Template:Infobox element/sandbox

维基百科,自由的百科全书
跳到导航 跳到搜索
Infobox element/sandbox,  00Xx
General properties
Pronunciation Template:Infobox element/pronunciation
Standard atomic weight (Ar, standard) Template:Infobox element/symbol-to-saw/standard conventional: Template:Infobox element/symbol-to-saw/conventional
Mass number Template:Infobox element/symbol-to-most-stable-isotope (most stable isotope)
{{{name}}} in the periodic table
"
零號元素(無電子)
氫(非金屬)
氦(惰性氣體)
鋰(鹼金屬)
鈹(鹼土金屬)
硼(類金屬)
碳(非金屬)
氮(非金屬)
氧(非金屬)
氟(鹵素)
氖(惰性氣體)
鈉(鹼金屬)
鎂(鹼土金屬)
鋁(貧金屬)
矽(類金屬)
磷(非金屬)
硫(非金屬)
氯(鹵素)
氬(惰性氣體)
鉀(鹼金屬)
鈣(鹼土金屬)
鈧(過渡金屬)
鈦(過渡金屬)
釩(過渡金屬)
鉻(過渡金屬)
錳(過渡金屬)
鐵(過渡金屬)
鈷(過渡金屬)
鎳(過渡金屬)
銅(過渡金屬)
鋅(過渡金屬)
鎵(貧金屬)
鍺(類金屬)
砷(類金屬)
硒(非金屬)
溴(鹵素)
氪(惰性氣體)
銣(鹼金屬)
鍶(鹼土金屬)
釔(過渡金屬)
鋯(過渡金屬)
鈮(過渡金屬)
鉬(過渡金屬)
鎝(過渡金屬)
釕(過渡金屬)
銠(過渡金屬)
鈀(過渡金屬)
銀(過渡金屬)
鎘(過渡金屬)
銦(貧金屬)
錫(貧金屬)
銻(類金屬)
碲(類金屬)
碘(鹵素)
氙(惰性氣體)
銫(鹼金屬)
鋇(鹼土金屬)
鑭(鑭系元素)
鈰(鑭系元素)
鐠(鑭系元素)
釹(鑭系元素)
鉕(鑭系元素)
釤(鑭系元素)
銪(鑭系元素)
釓(鑭系元素)
鋱(鑭系元素)
鏑(鑭系元素)
鈥(鑭系元素)
鉺(鑭系元素)
銩(鑭系元素)
鐿(鑭系元素)
鎦(鑭系元素)
鉿(過渡金屬)
鉭(過渡金屬)
鎢(過渡金屬)
錸(過渡金屬)
鋨(過渡金屬)
銥(過渡金屬)
鉑(過渡金屬)
金(過渡金屬)
汞(過渡金屬)
鉈(貧金屬)
鉛(貧金屬)
鉍(貧金屬)
釙(貧金屬)
砈(類金屬)
氡(惰性氣體)
鍅(鹼金屬)
鐳(鹼土金屬)
錒(錒系元素)
釷(錒系元素)
鏷(錒系元素)
鈾(錒系元素)
錼(錒系元素)
鈽(錒系元素)
鋂(錒系元素)
鋦(錒系元素)
鉳(錒系元素)
鉲(錒系元素)
鑀(錒系元素)
鐨(錒系元素)
鍆(錒系元素)
鍩(錒系元素)
鐒(錒系元素)
鑪(過渡金屬)
𨧀(過渡金屬)
𨭎(過渡金屬)
𨨏(過渡金屬)
𨭆(過渡金屬)
䥑(預測為過渡金屬)
鐽(預測為過渡金屬)
錀(預測為過渡金屬)
鎶(過渡金屬)
鉨(預測為貧金屬)
鈇(貧金屬)
鏌(預測為貧金屬)
鉝(預測為貧金屬)
Ts(預測為鹵素)
Og(預測為惰性氣體)
{{{above}}}

{{{symbol}}}

{{{below}}}
{{{left}}} ← {{{name}}} → {{{right}}}
Atomic number (Z) {{{number}}}
Group Template:Infobox element/group
Period period {{{period}}}
Element category Template:Infobox element/category format
Block [[{{{block}}}-block]]
Electron configuration {{{electron configuration}}}
Physical properties
Atomic properties
Template:Infobox element/spectral lines/sandbox
Other properties
Main isotopes of {{{name}}}
Iso­tope Abun­dance Half-life (t1/2) Decay mode Pro­duct
| references
文档图示 模板文档[查看] [编辑] [历史] [清除缓存]

原子序数119及以上[编辑]

原子序数>=119时,元素周期表会显示一个扩展的版本(第8组)。

范例[编辑]

氢   1H
氫(非金屬)
氦(惰性氣體)
鋰(鹼金屬)
鈹(鹼土金屬)
硼(類金屬)
碳(非金屬)
氮(非金屬)
氧(非金屬)
氟(鹵素)
氖(惰性氣體)
鈉(鹼金屬)
鎂(鹼土金屬)
鋁(貧金屬)
矽(類金屬)
磷(非金屬)
硫(非金屬)
氯(鹵素)
氬(惰性氣體)
鉀(鹼金屬)
鈣(鹼土金屬)
鈧(過渡金屬)
鈦(過渡金屬)
釩(過渡金屬)
鉻(過渡金屬)
錳(過渡金屬)
鐵(過渡金屬)
鈷(過渡金屬)
鎳(過渡金屬)
銅(過渡金屬)
鋅(過渡金屬)
鎵(貧金屬)
鍺(類金屬)
砷(類金屬)
硒(非金屬)
溴(鹵素)
氪(惰性氣體)
銣(鹼金屬)
鍶(鹼土金屬)
釔(過渡金屬)
鋯(過渡金屬)
鈮(過渡金屬)
鉬(過渡金屬)
鎝(過渡金屬)
釕(過渡金屬)
銠(過渡金屬)
鈀(過渡金屬)
銀(過渡金屬)
鎘(過渡金屬)
銦(貧金屬)
錫(貧金屬)
銻(類金屬)
碲(類金屬)
碘(鹵素)
氙(惰性氣體)
銫(鹼金屬)
鋇(鹼土金屬)
鑭(鑭系元素)
鈰(鑭系元素)
鐠(鑭系元素)
釹(鑭系元素)
鉕(鑭系元素)
釤(鑭系元素)
銪(鑭系元素)
釓(鑭系元素)
鋱(鑭系元素)
鏑(鑭系元素)
鈥(鑭系元素)
鉺(鑭系元素)
銩(鑭系元素)
鐿(鑭系元素)
鎦(鑭系元素)
鉿(過渡金屬)
鉭(過渡金屬)
鎢(過渡金屬)
錸(過渡金屬)
鋨(過渡金屬)
銥(過渡金屬)
鉑(過渡金屬)
金(過渡金屬)
汞(過渡金屬)
鉈(貧金屬)
鉛(貧金屬)
鉍(貧金屬)
釙(貧金屬)
砈(類金屬)
氡(惰性氣體)
鍅(鹼金屬)
鐳(鹼土金屬)
錒(錒系元素)
釷(錒系元素)
鏷(錒系元素)
鈾(錒系元素)
錼(錒系元素)
鈽(錒系元素)
鋂(錒系元素)
鋦(錒系元素)
鉳(錒系元素)
鉲(錒系元素)
鑀(錒系元素)
鐨(錒系元素)
鍆(錒系元素)
鍩(錒系元素)
鐒(錒系元素)
鑪(過渡金屬)
𨧀(過渡金屬)
𨭎(過渡金屬)
𨨏(過渡金屬)
𨭆(過渡金屬)
䥑(預測為過渡金屬)
鐽(預測為過渡金屬)
錀(預測為過渡金屬)
鎶(過渡金屬)
鉨(預測為貧金屬)
鈇(貧金屬)
鏌(預測為貧金屬)
鉝(預測為貧金屬)
Ts(預測為鹵素)
Og(預測為惰性氣體)
n- ←
外觀
无色气体

等离子态的氢发出的紫色光
概況
名稱·符號·序數 氢(hydrogen)·H·1
元素類別 非金属
·週期· 1 ·1·s
標準原子質量 1.00794(7)
電子排布

1s1
1

氢的电子層(1)
物理性質
顏色 无色
物態 气体
密度 (0 °C, 101.325 kPa
0.08988 g/L
熔點 14.01 K,-259.14 °C,-434.45 °F
沸點 20.28 K,-252.87 °C,-423.17 °F
三相點 13.8033 K(−259 °C),7.042 kPa
臨界點 32.97 K,1.293 MPa
熔化熱 (H2) 0.117 kJ·mol−1
汽化熱 (H2) 0.904 kJ·mol−1
比熱容 (H2) 28.836 J·mol−1·K−1

蒸氣壓

壓/Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 k
溫/K 15 20
原子性質
氧化態 1, -1
(两性)
電負性 2.20(鲍林标度)
電離能 第一:1312.0 kJ·mol−1
共價半徑 31±5 pm
范德華半徑 120 pm
雜項
晶體結構 六方
磁序 抗磁性
熱導率 0.1805 W·m−1·K−1
聲速 (gas, 27 °C) 1310 m·s−1
CAS號 1333-74-0
最穩定同位素

主条目:氢的同位素

同位素 丰度 半衰期 (t1/2) 衰變
方式 能量MeV 產物
1H 99.985% 穩定,帶0個中子
2H 0.015% 穩定,帶1個中子
3H 痕量 12.32 年 β 0.01861 3He

参数[编辑]

{{infobox element
<!-- 头部 -->
|name=
|number=
|symbol=
<!-- 元素周期表 -->
|left=
|right=
|above=
|below=
<!-- 外观 -->
|appearance=
|image name=
|image size=
|image alt=
|image name comment=
|image name 2=
|image size 2=
|image alt 2=
|image name 2 comment=
<!-- 概况 -->
|pronounce=
|series=
|series comment=
|series color=
|group=
|period=
|block=
|atomic mass=
|atomic mass 2=
|atomic mass comment=
|electron configuration=
|electrons per shell=
<!-- 物理性质 -->
|physical properties=
|color=
|phase=
|phase comment=
|phase color=
|density gplstp=
|density gpcm3nrt=
|density gpcm3nrt 2=
|density gpcm3nrt 3=
|density gpcm3mp=
|melting point K=
|melting point C=
|melting point F=
|melting point pressure=
|sublimation point K=
|sublimation point C=
|sublimation point F=
|sublimation point pressure=
|boiling point K=
|boiling point C=
|boiling point F=
|boiling point pressure=
|triple point K=
|triple point kPa=
|triple point K 2=
|triple point kPa 2=
|critical point K=
|critical point MPa=
|heat fusion=
|heat fusion 2=
|heat fusion pressure=
|heat vaporization=
|heat vaporization pressure=
|heat capacity=
|heat capacity pressure=
|vapor pressure 1=
|vapor pressure 10=
|vapor pressure 100=
|vapor pressure 1 k=
|vapor pressure 10 k=
|vapor pressure 100 k=
|vapor pressure comment=
<!-- 原子性质 -->
|atomic properties=
|oxidation states=
|oxidation states comment=
|electronegativity=
|number of ionization energies=
|1st ionization energy=
|2nd ionization energy=
|3rd ionization energy=
|atomic radius=
|atomic radius calculated=
|covalent radius=
|Van der Waals radius=
<!-- 杂项 -->
|crystal structure=
|crystal structure ref=
|crystal structure comment=
|crystal structure2=
|crystal structure ref2=
|crystal structure comment2=
|magnetic ordering=
|electrical resistivity unit prefix=
|electrical resistivity=
|electrical resistivity at 0=
|electrical resistivity at 20=
|thermal conductivity=
|thermal conductivity 2=
|thermal diffusivity=
|thermal expansion=
|thermal expansion at 25=
|speed of sound=
|speed of sound rod at 20=
|speed of sound rod at r.t.=
|Tensile strength=
|Young's modulus=
|Shear modulus=
|Bulk modulus=
|Poisson ratio=
|Mohs hardness=
|Vickers hardness=
|Brinell hardness=
|CAS number=
<!-- 同位素 -->
|isotopes=
|isotopes comment=
<!-- WP:ENGVAR (currently used for P only) -->
|engvar=
<!-- 历史 -->
|predicted by=
|prediction date=
|discovered by=
|discovery date=
|first isolation by=
|first isolation date=
|named by=
|named date=
|history comment label=
|history comment=
}}

字段说明[编辑]

 • name:元素名称
 • enname:元素的英文名称
 • number:原子序数
 • symbol:元素符号
 • left:该元素周期表左边的相邻元素,无则填“-”
 • right:该元素周期表右边的相邻元素,无则填“-”
 • above:该元素周期表上边的相邻元素,无则填“-”
 • below:该元素周期表下边的相邻元素,无则填“-”
 • series: 元素的类型,可选填「碱金属」,「碱土金属」,「镧系元素」,“锕系元素”,“过渡金属”或“过渡元素”,“其他金属”,“类金属”,“非金属”,“卤素”或“卤族元素”,“惰性气体”或“稀有气体", 此字段决定了Infobox element/header的颜色
 • series comment=
 • group= 族
 • period= 周期
 • block= 区
 • series color=
 • phase color=
 • appearance= 元素的外观,如“无色气体”
 • image name=
 • image size=
 • image name comment=
 • image name 2=
 • image size 2=
 • image name 2 comment=
 • atomic mass= 原子质量
 • atomic mass 2= 原子质量最后一位精确度
 • atomic mass comment=
 • electron configuration= 电子排布
 • electrons per shell= 每层电子排布
 • color= 颜色
 • phase= 状态
 • phase comment=
 • density gplstp= 标况密度
 • density gpcm3nrt= 接近室温密度
 • density gpcm3nrt 2=
 • desnity gpcm3nrt 3=
 • density gpcm3mp= 熔点时液体密度
 • melting point K= 熔点
 • melting point C=
 • melting point F=
 • melting point pressure=
 • sublimation point K= 升华点
 • sublimation point C=
 • sublimation point F=
 • sublimation point pressure=
 • boiling point K= 沸点
 • boiling point C=
 • boiling point F=
 • boiling point pressure=
 • triple point K= 三相点
 • triple point C=
 • triple point F=
 • triple point kPa=
 • triple point K 2=
 • triple point C 2=
 • triple point F 2=
 • triple point kPa 2=
 • critical point K= 临界点
 • critical point C=
 • critical point F=
 • critical point MPa=
 • heat fusion= 熔化热
 • heat fusion 2=
 • heat fusion pressure=
 • heat vaporization= 汽化热
 • heat vaporization pressure=
 • heat capacity= 比热容
 • heat capacity pressure=
 • vapor pressure 1= 蒸汽压
 • vapor pressure 10=
 • vapor pressure 100=
 • vapor pressure 1 k=
 • vapor pressure 10 k=
 • vapor pressure 100 k=
 • vapor pressure comment=
 • crystal structure= 晶体结构,可以是:单斜,简单单斜,底心单斜,三斜,正交,三方,四方,简单四方,体心四方,六方,六方密堆积,立方,体心立方,体心立方 (预测),面心立方,简单立方,钻石,金钢石,未知,会显示相应图片和链接
 • crystal structure comment=
 • oxidation states= 氧化态
 • oxidation states comment= 氧化态说明,如“两性”
 • electronegativity= 电负性
 • number of ionization energies= 电离能条目数目
 • 1st ionization energy= 第一电离能
 • 2nd ionization energy= 第二电离能
 • 3rd ionization energy= 第三电离能
 • 4th ionization energy= 第四电离能
 • atomic radius= 原子半径
 • atomic radius calculated= 原子半径 (计算值)
 • covalent radius= 共价半径
 • Van der Waals radius= 范德华半径
 • magnetic ordering= 磁序
 • electrical resistivity unit prefix= 電阻率單位前置修正
 • electrical resistivity= 电阻率
 • electrical resistivity at 0= 电阻率 (0 °C)
 • electrical resistivity at 20= 电阻率 (20 °C)
 • thermal conductivity= 热导率
 • thermal conductivity 2=
 • thermal diffusivity= 热扩散系数
 • thermal expansion= 膨胀系数
 • thermal expansion at 25= 膨胀系数 (25 °C)
 • speed of sound= 声速
 • speed of sound rod at 20= 声速 (细棒) (20 °C)
 • speed of sound rod at r.t.= 声速 (细棒)
 • Tensile strength= 抗拉强度
 • Young's modulus= 杨氏模量
 • Shear modulus= 剪切模量
 • Bulk modulus= 体积模量
 • Poisson ratio= 泊松比
 • Mohs hardness= 莫氏硬度
 • Vickers hardness= 维氏硬度
 • Brinell hardness= 布氏硬度
 • CAS number= CAS号
 • isotopes:同位素特性 使用{{Infobox element/isotopes stable}}和{{Infobox element/isotopes decay}}
 • predicted by= 预测
 • prediction date= 预测日期
 • discovered by= 发现
 • discovery date= 发现日期
 • first isolation by= 首次得到单质
 • first isolation date= 首次得到单质日期
 • named by= 命名
 • named date= 命名日期
 • history comment label=
 • history comment=

使用的子模板[编辑]

注:{{Elementbox}}{{Infobox element}}的旧名称。

头部:

头部的CSS:

元素周期表:

晶体结构:

同位素:

模板技术:

參見[编辑]