Template:User wikipedia

维基百科,自由的百科全书
跳到导航 跳到搜索
Wikipedia-logo-v2.svg这个用户是一位维基人
文档图示 模板文档[查看] [编辑] [历史] [清除缓存]

用法[编辑]

将{{User wikipedia}}加入用户页面


范例[编辑]

模板 显示效果
{{User wikipedia/Administrator}}
鏈入 討論 編輯
Wikipedia Administrator.svg这个用户是中文维基百科管理员 (检查)
{{User wikipedia/Autoconfirmed}}
鏈入 討論 編輯
{{User wikipedia/Autoreviewer}}
鏈入 討論 編輯
{{User wikipedia/Bureaucrat}}
鏈入 討論 編輯
Wikipedia bureaucrat.svg这个用户是中文维基百科行政员 (检查)
{{User wikipedia/Checkuser}}
鏈入 討論 編輯
{{User wikipedia/Confirmed user}}
鏈入 討論 編輯
Wikipedia Confirmed.svg这个用户是中文维基百科确认用户 (检查)
{{User wikipedia/Ipexempt}}
鏈入 討論 編輯
{{User wikipedia/Global ipexempt}}
鏈入 討論 編輯
{{User wikipedia/Massmessage sender}}
鏈入 討論 編輯
{{User wikipedia/Account creator}}
鏈入 討論 編輯
{{User wikipedia/Oversighter}}
鏈入 討論 編輯
Wikipedia Oversight (2017).png这个用户是中文维基百科监督员 (检查)
{{User wikipedia/Patroller}}
鏈入 討論 編輯
Wikipedia Patroller4.svg这个用户是中文维基百科巡查员 (检查)
{{User wikipedia/Patroller and Rollbacker}}
鏈入 討論 編輯
{{User wikipedia/Rollbacker}}
鏈入 討論 編輯
Wikipedia Rollbacker.svg这个用户是中文维基百科回退员 (检查)
{{User wikipedia/Filemover}}
鏈入 討論 編輯
{{User wikipedia/Importer}}
鏈入 討論 編輯
{{User wikipedia/OTRSAccess}}
鏈入 討論 編輯
{{User wikipedia/User}}
鏈入 討論 編輯
Wikipedia-logo-v2.svg这个用户是中文维基百科注册用户 (检查)
{{User wikipedia/Botop}}
鏈入 討論 編輯
{{User wikipedia/Telegram administrator}}
鏈入 討論 編輯
{{User wikipedia/Template editor}}
鏈入 討論 編輯