清齒齦擦音

维基百科,自由的百科全书
(重定向自清齿龈有咝擦音
跳到导航 跳到搜索

清齒齦擦音voiceless alveolar fricative)是輔音的一種。和此音對應的國際音標符號會因為此音是否有噝音還是無噝音而有所改變:

 • 齒齦有噝音的符號是s,X-SAMPA的符號則是s。如果要表示齒位有噝音齒齦後有噝音,則要加上變音符號,分別變成[s̪][s̠]
 • 齒齦無噝擦音的符號是在現有符號加上變音符號,成[θ̠][ɹ̝̊];又或者以國際音標延伸符號的標準,標成[θ͇]


清舌冠擦音
齿音 齿龈音 龈音 龈后音
Retracted 卷舌音 Palato-
alveolar
Alveolo-
palatal
咝音 plain ʂ ʃ ɕ
無噝擦音 θ θ̠/θ͇/ɹ̝̊ ɻ̝̊
闪音 ɾ̞̊/ɹ̥̆˔
清齒齦有噝擦音[编辑]

清齒齦有噝擦音
s
IPA編號132
編碼
Unicode碼(十六進制)U+Khdbdj
X-SAMPA音標s
ASCII音標s
IPA盲文英语IPA Braille⠎ (braille pattern dots-234)
decimal1=Khdbdj is not numeric
音頻範例

特徵[编辑]

清齒齦有噝音的特徵:

該音見於漢語[编辑]

现代标准汉语标准官话)中有此音,拼音時以s表示,出現在字音開首。

吳語中有此音,拼音時以s表示,出現在字音開首。因其无清化濁聲母,以牙音心生書子母作據。

粵語客家語閩語中均有此音,拼音時以s表示,出現在字音開首。基本清化,以牙音心生書邪俟船子母作據。

該音見於英語[编辑]

英語中以字母c或s表示此音。字母s大多數都是表示此音(或濁齒齦擦音),除了極少數外來語中不發音,如從法語借過來的rendezvous,而字母c同時可以表示清軟顎塞音[k],一般來說,c在字母a、o、u或子音前讀[k];在e、i、y前讀[s]。留意當有塞音在[s]後,如/p/、/t/、/k/,該塞音將不會送氣

见于[编辑]

舌叶齿-齿龈音[编辑]

语言 单词 国际音标 意义 注释
阿拉伯语 海湾阿拉伯语[1] مسجد/masiid [mɐˈs̪iːd̪] 清真寺
亚美尼亚语 东亚美尼亚语[2] սար/sar [s̪ɑɾ]
阿塞拜疆语[3] su [s̪u]
巴斯克语[4] gauza [ɡäus̪ä] 东西 和舌尖咝音对立。[4]参见巴斯克语音系
白俄罗斯语[5] стагоддзе/stagoddze [s̪t̪äˈɣod̪d̪͡z̪ʲe] 世纪 颚化形式对立。参见白俄罗斯语音系
保加利亚语[6] всеки/vseki [ˈfs̪ɛki] 每个人 和颚音对立。
汉语 现代标准汉语[7][8] 三/sān [s̪a̋n] 参见现代标准汉语音系
捷克语[9] svět [s̪vjɛt̪] 世界 参见捷克語音系
英语 奥克兰[10] sand [s̪ɛnˑd̥] 参见英语音系
多元文化伦敦英语[11] [s̪anˑd̥]
法语[12][13][14] façade [fäs̪äd̪] 前面 参见法语音系
匈牙利语[15] sziget [ˈs̪iɡɛt̪] 参见匈牙利语音系
卡舒比语[16]
哈萨克语[17] сом [s̪u̯ʊm]
吉尔吉斯语[18] сабиз/sabiz [s̪äˈbis̪] 胡萝卜
拉脱维亚语[19] sens [s̪en̪s̪] 参见拉脱维亚语音系
马其顿语[20] скока]]}}/skoka [ˈs̪kɔkä] 参见马其顿语音系
米兰德斯语 [比如?] 共有七对咝音对立,反映中世纪时伊比利亞羅曼語支的辅音对立。
波兰语[21] sum [s̪um] 参见波兰语音系
罗马尼亚语[22] surd [s̪ur̪d̪] 参见罗马尼亚语音系
俄语[23] волосы/volosy [ˈvo̞ɫ̪əs̪ɨ̞] 头发 和颚音对立。参见俄语音系
苏格兰盖尔语[24] Slàinte [ˈs̪ɫ̪äːn̪t̪ʰʲə] 干杯 参见苏格兰盖尔语音系
塞尔维亚-克罗地亚语[25][26] село / selo [s̪ĕ̞lo̞] 参见塞尔维亚-克罗地亚语音系
斯洛文尼亚语[27] svet [s̪ʋéːt̪] 世界 参见斯洛文尼亚语音系
西班牙语 伊比利亚语[28] estar [e̞s̪ˈt̪är] 成为 /s/在齿音前的同位异音。[28]参见西班牙語音系
瑞典语[29] 中央标准口音[30][31] säte [ˈs̪ɛːt̪e] 座位 在一些南部方言里后移。[32]参见瑞典語音系
托达语[33][34] [kɔs̪]
土耳其語音系[12][35] su [s̪u] 参见土耳其語音系
乌克兰语[36] село/selo [s̪ɛˈɫ̪ɔ] 参见乌克兰語音系
上索布语[37] sowa [ˈs̪ovä] 猫头鹰 参见上索布语音系
乌兹别克语[38] soat [ˈs̪o̞æt̪] 小时
越南语 河内[39] xa [s̪äː] 参见越南语音系

未后移齿龈音[编辑]

语言 单词 国际音标 意义 注释
阿迪格语 сэ/sė [sa]
阿拉伯语 现代标准阿拉伯语[40] جَلَسَ/ǧalasa [ˈdʒælæsɐ] 参见阿拉伯语音系
亚述新阿拉米语 sepa [seːpaː]
孟加拉语 রাস্তা [raːst̪a] 参见孟加拉语音系
缅语 စစားဗျီ/ca carr bhye [sə sá bjì] 我正在吃
汉语 粤语 閃/ sim2 [siːm˧˥] 闪亮 参见粤语音系
荷兰语[41][42] staan [s̻t̻aːn̻] 舌叶音;在荷兰可能只有中低程度的擦音。[41][42]参见荷兰语音系
艾米利亞-羅馬涅語 sèl [ˈs̺ʲɛːl] 舌尖颚音;[43]可能是[ʂ][ʃ][43]
爱沙尼亚语 sõna [ˈsɤnɑ]
英语 sit [sɪt] 参见英语音系
世界语 Esperanto [espeˈranto] 希望者 参见世界语音系
法罗语 sandur [sandʊɹ]
格鲁吉亚语[44] ამი/sami [ˈsɑmi]
希伯来语 ספר/sefer [ˈsefeʁ] 参见现代希伯来语音系
印度斯坦语 साल /سال [saːl] 参见印度斯坦语音系
冰岛语[45][46] segi [ˈs̺ɛːjɪ] 我说 舌尖音。[45][46]参见冰岛语音系
日语[47] 複数形 / fukusūkē [ɸɯkɯsɯːkeː] 复数 参见日语音系
卡巴尔达语 сэ/sė [sa]
韩语 섬/ seom [sʌːm] 参见韩语音系
马来语 satu [satu]
马耳他语 iebes [eaˈbes]
马拉地语 साप [saːp] 参见马拉地语音系
尼泊尔语 गरमाथा [sʌɡʌrmät̪ʰä] 珠穆朗玛峰 参见尼泊尔语音系
奥里亚语 ମାନ]]}} [sɔmänɔ] 平等
奥克语 利穆赞 maichent [mejˈsẽ]
波斯语 سیب/sib [sib] 苹果 参见波斯语音系
葡萄牙语[48] caço [ˈkasu] 我打猎 参见葡萄牙語音系
旁遮普语 ਸੱਪ/sapp [səpː]
西班牙语[28] 拉丁美洲 saltador [s̻al̪t̪aˈð̞o̞r] 工作服 参见西班牙語音系
加纳利西班牙语
安达卢西亚西班牙语
菲律宾西班牙语
斯瓦西里语 Kiswahili [kiswaˈhili] 斯瓦西里语
锡尔赫特话 ꠢꠂꠍꠦ/oise [ɔise] 做了
越南语[49] xa [saː˧] 参见越南語音系
西弗里西亚语[50] sâlt [sɔːt] 参见西弗里西亚语音系
彝语北部方言 ꌦ/sy [sɻ̩˧]

后移齿龈音[编辑]

语言 单词 国际音标 意义 注释
阿斯图利亚语 pasu [ˈpäs̺u] 舌尖音。
巴斯克语[4][51] su [s̺u] 舌尖音。和舌叶齿咝音对立。[4][51]
孟加拉语[52] / śô [s̠ɔː] 参见孟加拉语音系
加泰罗尼亚语[53][54] 多数方言 set [ˈs̺ɛt̪] 舌尖音。参见加泰罗尼亚语音系
部分巴伦西亚使用者[55] peix [ˈpe̠js̠ʲ] 通常记为⟨ʂ⟩;在标准加泰罗尼亚语和巴伦西亚方言中被理解为硬腭音[ɕ]
部分巴伦西亚使用者[55] patisc [päˈt̪is̠ʲk] 我承受
英语 格拉斯哥方言[56] sun [s̺ʌn] 太阳 中产阶层口音,其他使用者可能会用未后移的[s]
加利西亚语 saúde [s̺äˈuðe] 健康 舌尖音。
意大利语 中央意大利语[57] sali [ˈs̠äːli] 你上去 出现在拉齐奥[57] 翁布里亚大部[57]
(包括佩鲁贾和极南地区),[57] 马尔凯大区波坦察南部[57]
北意大利语[58][59] 舌尖音。[60]出现在拉斯佩齐亚里米尼一线的北部。[61][62]
参见意大利语音系
西西里语[57] 出现在锡拉库扎切法卢条状地带的南部和西部[57]
莱昂语 pasu [ˈpäs̺ʊ] 舌尖音
低地德语[32]
米兰德斯语 passo [ˈpäs̺u] 舌尖音。和/s̪/对立。
奥克语 加斯科涅语 dos [d̻ys̺] 参见奥克语音系
朗格多克 [d̻us̺]
波兰语 szafa [ˈs̠äfä] 壁橱 一般记为⟨ʂ⟩。
葡萄牙语[48][63] 欧洲葡萄牙语,
内陆和北部
cansaço [kə̃ˈs̺äs̻u] 疲劳 舌尖音,和/s̻/对立。参见葡萄牙語音系
欧洲海岸北部 [kə̃ˈs̺äs̺u] /s̻/合流。参见葡萄牙語音系
内陆和南部 圣埃斯皮里图州 pescador [pe̞s̺käˈd̻oχ] 渔夫 葡萄牙语词尾塞音的理解形式,可能是齿龈后音,取决于方言
圣埃斯皮里图州 escadas [is̺ˈkäd̻ɐs̺] 楼梯
西班牙语 安第斯西班牙语 saltador [s̺äl̪t̪äˈð̞o̞ɾ] 工作服 舌尖音。In Andean and Paisa (except in southern parts of Antioquia)
alternates with a更常见的齿-舌冠音/s/。[64][65]
参见西班牙語音系
卡斯蒂利亚西班牙语[28]
Paisa
瑞典语 布萊金厄[32] säte [ˈs̠ɛːte] 座位 参见瑞典语音系
布胡斯[32]
哈兰[32]
斯科訥[32]
越南语 西贡[66] xe [s̺ɛ˧] 舌尖音

有变体[编辑]

语言 单词 国际音标 意义 注释
丹麦语[67][68][69] sælge [ˈseljə] 更多时候是不后移舌尖音,不过部分使用者是舌叶齿音。[67][68][69]参见丹麦语音系
芬兰语[70] sinä [ˈsinæ] [70]参见芬兰語音系
德语 标准德语[71] Biss [bɪs] 有齿-舌叶音, 未后移舌叶音和未后移舌尖音变体。[71]参见标准德语音系
希腊语[72] σαν / san [sɐn] 是否后移构成变体,取决于环境。[72] 参见现代希腊语音系
挪威语 东部标准口音[73] sand [sɑnː] 更多时候是舌叶齿音,部分使用者中可以是不后移的齿音。[73]参见挪威语音系
意大利语 标准口音[74] sali [ˈsäːli] 你向上走 有舌叶齿音和不后移舌尖音变体。[74]参见意大利語音系
提契諾州[60] 有舌叶化齿音和非卷舌舌尖音变体。[75]都可能唇齿化。[60]参见意大利語音系


清齒齦無噝擦音[编辑]

清齒齦無噝擦音
θ̠
θ͇
ɹ̝̊
IPA編號130 414
編碼
HTML碼(十進制)θ​̱
Unicode碼(十六進制)U+03B8 U+0331
音頻範例

清齒齦無噝擦音的特徵和上述的一樣,除了:

 • 發音方法是無噝擦音,即是將氣流限制在位於發音部位的狹窄通道通過,造成較低頻率的湍流。

該音見於英語[编辑]

此音在英語較罕見,在某些口音中作為清齒齦塞音[t]的同位音,例如愛爾蘭口音和英國北方的利物浦和附近地區的口音中。

該音見於冰島語[编辑]

此音以冰島語字母 þ (thorn)標示。Þ 只出現在字的第一個字母,而濁齒齦無噝擦音[ð] 會在其他地方出現。(古英語中þ 和 ð(eth)此兩個字母都可以標示清齒擦音濁齒擦音,兩音分佈沒有一定規律;現代英語則用「th」代替這兩個字母。) 冰島語中[θ̠]是舌尖後的扁平面發音,而[ð̠]則以舌尖發音。

例:冰島語 þakið [θ̠akið̠]「屋頂」。

见于[编辑]

语言 单词 国际音标 意义 注释
Afenmai[76] V͈[aɾ̞̊u] 帽子 闪音;松紧度和松/ɾ/相当。[76]
荷兰语 Geert [ɣeːɹ̝̊t] 吉尔特 /r/音位所符合的众多可能的音素之一。描述并不清楚。参见荷兰语音系
英语 澳大利亚英语[77] Italy [ˈɪ̟θ̠əɫɪi̯] 意大利 /t/偶然的同位异音。[77]参见澳大利亚英语音系
标准英音[78] [ˈɪθ̠əlɪi̯] /t/普遍的同位异音。[78]
爱尔兰英语[79] [ˈɪθ̠ɪli] /t/的同位异音。参见英语音系
部分美国英语使用者[80] [ˈɪɾ̞̊əɫi] 闪音;可能是/t/的同位异音。可能是清闪音[ɾ̥]或浊闪音[ɾ][80]参见英语音系
斯高斯[81][82] attain [əˈθ̠eɪn] 达到 /t/的同位异音。参见英语音系
冰岛语[46][83] þakið [ˈθ̠äkið̠] 屋檐 舌叶音。[46][83]参见冰岛语音系
艾米利亞语 布洛尼亚方言[60] zidrån [θ̠iˈdrʌn] 柠檬 舌叶音;/s/在年轻人中矫枉过正的变体。非咝音或"不够咝"。[60]
土耳其语[84] bir [biɾ̞̊] 一个 闪音;/ɾ/在词尾的同位异音。[84]参见土耳其语音系

參考文獻[编辑]

另請參見[编辑]

 1. ^ Qafisheh (1977), pp. 2, 9.
 2. ^ Kozintseva (1995), p. 7.
 3. ^ Axundov (1983), pp. 115, 128–131.
 4. ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 Hualde, Lujanbio & Zubiri (2010:1). 虽然这篇论文主要讨论戈伊苏埃塔方言,作者仍然支持它是"巴斯克语方言中一个典型而保守的辅音清单"。
 5. ^ Padluzhny (1989), p. 47.
 6. ^ Klagstad Jr. (1958), p. 46.
 7. ^ Lee & Zee (2003), pp. 109–110.
 8. ^ Lin (2001), pp. 17–25.
 9. ^ Palková (1994), p. 228.
 10. ^ Bauer & Warren (2004), p. 594.
 11. ^ Accent of the Year / sibilants in MLE. [2 December 2015]. 
 12. ^ 12.0 12.1 Adams (1975), p. 288.
 13. ^ Fougeron & Smith (1999), p. 79.
 14. ^ Grønnum (2005), p. 144.
 15. ^ Szende (1999), p. 104.
 16. ^ Jerzy Treder. Fonetyka i fonologia. [2015-11-16]. (原始内容存档于2016-03-04). 
 17. ^ Kara (2002), p. 10.
 18. ^ Kara (2003), p. 11.
 19. ^ Nau (1998), p. 6.
 20. ^ Lunt (1952), p. 1.
 21. ^ Rocławski (1976), pp. 149.
 22. ^ Ovidiu Drăghici. Limba Română contemporană. Fonetică. Fonologie. Ortografie. Lexicologie (PDF). [April 19, 2013]. [永久失效連結]
 23. ^ Chew (2003), p. 67.
 24. ^ Lamb (2003), p. 18.
 25. ^ Kordić (2006), p. 5.
 26. ^ Landau et al. (1999), p. 67.
 27. ^ Pretnar & Tokarz (1980), p. 21.
 28. ^ 28.0 28.1 28.2 28.3 Martínez-Celdrán, Fernández-Planas & Carrera-Sabaté (2003), p. 258.
 29. ^ Ladefoged & Maddieson (1996), p. 171.
 30. ^ Engstrand (1999), pp. 140–141.
 31. ^ Engstrand (2004), p. 167.
 32. ^ 32.0 32.1 32.2 32.3 32.4 32.5 Adams (1975), p. 289.
 33. ^ Ladefoged & Maddieson (1996), p. 157.
 34. ^ Ladefoged (2005), p. 168.
 35. ^ Zimmer & Orgun (1999), p. 154.
 36. ^ S. Buk; J. Mačutek; A. Rovenchak. Some properties of the Ukrainian writing system. Glottometrics. 2008, 16: 63–79. Bibcode:2008arXiv0802.4198B. arXiv:0802.4198. 
 37. ^ Šewc-Schuster (1984), pp. 22, 38, 39.
 38. ^ Sjoberg (1963), p. 11.
 39. ^ Thompson (1987), pp. 8–9.
 40. ^ Thelwall (1990), p. 37.
 41. ^ 41.0 41.1 Gussenhoven (1999), p. 75.
 42. ^ 42.0 42.1 Collins & Mees (2003), p. 190.
 43. ^ 43.0 43.1 Canepari (1992), p. 73.
 44. ^ Shosted & Chikovani (2006), p. 255.
 45. ^ 45.0 45.1 Kress (1982:23–24) "它像中的sausen中的s一样是浊的,发音方法是将舌尖压在上牙槽,靠近上齿–稍稍低于德语sch的调音部位。而德语sch唇化,冰岛语的s没有。它是上齿背舌冠清咝音。"
 46. ^ 46.0 46.1 46.2 46.3 Pétursson (1971:?), cited in Ladefoged & Maddieson (1996:145)
 47. ^ Okada (1999), p. 117.
 48. ^ 48.0 48.1 Cruz-Ferreira (1995), p. 91.
 49. ^ Thompson (1959), pp. 458–461.
 50. ^ Sipma (1913), p. 16.
 51. ^ 51.0 51.1 Hualde, J. Basque Phonology (1991) Routledge ISBN 0-415-05655-1
 52. ^ Suniti Kumar Chatterji. Bengali Phonetics (PDF). Bulletin of the School of Oriental Studies (London). 1921: 7. 
 53. ^ Carbonell & Llisterri (1992), p. 54.
 54. ^ Torreblanca (1988), p. 347.
 55. ^ 55.0 55.1 Saborit (2009), p. 12.
 56. ^ Annexe 4: Linguistic Variables
 57. ^ 57.0 57.1 57.2 57.3 57.4 57.5 57.6 Adams (1975), p. 286.
 58. ^ Adams (1975), pp. 285–286.
 59. ^ Canepari (1992), pp. 71–72.
 60. ^ 60.0 60.1 60.2 60.3 60.4 Canepari (1992), p. 72.
 61. ^ Canepari (1992), p. 71.
 62. ^ Adams (1975), p. 285.
 63. ^ Lua错误 在Module:In_lang的第40行:attempt to call local 'name_from_tag' (a nil value) Accenti romanze: Portogallo e Brasile (portoghese) – The influence of foreign accents on Italian language acquisition 互联网档案馆存檔,存档日期2012-03-30.
 64. ^ Montes (1992), p. 527.
 65. ^ Betancourt (1993), p. 285–286.
 66. ^ Thompson, Laurence C. Saigon Phonemics. Language. July 1959, 35 (3): 454–476. JSTOR 411232. doi:10.2307/411232. 
 67. ^ 67.0 67.1 Basbøll (2005), pp. 61 and 131.
 68. ^ 68.0 68.1 Thorborg (2003:80). 作者认为/s/通过"舌尖靠近上牙,但不接触" 发声。这通过附加图片确认。
 69. ^ 69.0 69.1 Grønnum (2005:144). 只有这位作者确认了龈齿之别。
 70. ^ 70.0 70.1 Suomi, Toivanen & Ylitalo (2008), p. 27.
 71. ^ 71.0 71.1 Mangold (2005), p. 50.
 72. ^ 72.0 72.1 Arvaniti (2007), p. 12.
 73. ^ 73.0 73.1 Skaug (2003), pp. 130–131.
 74. ^ 74.0 74.1 Canepari (1992), p. 68.
 75. ^ Canepari (1992), pp. 68 and 72.
 76. ^ 76.0 76.1 Laver (1994), p. 263.
 77. ^ 77.0 77.1 Loakes & McDougall (2007), pp. 1445–1448.
 78. ^ 78.0 78.1 Buizza (2011), pp. 16–28.
 79. ^ Hickey (1984), pp. 234–235.
 80. ^ 80.0 80.1 Laver (1994), pp. 263–264.
 81. ^ Marotta & Barth (2005), p. 385.
 82. ^ Watson (2007), pp. 352–353.
 83. ^ 83.0 83.1 Grønnum (2005), p. 139.
 84. ^ 84.0 84.1 Yavuz & Balcı (2011), p. 25.