Cốc Cốc

维基百科,自由的百科全书
Cốc Cốc
Cốc Cốc browser icon since 2 April 2014
開發者Cốc Cốc越南语Cốc Cốc (bộ máy tìm kiếm)
首次发布2013年5月14日 (2013-05-14)
编程语言C++, 汇编语言, Python, JavaScript, Java
引擎Chromium
操作系统Windows, OS X
语言越南语英语
类型网页浏览器
许可协议免费软件
网站coccoc.com

Cốc Cốc浏览器越南語Trình duyệt Cốc Cốc,英語:Cốc Cốc browser,原名Cờ Rôm+)是越南的一款免费网页浏览器,主要面向越南市场,由越南Cốc Cốc公司越南语Cốc Cốc (bộ máy tìm kiếm)基于Chromium的开放源代码而研发出来的,[1]Google ChromeOperaComodo Dragon使用同一种平台。Cốc Cốc浏览器支持WindowsOS X两种操作系统,[2][3]以及英语和越南语两种语言。[4]

參見[编辑]

参考资料[编辑]

  1. ^ Cốc Cốc ra mắt trình duyệt Internet riêng cho thị trường Việt Nam. [19 July 2013]. (原始内容存档于2013-07-27). 
  2. ^ Tính năng của Cờ Rôm+. [2016-03-08]. (原始内容存档于2015-03-16). 
  3. ^ Trình duyệt Cốc Cốc. [30 March 2015]. (原始内容存档于2015-04-02). 
  4. ^ Download Cờ Rôm+, trình duyệt Việt Nam của Cốc cốc. Kienthanh. [2016-03-08]. (原始内容存档于2016-03-16). 

外部链接[编辑]