Template:Chset-table-footer

维基百科,自由的百科全书
跳到导航 跳到搜索

|- | width="4%" | ! width="6%" | _0 || width="6%" | _1 ! width="6%" | _2 || width="6%" | _3 ! width="6%" | _4 || width="6%" | _5 ! width="6%" | _6 || width="6%" | _7 ! width="6%" | _8 || width="6%" | _9 ! width="6%" | _A || width="6%" | _B ! width="6%" | _C || width="6%" | _D ! width="6%" | _E || width="6%" | _F

文档图示 模板文档[查看] [编辑] [历史] [清除缓存]

使用方法[编辑]

範例[编辑]

ISO-8859-1
_0 _1 _2 _3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 _A _B _C _D _E _F
 
0_
 
NUL
0000
0
SOH
0001
1
STX
0002
2
ETX
0003
3
EOT
0004
4
ENQ
0005
5
ACK
0006
6
BEL
0007
7
BS
0008
8
HT
0009
9
LF
000A
10
VT
000B
11
FF
000C
12
CR
000D
13
SO
000E
14
SI
000F
15
_0 _1 _2 _3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 _A _B _C _D _E _F

Chset系列模板[编辑]

表格建立[编辑]

页眉和页脚[编辑]

字符的行标题[编辑]

字符集单元格颜色[编辑]

字符集单元格内容[编辑]

清理标签[编辑]

  • Template:cleanup-chartable — 为需要维基化的字符集表格设定的标签(包括一个编写字符集表格的例子)