Template:Unicode chart Yijing Hexagram Symbols

维基百科,自由的百科全书
跳到导航 跳到搜索

八卦符號收錄於Unicode 1.1,其以外之符號則被Unicode 4.0收錄。

該等符號被收錄於以下兩Unicode Block內:

  • Miscellaneous Symbols (U+2600 – U+26FF):
    • 兩儀:U+268A ~ U+268B (⚊ ⚋)
    • 四象:U+268C ~ U+268F (⚌ ⚍ ⚎ ⚏)
    • 八卦:U+2630 ~ U+2637 (☰ ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷)
  • 六爻符號:
    • 六十四卦、易經:U+4DC0 ~ U+4DFF
易經六爻符號
Unicode.org chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+4DCx
U+4DDx
U+4DEx
U+4DFx ䷿