UTC+7

维基百科,自由的百科全书
跳转至: 导航搜索

UTC+7時區包含以下區域:

時區名稱ICT(Indochina Time:印度支那時間

2008年的UTC+7:藍(12月)、橘(6月)、黃(全年)、淡藍 - 海洋

作为标准时间(全年)[编辑]

== 歷史上曾是UTC+7的國家地區 == 


UTC+7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
UTC
昨日
17
昨日
18
昨日
19
昨日
20
昨日
21
昨日
22
昨日
23
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
UTC+8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
翌日
0

相关条目[编辑]