Template:河流

维基百科,自由的百科全书
跳转至: 导航搜索
{{{1}}}
{{{2}}}
长度 {{{3}}} km
源头海拔 {{{4}}} m
平均流量 {{{5}}} /s
流域面积 {{{6}}} km²
源头 {{{7}}}
注入 {{{8}}}
流域 {{{9}}}
文档图示 模板文档[查看] [编辑] [历史] [清除缓存]
格式
{{ 河流
|河流名稱
|圖片
|長度
|源頭海拔
|平均流量
|流域面積
|源頭
|注入
|流域
|}}

模板說明[编辑]

  • 河流名稱(中文)
  • 圖片(前面加File:
  • 長度(km)
  • 源頭海拔(m)
  • 平均流量(m³/s)
  • 流域面積(km²)
  • 源頭(中文)
  • 注入(河流、湖泊或海洋名)
  • 流域(地區名稱)