬產麒麟,八、牛生白澤,九、倉變金粟,十、象具六牙;故稱為妙吉祥。佛经曾记载文殊啟發善財童子一路向南与善知識参学,又教化龍女八歲成佛,及領導阿難尊者於鐵圍山結集大乘經藏。

文殊菩萨本來早已成佛,指導的弟子很多已成佛,所以經中常稱祂為佛母、諸佛之師。但為方便教化,利益眾生,現乃倒駕慈航,化作菩薩,一方面協助釋迦牟尼佛弘法利生,一方面與普賢觀音地藏等诸大菩萨普度眾生。

汉传佛教中称文殊、普賢觀音地藏为“四大菩萨”。唐朝大曆四年(769年),唐代宗不空三藏之請,令天下伽藍食堂,除賓頭盧羅漢外,別置文殊菩薩像為上座

有一同供奉文殊雨寶善女等三尊的,號稱「吉祥三尊」,以此三尊可以護佑吉祥。有一同供奉文殊(智慧)、虛空藏(記憶)、般若般若波羅蜜)等三尊菩薩的,號稱「智慧三尊」。般若菩薩發願擁護文殊師利菩薩,所以誦念文殊菩薩各種真言的,也可以感召般若菩薩。這是因為般若本為一體。[2]

文殊菩薩有「一兄四姊妹」護法神,即「都牟盧天」(Tumburu)。與「都牟盧天」的四個妹妹,代表常樂我淨的「惹耶天女」(Jayā)、「微惹耶天女」(Vijayā)、「阿爾多天女」(Ajitā)、「阿波羅爾多天女」(Aparājitā),「一兄四姊妹」同時也是《楞嚴經》、大白傘蓋菩薩般若菩薩的護法神。

文殊菩萨的造像一般是天人衣著,頂結五髻或者戴「五佛冠」表佛五智,骑青獅表示威嚴勇猛、所向披靡、無堅不摧、戰無不勝;相传著名的滄州鐵獅子(又名:镇海吼),本來也是鑄造為文殊菩薩座騎。持剑或手持如意。或作一手持經典,一手執寶劍,意為智慧無礙。或者一手持寶劍,一手持蓮花。或者一手持寶劍,一手持蓮花,蓮花上放有一本經典。

持剑在佛教中有重要表征意义,象徵以智慧劍斬煩惱結。在玄奘所譯的《能斷金剛般若波羅蜜經》中,把般若比喻作能斬斷金剛的利器,文殊師利就是智慧的化身,祂自己的非凡成就以及教人成佛之豐功偉業,無不是憑藉著智慧這把利劍。學佛者無不祈望深入經藏,智慧如海。只有修智慧,才能明是非,除十惡,修十善,離塵垢,淨性體,度有情,入涅槃。而這把利劍,就是透過五蘊,照見空性,色空不二,有無圓融,一行三昧,常樂我淨。

文殊菩薩駕乘獅子,手持如意。(香港萬佛寺文殊菩薩亭)

藏傳佛教中,形像通常右手持劍,左手持莲花,花上有一部經典,代表智慧的思維。其忿怒相是大威德金剛。文殊菩薩為黃教喇嘛守護,相傳黃教之祖宗大師即為文殊菩薩轉生,藏人也認為滿清皇帝文殊菩薩化身。

文殊菩薩化身無窮無盡,今日常見者有:紅黃文殊(紅文殊、黃文殊)、黑文殊、白文殊、四臂文殊、五髻文殊、八髻文殊、僧形文殊、孺童文殊、如意文殊、无垢文殊、華嚴文殊(五字真言文殊)、獅子吼文殊等。

文獻記載[编辑]

文殊菩萨在常在佛经中出现,且常以讯问者的身份请佛陀讲法。经中有不少单独介绍文殊菩萨的片段,且授记文殊菩萨会常住在中国的五臺山爲众生说法:

 • 首楞嚴三昧經》云:「過去久遠無量無邊阿僧祇劫,爾時有佛,號『龍種上如來』……過去無量無邊不可思議阿僧祇劫,爾時有佛,名龍種上如來,國名平等,乃至爾時平等世界,龍種上如來豈異人乎?即文殊師利法王子。」
 • 菩薩瓔珞經》曰:「過去無數阿僧祇劫有佛,名『大身如來』……剎號空寂,正於此處成無上等正覺……爾時大身如來,今文殊師利是。」
 • 大寶積經.文殊師利授記會》載:「此菩薩自往昔那由他阿僧祇劫以來,發十八種大願,嚴淨佛國,當來成佛,號為『普現如來』,其佛土在南方,號離塵垢心世界、無垢世界。」
 • 心地觀經》說:「三世覺母妙吉祥」。
 • 妙法蓮華經》序品:「往昔日月燈明佛,未出家時有八子,聞父出家成道,皆隨之出家。時有一菩薩名『妙光』,佛因之說法華經。佛入滅後,八子皆以妙光為師,妙光教化之使次第成佛,其最後之佛名『燃燈』,其妙光即文殊也。」可知,文殊師利居八代之首,燃燈佛為釋迦世尊之老師,故文殊師利菩薩乃釋迦如來九代之祖也。
 • 放钵經》曰:「今我得佛,皆是文殊師利之恩也;過去無央數諸佛,皆是文殊師利弟子;當來者亦是其威神力所致。譬如世間小兒有父母。文殊者佛道中父母也。」
 • 文殊師利法寶藏陀羅尼經》云:「爾時世尊告金剛密跡主菩薩言:『我滅度後,於此贍部洲東北方,有國名大振那(中国古名秦国之转译),其國中有山號曰五頂(即五臺山)。文殊師利童子遊行居止,為諸眾生於中說法。』」
 • 央掘魔羅經》:「爾時世尊告波斯匿王言:北方去此過四十二恆河沙剎,有國名常喜,佛名歡喜藏摩尼寶積如來,在世教化。(中略)彼如來者豈異人乎?文殊師利即是彼佛。」文殊師利菩薩就是摩尼寶積佛。全名南無歡喜藏摩尼寶積佛,此佛以無漏聖道之法寶積集莊嚴,成就佛道,故稱寶積佛。大智度論卷九(大二五·一二四中):‘以無漏根力覺道等法寶集故,名爲寶積;(中略)應當出生時亦多諸寶物生,或地生、或天雨種種寶集故,名爲寶積。
 • 放缽經》:“今我得佛,有三十二相八十種好,威神尊貴,度脫十方一切衆生者,皆文殊師利之恩,文殊師利本是我師。過去無央數諸佛,皆是文殊師利弟子,當來成佛者,亦是其威神勢力所致,譬如世間小兒有父母,文殊者,佛道中父母也。”
 • 聖無動尊經》中說:“妙吉祥菩薩是三世佛母,故名文殊師利。”

傳說[编辑]

根據《斯瓦揚布往世說》所記載的傳說,現時的加德滿都谷地本來是一座名為「納格達哈」(梵語:Naga Dah,意思就是「蛇湖」)的大湖泊。後來文殊師利菩薩來到,用劍把湖的南面一座山峰劈開,把湖水及住在湖裡的大蛇瀉走,形成了今日的加德滿都谷地。文殊菩薩還以自己的名義在這裡建立了一座城,名為曼殊帕坦,就是今日的德瓦帕坦。而那個把湖水瀉走山峽,今日被稱為佐帕爾(Cophara)。

又據傳說,預知釋迦牟尼佛將在藍毗尼園出世,而當時尼泊爾(加德滿都)還是一片荒涼沼澤地,於是文殊菩薩慈悲為懷,不避艱辛,提前二十餘年,率領弟子數十人,至尼泊爾移山填沼建造城池,以迎接偉大佛陀降臨人間。尼泊尔斯瓦扬布纳特的猕猴是他头虱化身。

藏傳佛教中,滿清皇帝是文殊皇帝,即文殊菩薩化身;根据清朝官方观点表示,满洲之名源于文殊菩萨梵語मञ्जुश्री,Maṅjuśrī)[參 1]乾隆帝还特别在其诗中自注以表示对这一说法的认同[參 2]。该词可能是經維吾爾語譯為蒙古語,之後進入滿語。努爾哈赤建國時,以滿洲國(满语ᠮᠠᠨᠵᡠ
ᡤᡠᡵᡠᠨ
穆麟德轉寫manju gurun)為名,取“文殊菩薩的土地”之意[參 3]。清史学者孟森也曾作考证来支持这一观点。他还进一步认为“满洲”之名与明朝中期建州卫指挥使李满住有关[參 4],并指出满住(满洲)是建州傳統觀念中的“最尊之称”。“满洲部族”正是“文殊部族”之意,是為當時建州女真人中自成的一種自名其部族之熟語[參 5]。中华人民共和国成立后,亦有藏人认为毛泽东是文殊菩萨化身并加以膜拜。

汉传佛教中,山西五臺縣五臺山公認為文殊菩萨道场

汉传佛教[编辑]

文殊道場[编辑]

八十卷本《華嚴經》曰:“東北方有處,名清涼山(五臺山),從昔以來,諸菩薩眾,於中止住,現有菩薩,名文殊師利,與其眷屬,諸菩薩眾,一萬人倶,常在其中,而演說法。”《文殊師利法寶藏陀羅尼經》云:「爾時世尊告金剛密跡主菩薩言:『我滅度後,於此贍部洲東北方,有國名大振那(中国古名秦国之转译),其國中有山號曰五頂(即五臺山)。文殊師利童子遊行居止,為諸眾生於中說法。』」對照經文,人們確定此五頂山、清涼山即是山西五臺縣境內的五臺山,故此地被公認為文殊菩萨道场,並雄踞中國佛教四大名山之首。漢明帝時,攝摩騰及竺法蘭二聖僧來震旦(中国),帝問:「此土豈有聖人居化耶?」曰:「清涼山為文殊大士所居。」故建伽藍,度僧居之。於中台有智慧燈,虔誠拜之,即現奇蹟。

閻浮化生[编辑]

在《佛說文殊師利般涅槃經》中,佛告跋陀波羅:“此文殊師利有大慈悲,生舍衛國多羅聚落梵德婆羅門家。其生之時,家內屋宅化如蓮華,從母右肋出,身紫金色,墮地能語如天童子,有七寶蓋隨覆其上,詣諸仙人求出家法,諸婆羅門,九十五種諸論議師,無能酬對,唯於我所出家學道。……住首楞嚴定,以此三昧力,出現於十方,於佛滅度後,五千四百歲,於其本生處,示現入涅槃。”

贊頌詩歌[编辑]

凈土宗第十三代祖師印光大師賦詩頌揚文殊菩薩曰:“文殊菩薩德難量,久成龍種上法王。因憐眾生迷自性,特輔釋迦振玄綱。為七佛師體莫測,作菩薩母用無方。常住寂光應眾感,萬川一月影咸彰。”

一行三昧[编辑]

在《文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經》中,文殊師利為了向大眾介紹“一行三昧”的修持方法,故請問釋迦佛世尊說法。言:“世尊,云何名一行三昧?”佛言:“法界一相,繫緣法界,是名一行三昧。若善男子、善女人,欲入一行三昧,當先聞般若波羅蜜,如說修學,然後能入一行三昧。如法界緣,不退不壞,不思議,無礙無相。善男子、善女人,欲入一行三昧,應處空閑,捨諸亂意,不取相貌,繫心一佛,專稱名字。隨佛方所,端身正向,能於一佛念念相續,即是念中,能見過去、未來、現在諸佛。何以故?念一佛功德無量無邊,亦與無量諸佛功德無二,不思議佛法等無分別,皆乘一如,成最正覺,悉具無量功德、無量辯才。如是入一行三昧者,盡知恒沙諸佛、法界,無差別相。阿難所聞佛法,得念總持,辯才智慧於聲聞中雖為最勝,猶住量數,則有限礙。若得一行三昧,諸經法門,一一分別,皆悉了知,決定無礙。晝夜常說,智慧辯才終不斷絕。”

日本佛教[编辑]

文殊菩萨在日本佛教中亦有信仰,在真言宗天台宗日蓮宗禪宗中被普遍供奉,也是“十三佛”之一。日本的核電廠研究設施文殊快中子增殖反應爐也以文殊菩薩命名。

聖號與真言[编辑]

文殊菩薩聖號[编辑]

《般涅槃經》云:“若聞文殊名,或見形像者,百千劫中不墮惡道。若稱念文殊名,設有重障者,不墮阿鼻極猛火處,常生他方清凈國土,值佛聞法,得無生忍。”

文殊菩薩一字護身真言[编辑]

《文殊師利根本一字陀羅尼經》 說《文殊菩薩之一字護身真言》: 「唵,齒林」(Om zrhyim,「齒林」要連讀)。此咒功德為滿願、吉祥、護身、去病、驅邪、避免敵人傷害、避免作惡夢、女子調經、不孕求子等。

文殊菩薩一字大輪真言[编辑]

《文殊儀軌經》說《文殊菩薩之一字大輪真言》: 「唵,部林」(Om buhyim,「部林」要連讀)。此咒能助一切真言,速得成就,若誦此咒,於東南西北五百驛之內,所有凶神惡煞皆飛奔逃遁,災星惡曜及諸魔不敢近身。又此咒同於如意摩尼珠,能滿一切之願,能降魔,能破世間一切惡咒,能施一切眾生無畏、自在。「唵,部林」通常在《準提神咒》之後念,相傳可以更加快《準提神咒》的效果。

文殊菩薩五字真言[编辑]

《文殊真實名經》(梵文:Mañjuśrījñāmasaṃgīti Sutra)中,釋迦文佛讚嘆文殊師利菩薩廣大功德,並說其文殊師利心咒:“阿啰跛者曩”(現代漢語為「啊惹巴紮那」,梵文天城體:“अ र प च न”,梵文悉昙體:“𑖀 𑖨 𑖢 𑖓 𑖡”,梵文轉寫:“A Ra Pa Ca Na”,藏音:“ཨ ར པ ཙ ན / A Ra Pa Tsa Na”) 。此「阿啰跛者曩」為華嚴字母前五字,象徵華嚴功德。通常會加上一個字,為“唵,阿啰跛者曩”,「唵」是咒語的發語詞。藏傳咒比漢傳神咒多最後一個音節“地”,被認為是“一切覺者對智慧的體驗”。「阿」代表釋迦文佛精進波羅蜜之德,「囉」代表無量清淨佛持戒波羅蜜之德,「跛」代表寶生佛布施波羅蜜之德,「者」代表無嗔怒佛忍辱波羅蜜之德,「曩」代表不空成就佛禪定波羅蜜之德,“地”是毘盧遮那佛般若波羅蜜之德,由於「毘盧遮那」即「釋迦文佛」的法身,且五波羅蜜能合成般若波羅蜜,最後一字可省。

據《金剛頂經·曼殊室利菩薩五字心咒陀羅尼品》曰:「若善男子或善女人,有能受持此陀羅尼者,即入如來一切法平等,一切文字亦皆平等,速得成就『摩訶般若』。纔誦一遍,如持一切八萬四千修多羅藏。汝今善聽,諦思惟之:阿(a)者是無生義,囉(ra)者清淨無染,離塵垢義;跛(pa)者亦無第一義諦,諸法平等;者(ca)者諸法無有諸行;娜(na)者諸法無有性相,言說文字皆不可得。以娜字無性相故,者字無有諸行。者字無有諸行故,跛字無第一義諦。跛字無第一義諦故,囉字無有塵垢,囉字無有塵垢故,阿字法本不生;阿字法本不生故,娜字無有性相。汝知此要,當觀是心,本來清凈,無可染著,離『我』、『我所』、分別之相。入此門者,名『三摩地』,是真修習。當知是人,『如來』印可,功德殊勝。」

文殊菩薩六字真言[编辑]

菩提流支譯《六字神咒經》,說文殊菩薩之六字真言: 「唵,婆髻馱那莫」(Om vakeda-namah,現代漢語發音: 嗡,哇其達拿碼)此咒功德為求取智慧、增加記憶、化難為祥、抵擋起屍鬼等。

文殊菩薩八字真言[编辑]

菩提流支譯《文殊師利寶藏陀羅尼經》,說文殊菩薩之八字真言: 「唵,阿尾囉吽佉左洛」(Om Ahvirahum Khacarah現代漢語發音: 嗡,阿比拉轟卡佳拉)此咒又稱《文殊師利菩薩八字大威德陀羅尼》、《大日如来傳文殊大威德心真言》、《文殊菩薩摧獄往生真言》、《文殊菩薩超拔畜生道真言》,此功德能解除災難、增添吉祥、亦可擁護一家眷屬獲得平安。如果向衣服念誦七遍後再穿上,可以消災解難;如果洗臉時向水念誦七遍後再洗,可以使人尊重,使冤家仇敵不再對自己產生惡念或惡意。如果向飲用水念誦七遍後再喝,可以消除體內諸惡。睡前誦此咒一百零八遍,可以睡眠平穩,得到好夢;甚至可以做預測吉凶的夢。最厲害的是見到畜屍或肉類,發慈悲心,念誦此咒七遍後,在肉上吹氣,即可使此畜往生,故俗稱《吹肉往生咒》。

参考文献[编辑]

注釋[编辑]

 1. ^ 阿桂 1988,第2頁
 2. ^ 孟森 2006,第6頁
 3. ^ 杉山正明 & 黃美蓉譯 2013,第389-391頁
 4. ^ 孟森 2006,第4-5頁
 5. ^ 孟森 2006,第5頁

引用[编辑]

 1. ^ 弥勒佛与文殊、普贤菩萨图. [2020-03-28]. (原始内容存档于2020-08-09). 
 2. ^ 釋申如.《般若菩薩修行法門》

來源[编辑]

 • 《文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經》神龍居士序文
 • 佛學大辭典》,丁福保
 • 《佛教勝地五臺山》叢書 六冊

外部链接[编辑]

參見[编辑]