Ng

维基百科,自由的百科全书
跳到导航 跳到搜索

Ng(小寫:ng)是威尔士语和多個亚洲語言、南島語言二合字母,代表着 /ŋ/ 音。

 • 台灣原住民族語中,ng是一個單獨的字母,代表 /ŋ/ 音。
 • 闽南语中,ng是一個單獨的字母,代表着韻化輔音軟顎鼻音。讀作/ŋ/[1]
 • 紐西蘭毛利語,ng是一個單獨的字母。
 • 他加祿語,ng亦是一個單獨的字母,讀作"Nang"。
 • 在其他南太平洋語言中,

/ŋ/ 音有時拼作"ng",亦有時拼作"G"。

 • 非洲北美原住民的語言,通常都會用Ŋ來取代“ng”。
 • NG (影視用語),是「No Good」的簡稱。
 • 粤语姓氏闽南语姓氏的拼音
 • 奈克,符號ng(英语:nanogram),質量單位計量質量的標準,國際單位制的基本質量單位為「千克」,又名「公斤」,符號是kg。其它的質量單位還有公噸、克(公克)、毫克等。
 • 國家地理(National Geographic)的縮寫

參看[编辑]

註釋[编辑]

 1. ^ 董峰政,"臺語通用拼音字典",臺南市寧南語言文化協會,臺南市,2006年7月.
二合、三合、四合拉丁字母
二合字母 Bh bhCh chCs csDd ddDh dhDz dzDž džFf ffGh ghGħ għGi giGy gyHh hhHl hlIe ieLh lhIJ ijLj ljLl llLy lyNg ngNh nhNj njNy nyOr orPh phRh rhRr rrSh shSz szTh thTy tyWh whXh xhZh zhZs zsZz zz
三合字母

Dzs dzsNgb ngbNgh nghNgk ngkNkp nkpNth nthNyk nykRnd rndSch sch

四合字母

dsch eeuw ieuw ough tsch

五合字母

tzsch abhai amhai obhai odhai oghai adhai aghai oidhi oighi omhai eabha eamha eadha eidhi eighi

六合字母

schsch eidhea eighea eabhai eamhai eadhai oidhea oighea