荷蘭戰役

维基百科,自由的百科全书
荷蘭戰役
第二次世界大戰西方戰線的的一部分

德軍轟炸後的鹿特丹
日期1940年5月10日–14日
1940年5月10日–17日(泽兰省)
地点
荷兰
结果

德軍決定性勝利

参战方
荷兰 荷蘭  投降
法國 法国
 英国
 德国
指挥官与领导者
荷兰 亨利·溫克爾曼(被俘)
荷兰 杨·約瑟夫·霍德弗里德男爵·雲·福爾斯特·托特英语Godfried van Voorst tot Voorst
法國 亨利·吉羅
納粹德國 費多爾·馮·博克(B集團軍)
納粹德國 汉斯·格拉福·冯·施波内克英语Hans Graf von Sponeck
兵力
9個師
700門火砲[1]
1輛坦克
124架飛機
共280,000人
22個師
1,378門火炮
759輛坦克
830架飛機[2]
共750,000人
伤亡与损失
2,332人死亡(荷蘭)[3]
7,000人受傷[3]
216人死亡[3] (法國)
43人死亡[3] (英國)
2,032人死亡[3]
7,000人受傷[3]
4輛武裝火車被摧毀[4]
225–275架飛機被摧毀[3]
1,350人被俘[3]
約2,000名平民死亡

荷蘭戰役荷蘭語Slag om Nederland)是黄色方案(德語:Fall Gelb)的一部分,德軍在1940年5月10日採取入侵低地三國法國的軍事行動。荷兰的主要抵抗只持續至14日。西蘭省的荷軍繼續抵抗至17日。同日,荷蘭全境被佔領。

此戰役是史上大量首次使用傘兵攻擊敵方的戰略目標。德國空軍使用飛機投放傘兵至荷蘭的主要機場、鹿特丹海牙,迅速瓦解了荷蘭軍隊的抵抗。

此戰役在轟炸鹿特丹後結束。在德國空軍的絕对制空權下,荷軍參謀部知道其弱小的空軍不能阻止德國空軍轟炸其他重要城市。荷蘭軍隊為了避免造成大量平民傷亡,最終被逼投降。荷蘭被德國佔領至1945年才被收復。

背景[编辑]

歐州局勢在1930年代後期變得緊張。德國在1936年佔領了萊茵爾、1938年併吞了奥地利蘇台德區。1939年初,德國佔領了捷克斯洛伐克;而意大利則佔領了阿爾巴尼亞。德國入侵這些國家的行為提醒荷蘭政府德國接下來可能進行入侵。但荷蘭只在4月進行局部動員[5]

荷兰政府希望能像25年前的第一次世界大战一樣保持中立,但为了避免入侵;荷蘭軍隊在8月24日开始全面动员[6]。政府撥出900萬盾用作國防用途[7];一部分被用於興建3艘戰鬥巡洋艦[8]。當時從國外獲得軍工設備是困難的,例如德國便故意把荷蘭訂購的工業設備扣押[9]。希特拉在德国當權後,荷蘭雖然有更新軍事裝備,但速度遠比法國和比利時慢;軍費在1936年才開始緩慢增加[10]。荷蘭政府不希望失去一個重要的貿易夥伴[11],因此不想破壞與德国的外交關係。為此,政府當局阻止人民批評納粹德國的政策[12][13],而荷蘭首相也相信德国不會入侵荷蘭[14]

1939年9月,德國入侵波蘭,英国和法国向德国宣戰,第二次世界大戰爆發。波蘭的戰役結束後,後西歐戰場並沒有發生重大戰事。英国和法国開始為進行長期戰爭準備;而德国則佔領了波蘭[15]。在10月9日,希特拉下令計畫入侵低地三國,將比利时、荷兰和盧森堡佔領,然後用作進攻法國的基地及防止盟軍攻擊德國工业基地魯爾區[16]

低地三國位于法德边界地区,是英法和德國雙方進攻的理想地點。英國首相丘吉爾在1940年1月2日的电台演說中表示希望荷蘭加入同盟國,以防止德國的攻擊[17]。在德國軍机逼降比利時,德軍的攻擊低地三國的計畫洩露後[18],兩國仍拒絕了英國首相的建議。

1940年4月,在德国入侵丹麥和挪威之後,[19]荷兰要像第一次世界大战那样保持中立的可能性已經愈来愈低了,國家开始全面備戰。荷兰边境部隊進入最高警戒裝態[20]第五縱隊斯堪的納維亞地區的活動的傳聞,令一些荷蘭民眾擔心也有德國特工協助入侵荷蘭[21][22]。4月19日,荷兰全國進入緊急狀態[23]。但大部份民众仍十分樂觀,相信自己的国家不會被入侵[24][25]。荷兰希望第一次世界大戰期間協約國抑制政策能在這一次重演。4月10日,英法兩国再次要求荷蘭加入同盟國,再次被荷蘭拒絕[26]

荷兰軍隊策略[编辑]

陸軍[编辑]

主要荷兰防线

在这个人口密度大、有紀律和受過良好教育的国家,主要的目標都是為了保衛國家的強大技術和工業。當時的德軍仍然有很多缺點,尤其是裝備和訓練不足[27],但他们有大量現代的坦克俯衝轟炸機;而荷蘭只有39輛坦克和數輛小戰車、空軍大部分都是落後的雙翼機。荷兰政府对战争的軟弱态度,可從軍隊落後的装备看到[28],一战后装备基本沒有增加,令他們的武器仍停留在1918年的水平[29]。在1920年至1927年的經濟衰退和和平的國際氣氛中,國防預算被大幅削減。[13]在這七年中,每年用在設備的錢只有150萬盾。[30]在1931年和1933年,荷蘭政府的一個委員會指出,軍隊的装备已過於落後,需要立刻增加軍事預算,以更新他們的武器。[10][31]

在1930年代,荷兰缺乏訓練有素的軍人和武器,導致了荷蘭軍隊不能迅速擴張。[32]軍隊只有足夠的大砲裝配到八個步兵師(四個軍)和一師機動部隊,每個的兵力只有半個師/五營,其餘的步兵師則是輕型步兵,分散在各地拖延敵人的行動。[33]他們共興建了2000個碉堡[34]但是碉堡的深度不夠,不足以阻止入侵。荷蘭沒有像比利時的埃本·埃馬爾要塞那樣的現代化大型要塞,唯一的現代化要塞是保衛阿夫鲁戴克大堤的Kornwerderzand,但在荷蘭其他地方根本沒有以此標凖建造的要塞。動員後,荷蘭共有48個步兵團以及22個步兵營。

在5月10日時,荷兰陸軍最明顯的不足是缺乏裝甲部隊[35]。在其他主要參戰國均擁有相當多的裝甲部隊時,荷兰仍然沒有達到早前評估認為至少需要有的146輛現代坦克。[36][37]荷兰軍隊有兩個中隊的裝甲車輛,各有12架M36/38坦克[38]。另外12架DAF M39仍在裝配階段,仍然有裝備未安裝[39]。還有一5輛Carden-Loyd Mark VI小戰車,也在荷兰裝甲車的清單上。另外,荷蘭的重型武器有:676枝榴彈砲野戰炮:310枝克虜伯75毫米野戰炮,52枝105毫米博福斯榴彈砲;[40]他們還有克虜伯125毫米火砲、40枝150毫米sFH13、72枝克虜伯150毫米L/24榴彈砲和28枝維克斯152毫米L/15榴彈砲。[41]另外還有300枝過時的[42] 6 Veld(57毫米)8 Staal 84毫米野戰炮掩護抵抗軍。

荷蘭步兵使用約2200枝7.92毫米Schwarzlose M.08機槍和800枝Vickers機槍,其中很多都裝備到碉堡上,他們還配備了8000枝M.20 Lewis機槍輕機槍、每團有6個80毫米迫擊砲。荷蘭步兵缺乏火力,影響了作戰表現[43]

空中突擊的危險[编辑]

德軍在丹麥和挪威使用傘兵後,荷蘭司令部开始意識到他們可能成為空中突擊的受害者。為了預防這類攻擊,荷蘭在主要港口和空軍基地部署5個步兵營[44],加強了防空砲;增加了2輛小戰車和24輛裝甲車輛。[45]

空軍[编辑]

當時的荷兰空軍體制上是陸軍的一部份,[35]开戰當天共有155架飛机:28架雙引擎福克G.1、31架福克D.XXI、7架福克D.XVII戰鬥机、10架雙引擎福克T.V, 15架福克C.X和3架福克C.V轟炸机, 12架道格拉斯DB-8俯衝轟炸機(被當作戰鬥机使用)、[46] 17架Koolhoven FK-51偵察机— 155架飛机中,有74架落后的雙翼飛機,當中又只有125架能夠作戰。[47]空軍學校使用福克D.XXI、福克D.XVII、福克G.I,、福克T-V和福克C.V作訓練。[48]荷兰空軍的資金不足,導致他們工厂生產飞机的數量不足[49]

後果[编辑]

荷兰战败後,荷蘭女王威廉明娜在英国成立荷兰流亡政府英语Dutch government-in-exile[50]。德国的佔領在1940年5月17日正式开始,5年后这个国家才獲得解放,佔領期間,有三十万荷兰人死亡[51]

註腳[编辑]

 1. ^ Goossens, Dutch armament: Artillery, waroverholland.nl页面存档备份,存于互联网档案馆
 2. ^ Hooton 2007, p. 48
 3. ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Goossens, Balance Sheet, waroverholland.nl页面存档备份,存于互联网档案馆
 4. ^ Kaufmann, J. E.; Kaufmann, H. W. Hitler's Blitzkrieg Campaigns: The Invasion And Defense Of Western Europe, 1939–1940. Da Capo Press. 2 October 2007: 191. ISBN 9780306816918. [失效連結]
 5. ^ De Jong (1969), p. 570
 6. ^ De Jong (1969), p. 642
 7. ^ De Jong (1969b), p. 363
 8. ^ De Jong (1969), p. 548
 9. ^ Amersfoort (2005), p. 78
 10. ^ 10.0 10.1 Amersfoort (2005), p. 77
 11. ^ De Jong (1969), p. 438
 12. ^ De Jong (1969), p. 506
 13. ^ 13.0 13.1 Amersfoort (2005), p. 67
 14. ^ De Jong (1969), p. 541
 15. ^ Shirer (1960) p. 633
 16. ^ Frieser (2005), p. 74
 17. ^ De Jong (1969b), p. 129
 18. ^ De Jong (1969b), p. 203-208
 19. ^ De Jong (1969b), p. 254
 20. ^ De Jong (1969b), p. 251
 21. ^ De Jong (1969b), p. 254-256
 22. ^ De Jong (1969b), p. 256-258
 23. ^ De Jong (1969b), p. 258
 24. ^ De Jong (1969b), p. 392
 25. ^ De Jong (1969b), p. 393
 26. ^ De Jong (1969b), p. 249
 27. ^ De Jong (1969b), p. 324
 28. ^ Amersfoort (2005), p. 64
 29. ^ De Jong (1969b), p. 362
 30. ^ Amersfoort (2005), p. 72
 31. ^ Amersfoort (2005), p. 73, 76
 32. ^ Amersfoort (2005), p. 79
 33. ^ De Jong (1969b), p. 351
 34. ^ De Jong (1969), p. 562
 35. ^ 35.0 35.1 De Jong (1969b), p. 325
 36. ^ Schulten (1979), p. 24
 37. ^ Schulten (1979), p. 33-37
 38. ^ Schulten (1979), p. 38-40
 39. ^ Schulten (1979), p. 40-41
 40. ^ De Jong (1969b), p. 331
 41. ^ De Jong (1969), p. 545
 42. ^ De Jong (1969b), p. 332
 43. ^ De Jong (1969b), p. 330
 44. ^ Amersfoort (2005), p. 101
 45. ^ Amersfoort (2005), p. 188"
 46. ^ De Jong (1969b), p. 337
 47. ^ Niels Hillebrand. Royal Netherlands Air Force, 1939-1945 Secon World War. www.milavia.net. 15 May 2004 [25 March 2010]. (原始内容存档于2011-07-16). 
 48. ^ De Jong (1969b), p. 338
 49. ^ De Jong (1969b), p. 340
 50. ^ Shirer, William L. The Rise and Fall of the Third Reich. New York: Simon & Schuster. 1960: 723. ISBN 0671624202. 
 51. ^ Oorlogsverliezen 1940–1945. Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek, blz. 749. [1]页面存档备份,存于互联网档案馆

書籍[编辑]

 • Amersfoort, Herman; Kamphuis, Piet (编), Mei 1940—De Strijd op Nederlands grondgebied, Den Haag: Sdu Uitgevers, 2005, ISBN 901208959X (荷兰语) 
 • Schulten, C.M.; Theil, J., Nederlandse Pantservoertuigen, Bussum: Unieboek BV, 1979, ISBN 9026945558 (荷兰语) 
 • C.W. Star Busmann. Partworks and Encyclopedia of world war II
 • De Jong, Lou, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, Deel 1: Voorpel, Amsterdam: Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, 1969 (荷兰语) 
 • De Jong, Lou, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, Deel 2: Neutraal, Amsterdam: Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, 1969 (荷兰语) 
 • De Jong, Lou, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, Deel 3: Mei '40, Amsterdam: Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, 1970 (荷兰语) 
 • Hooton, E. R., Luftwaffe at War, Volume 2; Blitzkrieg in the West 1939-1940, London: Chervron/Ian Allen, 2007, ISBN 9781857802726 
 • Jentz, Thomas L., Die deutsche Panzertruppe 1933–1942—Band 1, Wölfersheim-Berstadt: Podzun-Pallas-Verlag, 1998, ISBN 3790906239 (德语) 
 • Frieser, Karl-Heinz, Blitzkrieg-Legende—Der Westfeldzug 1940, R. Oldenbourg Verlag München, 2005 (德语) 
 • Shirer, William L., The Rise and Fall of the Third Reich: A History of Nazi Germany, New York: Simon & Schuster, 1960 
 • Powaski, Ronald E. Lightning War: Blitzkrieg in the West, 1940. John Wiley. 2003. ISBN 9780471394310.