楊雲娥

维基百科,自由的百科全书
跳到导航 跳到搜索
楊雲娥
皇后、皇太后
Dương Vân Nga.JPG
越南華閭黎大行廟中的楊雲娥雕像
皇太后
國家 大瞿越國
政權 丁朝前黎朝
姓名 楊雲娥
出生 952年
大瞿越國愛州
婚姻名份 正宮
逝世 1000年
大瞿越國
祠廟 黎大行廟
親屬
丁部領
黎桓
夫之平妻 丁部領:共四名
黎桓:奉乾至理皇后順聖明道皇后鄭國皇后范皇后
丁璿
經歷
 • 太平元年正月立為皇后
 • 太平十年尊為皇太后
 • 天福三年立為大勝明皇后

楊雲娥越南语Dương Vân Nga楊雲娥,952年-1000年)是越南丁朝唯一一位皇太后,也是前黎朝的第一位皇后

楊雲娥最早是丁朝皇帝丁部領的五位皇后之一,979年丁部領被暗殺後,丁璿即位,楊雲娥成為皇太后。在此期間,楊雲娥與十道將軍黎桓私通,並一起代理年僅6歲的皇帝執掌朝政。後來在宋朝南下進攻時,楊雲娥指使范巨倆擁立黎桓為皇帝,建立前黎朝;隨後楊雲娥被黎桓立為皇后,成為越南歷史上第一位嫁給兩個皇帝的人。

生涯[编辑]

根據一些史料的說法,楊雲娥出生於愛州(今越南清化),是靜海節度使楊廷藝的孫女;[1]而另一些史料則聲稱楊雲娥與丁先皇同為華閭人。[2]

作為丁先皇的皇后之一,楊雲娥在974年為他生下了次子丁璿。979年年底,[3]丁先皇同其長子丁璉杜釋所殺。年僅6歲的丁璿被擁上了皇位,是為丁廢帝。其母楊雲娥則被尊為皇太后。十道將軍黎桓總攬朝政,與楊雲娥共同掌權。[1][4][5]

丁廢帝即位之後,朝廷大臣丁佃阮匐等人不滿黎桓的專權,起兵發難。與此同時,丁先皇女婿吳日慶,引導占婆軍隊入侵南方邊境。[4][5]丁佃、阮匐之亂不久即為黎桓所鎮壓,但北方的宋朝趁亂南下攻打丁朝[5]最終,楊雲娥以及朝廷中的大臣達成共識,指使將軍范巨倆在軍中擁立黎桓即位,以便在遭到入侵期間國家有一個強有力的統治者。980年,黎桓建立前黎朝,取代了丁朝的天下。[1]

黎桓即位事件的詳細情況,各史料記載有著細微的不同。例如,在《越史略》和《大越史記全書》的記載中,范巨倆建議楊雲娥將丁朝的皇位讓給黎桓。[6]而根據《欽定越史通鑑綱目》的說法,楊雲娥與黎桓在同掌朝政期間有私通的行為,丁佃、阮匐為了保護幼帝、推翻黎桓,因此發動了叛亂;[7]楊雲娥在黎桓即位一事中扮演著重要角色,她信任抵抗宋軍的黎桓,因此勸說黎桓接受范巨倆的建議即位。[8]陳仲金在其所著的《越南史略》中支持《欽定越史通鑑綱目》中楊雲娥與黎桓通姦的說法。[9]

黎桓稱帝后,於981年成功抵禦了宋朝的進攻[5][10]隨後,黎桓冊立前皇太后楊雲娥為新的皇后,號稱大勝明皇后越南语Đại Thắng Minh Hoàng hậu大勝明皇后)。[1][4]楊雲娥也因此成為了越南歷史上第一位先後嫁給兩位皇帝的女人。[11]

楊雲娥與黎桓的婚姻受到了後世越南史官的猛烈抨擊。吳士連在《大越史記全書》中認為黎桓立楊雲娥為皇后是非常無恥的行為,黎桓的兒子效仿他的荒淫,導致了前黎朝的滅亡。[12]另一位歷史學家吳時仕也認為,丁先皇的稱號是「大勝明皇帝」;與其相對地,黎桓給予楊雲娥的稱號是「大勝明皇后」,黎桓的做法「貽笑千古」。[13]

前黎朝應天七年(1000年),楊雲娥逝世。[1]黎桓的長子黎龍鍮與其同年逝世。

相關文化[编辑]

如今,楊雲娥與黎桓、黎桓的兩個兒子黎龍鋌黎龍鉞,一起供奉在華閭的黎大行廟中。[14]而黎大行廟的旁邊,則是楊雲娥的第一個丈夫丁先皇的墳墓。[15][16]

由於經歷了一系列越南歷史上的動盪年代,楊雲娥成為了越南民間嘲劇(chèo)、改良劇(cải lương)中的重要角色之一。同時,她也是小說《兩朝皇后楊雲娥》(Hoàng hậu hai triều Dương Vân Nga)中的主人公。[17][18][19]

影視形象[编辑]

演員 影視作品
潘和 李公蘊:到昇龍城之路》(电视剧)

腳註[编辑]

 1. ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 Đinh Xuân Lâm; 等. Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam. Hanoi: Education Publishing House. 2005: 340. 
 2. ^ Ninh Binh: where memories are made. Vietnamnet.vn. 2008-10-15. (原始内容存档于2008-12-31). 
 3. ^ Đinh Tiên Hoàng. Từ điển Bách khoa toàn thư Việt Nam. [永久失效連結]
 4. ^ 4.0 4.1 4.2 Dương Vân Nga. Từ điển Bách khoa toàn thư Việt Nam. [永久失效連結]
 5. ^ 5.0 5.1 5.2 5.3 Chapuis 1995,第72–73页
 6. ^ Nguyễn Gia Tường (translator). Đại Việt sử lược. Ho Chi Minh City Publishing House, University of Ho Chi Minh City. 1993: 29. 
 7. ^ 欽定越史通鑑綱目 卷之一
 8. ^ 欽定越史通鑑綱目 卷之一
 9. ^ 陳仲金 1971,第36页
 10. ^ Cœdès, George. The making of South East Asia. University of California Press. 1966: 82. ISBN 0520050614. 
 11. ^ Cave in to the beauty of Ninh Binh. Vietnam News Agency. (原始内容存档于2012-07-22). 
 12. ^ 《大越史記全書·本紀·卷之一·黎紀·大行皇帝》:「夫婦人倫之首。王化之端,易下經首咸恒,示取女必以正也。大行通淫君後,至於偃然立以為后,羞惡之心忘矣。以此垂統,其子效之,淫佚取亡,豈無啟禍之端哉!」
 13. ^ 欽定越史通鑑綱目 卷之一
 14. ^ Caroline Hemery, Sophie Cucheval, Emmanuelle Bluman, Aurélie Louchart. Viet nam 2009-2010. Petit Futé. : 401. ISBN 274692353X (法语). 
 15. ^ Nick Ray, Wendy Yanagihara. Vietnam. Lonely Planet. 2005: 176. ISBN 1740596773. 
 16. ^ Ancient capital offers colourful history lessons of two dynasties. Vietnamnet.vn. 2009-05-16. (原始内容存档于2010-03-26). 
 17. ^ Can Tho woman wins music contest. Vietnamnet.vn. 2009-10-18. (原始内容存档于2010-05-30). 
 18. ^ Cai Luong devotees scramble for Bach Tuyet tickets. 2006-09-26. (原始内容存档于2007-02-23). 
 19. ^ Hoàng Công Khánh. Hoàng hậu hai triều Dương Vân Nga. Hanoi: Literature Publishing House. 1996. 

參考資料[编辑]