ISO 3166-2:PA

维基百科,自由的百科全书
跳到导航 跳到搜索

ISO 3166-2:PA國際標準化組織定義巴拿馬的代碼,屬於ISO 3166-2的子集,總共定義了巴拿馬的9個省及3個省級自治區。

每個代碼皆由巴拿馬ISO 3166-1的前綴代碼「PA」及下面兩種情況所專屬的地區代碼產生:

  • 一位數阿拉伯數字代表9個省
  • 兩位數拉丁字母代表3個省級自治區

前綴代碼與地區代碼間以連接號連接。

代码[编辑]

代碼 名稱
PA-1 博卡斯德爾托羅省
PA-2 科克萊省
PA-3 科隆省
PA-4 奇里基省
PA-5 達連省
PA-6 埃雷拉省
PA-7 洛斯桑托斯省
PA-8 巴拿馬省
PA-9 贝拉瓜斯省
PA-EM 安貝拉自治區
PA-KY 雅拉庫納族自治區
PA-NB 恩戈貝布格勒自治區

更新[编辑]

日期/版本 更新內容
2010-06-30 更改代碼
  • 雅拉庫納族自治區 PA-0PA-KY

新增自治區

  • 安貝拉自治區 PA-EM
  • 恩戈貝布格勒自治區 PA-NB

參見[编辑]

參考資料[编辑]