Template:PBB/7852

维基百科,自由的百科全书
跳转至: 导航搜索
Chemokine (C-X-C motif) receptor 4
CXCR4 in complex with IT1t(PDB 3OE9)
有效结构
PDB 直系同源检索:PDBe, RCSB
标识
代号 CXCR4; CD184; D2S201E; FB22; HM89; HSY3RR; LAP3; LCR1; LESTR; NPY3R; NPYR; NPYRL; NPYY3R; WHIM
扩展标识 遗传学162643 鼠基因109563 同源基因20739 IUPHAR:  CXCR4 ChEMBL英语ChEMBL: 2107 GeneCards: CXCR4 Gene
RNA表达模式
PBB GE CXCR4 217028 at tn.png
PBB GE CXCR4 209201 x at tn.png
PBB GE CXCR4 211919 s at tn.png
更多表达数据
直系同源体
物种 人类 小鼠
Entrez 7852 12767
Ensembl ENSG00000121966 ENSMUSG00000045382
UniProt P61073 P70658
mRNA序列 NM_001008540 NM_009911
蛋白序列 NP_001008540 NP_034041
基因位置 Chr 2:
136.87 – 136.88 Mb
Chr 1:
128.59 – 128.59 Mb
PubMed查询 [1] [2]