Template:道光六年丙戌科武殿試金榜

维基百科,自由的百科全书
跳到导航 跳到搜索
  • 《大清宣宗成皇帝實錄》:九月癸巳,兵部以武會試中額請。得旨:滿洲、蒙古取中二名,漢軍取中三名,奉天取中一名,直隸取中六名,陝甘取中三名,廣東取中四名,河南取中六名,山東取中六名,江蘇取中二名,安徽取中三名,山西取中二名,湖北取中一名,湖南取中一名,四川取中二名,廣西取中一名,福建取中二名,浙江取中二名,江西取中二名,雲南取中一名,貴州取中一名。十月癸亥,試中式武舉丁麟兆等五十一人於太和殿前。十月戊辰上禦太和殿。傳臚。賜中式武舉一甲李相清、崔連魁、丁麟兆三人武進士及第,二甲張琴堂五人武進士出身,三甲周自超等二十三人同武進士出身。
  • 《清代起居注冊-道光朝》:十月十九日丁卯,兵部將新科中式武舉帶領引見上親定甲乙並分別以營衛用一甲第一名李相清為頭等侍衛,一甲二名崔連魁、一甲三名丁麟兆授為二等侍衛。二甲張琴堂、強其修、于萬麟、何禮、趙萬春授為三等侍衛。三甲周自超、仙保、高殿華、馬玉麟、孟漢圖授為藍翎侍衛;孫應照、苗樟、沙肇修、廖瑞開、艾嘉會、崔琯、劉桂茂、李彙陞、劉珽、潘鶴齡、林瑞枝俱以營守備用;許捷標、李世昌、丁冠甲、劉振武、陳六韜、吳履謙、葉楊枝俱以衛守備用。是日內閣奉諭旨朕本日殿試中式武舉弓石,內補行殿試之漢軍周玉琳一名石不符,河南孝建堂、馬良瑞、四川常升階、貴州羅三元四名俱弓不符。均著再罰停殿試一科。