Template:National squad

被永久保护的模板
维基百科,自由的百科全书
文档图示 模板文档[查看] [编辑] [历史] [清除缓存]

使用方法

{{National squad
 | name   = {{subst:PAGENAME}} (这允许查看/讨论/编辑/历史链接正常工作)
 | bg    = 背景顏色 (預定顏色是透明)
 | fg    = 前景顏色 (預定顏色是透明)
 | country  = 英文國家名稱,用作顯示右方國旗
 | comp   = 賽事名稱
 | comp link = 賽事連結
 | p1    = player 1 (''可选的'')
 | p2    = player 2 (''可选的'')
 | p3    = player 3 (''可选的'')
 | p4    = player 4 (''可选的'')
 | p5    = player 5 (''可选的'')
 | p6    = player 6 (''可选的'')
 | p7    = player 7 (''可选的'')
 | p8    = player 8 (''可选的'')
 | p9    = player 9 (''可选的'')
 | p10    = player 10 (''可选的'') 
 | p11    = player 11 (''可选的'')
 | p12    = player 12 (''可选的'')
 | p13    = player 13 (''可选的'')
 | p14    = player 14 (''可选的'') 
 | p15    = player 15 (''可选的'')
 | p16    = player 16 (''可选的'')
 | p17    = player 17 (''可选的'')
 | p18    = player 18 (''可选的'')
 | p19    = player 19 (''可选的'')
 | p20    = player 20 (''可选的'')
 | p21    = player 21 (''可选的'')
 | p22    = player 22 (''可选的'')
 | p23    = player 23 (''可选的'')
 | p24    = player 24 (''可选的'')
 | p25    = player 25 (''可选的'')
 | p26    = player 26 (''可选的'')
 | p27    = player 27 (''可选的'')
 | p28    = player 28 (''可选的'')
 | p29    = player 29 (''可选的'')
 | p30    = player 30 (''可选的'')
 | p31    = player 31 (''可选的'')
 | p32    = player 32 (''可选的'')
 | p33    = player 33 (''可选的'')
 | p34    = player 34 (''可选的'')
 | p35    = player 35 (''可选的'')
 | p36    = player 36 (''可选的'')
 | p37    = player 37 (''可选的'')
 | p38    = player 38 (''可选的'')
 | p39    = player 39 (''可选的'')
 | p40    = player 40 (''可选的'')
 | p41    = player 41 (''可选的'')
 | p42    = player 42 (''可选的'')
 | p43    = player 43 (''可选的'')
 | p44    = player 44 (''可选的'')
 | p45    = player 45 (''可选的'')
 | p46    = player 46 (''可选的'')
 | p47    = player 47 (''可选的'')
 | p48    = player 48 (''可选的'')
 | p49    = player 49 (''可选的'')
 | p50    = player 50 (''可选的'')
 | p51    = player 51 (''可选的'')
 | p52    = player 52 (''可选的'')
 | p53    = player 53 (''可选的'')
 | p54    = player 54 (''可选的'')
 | p55    = player 55 (''可选的'')
 | p56    = player 56 (''可选的'')
 | p57    = player 57 (''可选的'')
 | p58    = player 58 (''可选的'')
 | p59    = player 59 (''可选的'')
 | p60    = player 60 (''可选的'')
 | p61    = player 61 (''可选的'')
 | p62    = player 62 (''可选的'')
 | p63    = player 63 (''可选的'')
 | p64    = player 64 (''可选的'')
 | p65    = player 65 (''可选的'')
 | p66    = player 66 (''可选的'')
 | p67    = player 67 (''可选的'')
 | p68    = player 68 (''可选的'')
 | p69    = player 69 (''可选的'')
 | p70    = player 70 (''可选的'')
 | p71    = player 71 (''可选的'')
 | p72    = player 72 (''可选的'')
 | p73    = player 73 (''可选的'')
 | p74    = player 74 (''可选的'')
 | p75    = player 75 (''可选的'')
 | p76    = player 76 (''可选的'')
 | p77    = player 77 (''可选的'')
 | p78    = player 78 (''可选的'')
 | p79    = player 79 (''可选的'')
 | p80    = player 80 (''可选的'')
 | p81    = player 81 (''可选的'')
 | p82    = player 82 (''可选的'')
 | p83    = player 83 (''可选的'')
 | p84    = player 84 (''可选的'')
 | p85    = player 85 (''可选的'')
 | p86    = player 86 (''可选的'')
 | p87    = player 87 (''可选的'')
 | p88    = player 88 (''可选的'')
 | p89    = player 89 (''可选的'')
 | p90    = player 90 (''可选的'')
 | p91    = player 91 (''可选的'')
 | p92    = player 92 (''可选的'')
 | p93    = player 93 (''可选的'')
 | p94    = player 94 (''可选的'')
 | p95    = player 95 (''可选的'')
 | p96    = player 96 (''可选的'')
 | p97    = player 97 (''可选的'')
 | p98    = player 98 (''可选的'')
 | p99    = player 99 (''可选的'')
 | coach   = 主教練 (''可选的'')
 | note   = 一个形式自由的注释,会另起一行置于其余内容之后(''可选的'')
}}

举例

{{2008年歐洲足球錦標賽意大利參賽名單}}引用了本模板,可作为一个参考。其效果如下: