UTC+10

维基百科,自由的百科全书
跳转至: 导航搜索
2008年的UTC+10:藍(12月)、橘(6月)、黃(全年)、淡藍 - 海洋

UTC+10時區包含以下區域:

歷史上曾經使用UTC+10的國家[编辑]

  •  日本(1948年至1951年夏令時使用)
  •  韩国(分別於1948年至1951年、1955年至1960年和1987年至1988年三度於夏令時使用)
UTC+10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
UTC
昨日
14
昨日
15
昨日
16
昨日
17
昨日
18
昨日
19
昨日
20
昨日
21
昨日
22
昨日
23
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
UTC+8
昨日
22
昨日
23
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21