M90

维基百科,自由的百科全书
跳转至: 导航搜索
梅西爾 90
星系 星系表
觀測資料
(曆元 J2000)
星座 室女座
赤經 12h 36m 49.8s[1]
赤緯 +13° 09′ 46″[1]
紅位移 -235 ± 4 kms[1]
 距離 58.7+2.8
−2.0
Mly(18.0+0.9
−0.6
Mpc[a]
分類 SAB(rs)ab[1]
視直徑 (V) 9′.5× 4′.4[1]
視星等 (V) 10.3[1]
附註
其他名稱
NGC 4569,[1]

UGC 7786,[1]

PGC 42089,[1]阿普 76[1]

M90(也稱為NGC 4569)是一個位於室女座,距離大約6000萬光年遠的螺旋星系,由查爾斯·梅西耶於1781年所發現,坐落於以M87為中心的次集團附近。 M90的光譜表現為藍位移,與大部分星系相異,意謂著該星系正在接近地球。

附註[编辑]

  1. ^ Tschöke等 2001 uses a Hubble constant of 75 (km/s)/Mpc to estimate a distance of 16.8 Mpc to NGC 4569. Adjusting for the 2006 value of 70+2.4
    −3.2
    (km/s)/Mpc we get a distance of 18.0+0.9
    −0.6
    Mpc.

參考資料[编辑]

  1. ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for NGC NGC 205. [2006-02-01].