Portal:古羅馬

维基百科,自由的百科全书
跳转至: 导航搜索

人物 | 人文 | 历史 | 社科 | 社会 | 地理 | 自然 | 科学 | 技術 | 更多...

古羅馬主題首頁

Roman SPQR banner.svg

古羅馬通常指從前9世紀初至在意大利半島中部興起的文明。 傳說公元前754年-753年,羅穆盧斯台伯河畔建羅馬城,開創了王政時代。公元前509年或前510年王政時代結束,選舉兩名執政官,建立起由羅馬貴族掌權的羅馬共和國百人隊會議從貴族中選出兩名執政官行使最高行政權力,為期1年;管理國家的主要機構為元老院、高級長官及公民大會,而掌握國家實權的則是元老院。隨著貴族與平民之間對立的加深,貴族承認了平民所選的「保民官」,負責保護平民的權力不受貴族侵犯。前449年,頒佈了十二銅表法,廢除了平民與貴族不能通婚的限制,這也標誌著羅馬法的誕生。

自公元前5世紀初開始,先後戰勝拉丁同盟中的一些城市和伊特拉斯坎人等近鄰,又征服了意大利半島南部的土著和希臘人的城邦,成為地中海西部的大國。羅馬又發動了3次布匿戰爭,在前146年征服了迦太基並使之成為羅馬的一個行省。前215年前168年發動3次馬其頓戰爭,征服大部分伊比利半島馬其頓並控制了整個希臘。又通過羅馬-敘利亞戰爭和外交手段,控制了西亞的部分地區。 於1世紀前後擴張成為橫跨歐洲亞洲非洲稱霸地中海的龐大羅馬帝國

到395年,羅馬帝國分裂為東西兩部。西羅馬帝國亡於476年。而東羅馬帝國(即拜占庭帝國)則在1453年被奧斯曼帝國所滅。

精選條目

Palaiologos-Dynasty-Eagle.svg

拜占庭帝國,又名東羅馬帝國,位於歐洲東部,領土曾包括亞洲西部和非洲北部,是古代和中世紀歐洲歷史最悠久的君主制國家。拜占庭帝國共歷經12個朝代;93位皇帝。330年,君士坦丁大帝建立新羅馬、羅馬帝國政治中心東移,是拜占庭帝國成立的標誌。1204年,拜佔廷帝國首都君士坦丁堡曾被第四次十字軍東征攻克,直到1261年收復。1453年,奥斯曼土耳其帝國攻陷了首都君士坦丁堡,皇帝君士坦丁十一世戰死,歷時一千餘年的拜占庭帝國就此滅亡。拜占庭帝國本為羅馬帝國的東半部,以拉丁語和拉丁文化為基礎,但與西羅馬帝國分裂後,逐漸發展為以希臘文化、希臘語東正教為立國基礎,不同於古羅馬帝國和西羅馬帝國的新國家。

你知道嗎DYKSquare.png

RomeConstantine'sArch03.jpg分類

歡迎參與

更新统计[编辑] 条目数量
特色 31
甲级 15
优良 27
乙级 123
丙级 123
初级 161
小作品 10,326
未评审 230
条目合计 11,105+
非条目页面 1
2016年3月3日 (四) 22:02 (UTC)刷新


人物

Marcus Licinius Crassus Louvre.jpg

克拉苏古罗马军事家政治家。他曾帮助苏拉内战中夺权建立独裁统治。前72年前71年期间,斯巴达克奴隶爆发起义,克拉苏带领罗马军队残酷镇压。苏拉隐退后,他和庞培凯撒合作,组成三头政治同盟。于公元前53年发动了对帕提亞帝國安息)的战争,在卡萊战役中全军覆没並被俘虏。


精選圖片

StAngelo Bridge Rome.jpg

聖天使城堡意大利羅馬的一座城堡,由羅馬帝國皇帝哈德良135年139年期間興建,作為自己及其家人之陵墓。該建築位於台伯河畔,鄰近梵蒂岡,現已成為博物館的用途,也成為當地的旅遊景點之一。公元6世纪教皇格列哥里一世巡游经过此地,见到天使长米迦勒显像,城堡因而得名。图为聖天使城堡入口前有着12尊天使雕像的橋樑


地圖

在西元117年羅馬帝國圖拉真時期最大疆域

相關主題

拉丁語維基百科

Wikipedia-logo-v2.svg
歡迎光臨拉丁語維基百科
Julius Caesar Coustou Louvre.png

古羅馬相關條目

維基主題

目前中文維基百科共有252+/−項主題首頁。
Sports icon.png 娛樂與體育
Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg 交通
Monobook icon.svg 人文
Gnome-globe.svg 地理