Ll

维基百科,自由的百科全书
跳到导航 跳到搜索

ll 的各種發音[编辑]

=== / ʎ/ === 在西班牙语加泰隆尼亚语ll被用來標示 /ʎ/ 這個發音。這個字母組合在很多西班牙語地區會被讀作 /j//ʒ/(與字母y同音,稱Yeísmo)。過去“ll”都被當作一个單一字母,但在1998年和字母ch一起被西班牙科学院取消。對於1998年以前的排序方式,稱之為“傳統西班牙語排序”,而現代不把“ll”和“ch”作特殊處理的排序,稱之為“現代西班牙語排序”。

/l/[编辑]

阿爾巴尼亞語的情況和西班牙語相反:雖然“ll”在阿爾巴尼亞語亦是當作一個字母處ill理,但阿爾巴尼亞語的“ll”卻是用來標示/l/音,反而“l”才是用來標示滑音 Template:IPpo A 的字母。

=== / ɬ/ === 在威爾斯語裡,ll 代表一種清齒齦邊擦音,國際音標將它拼為一個帶有結的 l(/ɬ/),這個音在許多地名中都會出現,因為威爾斯語的 llan 正是「教堂」的意思(如 Llanelli「聖艾利教堂」),也因此這些地名常很糟糕地被英語使用者發錯,尤其是那些不是住在英國本島的人。[1]

其它語言[编辑]

此音在其他語言中的拼法:

參看[编辑]

註釋[编辑]

  1. ^ Everson, Michael & al. "Proposal to add medievalist characters to the UCS 互联网档案馆存檔,存档日期2011-07-16.". 30 Jan 2006. Accessed 29 January 2013.
二合、三合、四合拉丁字母
二合字母 Bh bhCh chCs csDd ddDh dhDz dzDž džFf ffGh ghGħ għGi giGy gyHh hhHl hlIe ieLh lhIJ ijLj ljLl llLy lyNg ngNh nhNj njNy nyOr orPh phRh rhRr rrSh shSz szTh thTy tyWh whXh xhZh zhZs zsZz zz
三合字母

Dzs dzsNgb ngbNgh nghNgk ngkNkp nkpNth nthNyk nykRnd rndSch sch

四合字母

dsch eeuw ieuw ough tsch

五合字母

tzsch abhai amhai obhai odhai oghai adhai aghai oidhi oighi omhai eabha eamha eadha eidhi eighi

六合字母

schsch eidhea eighea eabhai eamhai eadhai oidhea oighea