Template:CGroup/Jewelpet

维基百科,自由的百科全书
跳到导航 跳到搜索

以下是公共轉換組「寶石寵物」

寶石寵物名[编辑]

 • 大陆:卡内特;台灣:佳娜德;香港:佳娜德;当前显示为:卡内特
 • 大陆:拉布拉;台灣:拉布拉;香港:奈娜;当前显示为:拉布拉
 • 大陆:贾斯柏;台灣:嘉斯巴;香港:積斯巴;当前显示为:贾斯柏
 • 大陆:查洛特;台灣:茶蘿絲;香港:查洛特;当前显示为:查洛特
 • 大陆:安祖娜;台灣:安潔拉;香港:安祖娜;当前显示为:安祖娜
 • 大陆:芝露;台灣:吉魯;香港:芝露;当前显示为:芝露
 • 大陆:梅萝莉娜;台灣:梅蘿莉娜;香港:蜜瓜蓮娜;当前显示为:梅萝莉娜
 • 大陆:哈妮;台灣:哈妮;香港:蜜糖兒;当前显示为:哈妮
 • 大陆:布琳琪;台灣:布琳琪;香港:布甸琪;当前显示为:布琳琪
 • 大陆:多那多那;台灣:多那多那;香港:冬甩東拿;当前显示为:多那多那
 • 大陆:玛卡洛尼亚;台灣:瑪卡洛尼亞;香港:瑪卡瓏妮;当前显示为:玛卡洛尼亚
 • 大陆:艾克莲;台灣:艾克蓮;香港:泡芙蓮;当前显示为:艾克莲
 • 大陆:萨克兰;台灣:薩克蘭;香港:櫻桃;当前显示为:萨克兰
 • 大陆:古咪咪;台灣:古咪咪;香港:古米米;当前显示为:古咪咪
 • 大陆:柏菇君;台灣:柏菇君;香港:大食仔;当前显示为:柏菇君
 • 大陆:索库娜;台灣:修克菈;香港:朱古妮;当前显示为:索库娜


人名[编辑]

 • 大陆:摩尔多拜多校長;台灣:莫魯塔貝多校長;香港:摩德弗茲校長;当前显示为:摩尔多拜多校長
 • 大陆:赫莱特;台灣:郝萊特;香港:哈莉特;当前显示为:赫莱特
 • 大陆:沙鲁法;台灣:薩魯夫;香港:薩魯夫;当前显示为:沙鲁法
 • 大陆:喜魔女;台灣:喜悅魔女;香港:喜魔女;当前显示为:喜魔女
 • 大陆:怒魔女;台灣:憤怒魔女;香港:怒魔女;当前显示为:怒魔女
 • 大陆:哀魔女;台灣:哀傷魔女;香港:哀魔女;当前显示为:哀魔女
 • 大陆:乐魔女;台灣:快樂魔女;香港:樂魔女;当前显示为:乐魔女
 • 大陆:敏特;台灣:薄荷;香港:冰薄荷;当前显示为:敏特
 • 大陆:小明;台灣:小明;香港:阿明;当前显示为:小明
 • 大陆:莱昂;台灣:雷恩;香港:利昂;当前显示为:莱昂
 • 大陆:茱蒂;台灣:茱蒂;香港:朱迪;当前显示为:茱蒂
 • 大陆:朱莉;台灣:裘莉;香港:祖莉;当前显示为:朱莉
 • 大陆:梅琳;台灣:梅莉;香港:瑪莉;当前显示为:梅琳
 • 大陆:阿美杜玲、托莉斯汀;台灣:亞美德琳、桃莉斯汀;香港:阿美杜玲、托莉斯汀;当前显示为:阿美杜玲、托莉斯汀
 • 大陆:艾莉娜;台灣:愛莉娜;香港:艾莉娜;当前显示为:艾莉娜
 • 大陆:祐里;台灣:尤里;香港:祐里;当前显示为:祐里
 • 大陆:莫妮卡;台灣:莫尼卡;香港:莫妮卡;当前显示为:莫妮卡
 • 大陆:玛丽安娜;台灣:瑪莉安娜;香港:瑪麗安娜;当前显示为:玛丽安娜
 • 大陆:卡特莉娜;台灣:卡德麗娜;香港:卡特莉娜;当前显示为:卡特莉娜
 • 大陆:安洁莉娜;台灣:安潔麗娜;香港:安潔莉娜;当前显示为:安洁莉娜
 • 大陆:菲安丽娜;台灣:菲雅莉娜;香港:費莉娜;当前显示为:菲安丽娜
 • 大陆:西边洞窟的老婆婆;台灣:西邊洞窟的老婆婆;香港:西洞窟老婆婆;当前显示为:西边洞窟的老婆婆
 • 大陆:亞露比娜;台灣:亞露比娜;香港:艾爾比亞娜;当前显示为:亞露比娜
 • 大陆:塞琳.布莱特;台灣:雪莉布萊特;香港:絲莉露布萊特;当前显示为:塞琳.布莱特
 • 大陆:亚米莉;台灣:愛米莉;香港:亞米莉;当前显示为:亚米莉
 • 大陆:格兰.马尼艾鲁.萧克拉.朱利安捷尼;台灣:葛蘭.馬尼艾爾.修克拉.裘莉安潔莉;香港:格蘭.馬尼艾魯.蕭克拉.朱利安捷尼;当前显示为:格兰.马尼艾鲁.萧克拉.朱利安捷尼
 • 大陆:小未;台灣:小米;香港:小未;当前显示为:小未
 • 大陆:佳奈;台灣:佳奈;香港:加奈;当前显示为:佳奈
 • 大陆:优子;台灣:優子;香港:裕子;当前显示为:优子
 • 大陆:高田莉娜;台灣:高田麗娜;香港:高田莉娜;当前显示为:高田莉娜
 • 大陆:埃卡娜特;台灣:艾可奈特;香港:艾卡麗桃;当前显示为:埃卡娜特
 • 大陆:艾灵基大臣;台灣:耶林奇大臣;香港:艾靈基大臣;当前显示为:艾灵基大臣
 • 大陆:沙更;台灣:沙坎;香港:沙更;当前显示为:沙更
 • 大陆:希露迪;台灣:菲露狄;香港:希露迪;当前显示为:希露迪
 • 大陆:拉也;台灣:萊雅;香港:拉也;当前显示为:拉也
 • 大陆:冼尼斯;台灣:希利斯;香港:冼尼斯;当前显示为:冼尼斯
 • 大陆:阿鲁化;台灣:阿爾法;香港:阿魯化;当前显示为:阿鲁化
 • 大陆:保罗权;台灣:布朗奇;香港:保羅權;当前显示为:保罗权
 • 大陆:伊四郎;台灣:伊普希隆;香港:伊四郎;当前显示为:伊四郎
 • 大陆:华鲁夫;台灣:瓦爾夫;香港:華魯夫;当前显示为:华鲁夫
 • 大陆:阿透;台灣:塔沃;香港:阿透;当前显示为:阿透
 • 大陆:更河;台灣:鋼荷;香港:更河;当前显示为:更河
 • 香港:茱莉娜女王;当前显示为:茱莉娜女王

地名[编辑]

 • 大陆:宝石乐园;台灣:寶石王國;香港:寶石樂園;当前显示为:宝石乐园
 • 大陆:艾克斯兰特学园;台灣:艾克史蘭德學園;香港:艾克斯蘭特學園;当前显示为:艾克斯兰特学园
 • 大陆:宝石小镇;台灣:寶石小鎮;香港:Jewel Town;当前显示为:宝石小镇
 • 大陆:甜点王国;台灣:甜點王國;香港:甜品樂園;当前显示为:甜点王国

道具[编辑]

 • 大陆:宝石魔杖;台灣:寶石手杖;香港:寶石寵物魔法寶杖;当前显示为:宝石魔杖
 • 大陆:憤怒之X;台灣:小暖桌X;香港:超波爐X;当前显示为:憤怒之X
 • 大陆:宝石笔记;台灣:寶石手冊;香港:寶石寵物魔法日記;当前显示为:宝石笔记
 • 大陆:宝石护符;台灣:寶石護身符;香港:Jewel Charm;当前显示为:宝石护符
 • 大陆:宝石卡片;台灣:寶石卡片;香港:Jewelpod;当前显示为:宝石卡片
 • 大陆:「宝石」;台灣:「寶石」;香港:Jewel Stone;当前显示为:「宝石」
 • 大陆:宝利宝利糖;台灣:悠游糖;香港:寶利寶利糖;当前显示为:宝利宝利糖
 • 大陆:魔法之镜;台灣:魔法鏡;香港:魔法之鏡;当前显示为:魔法之镜
 • 大陆:音乐之果实;台灣:音樂的果實;香港:音樂之果實;当前显示为:音乐之果实


咒語[编辑]

 • 大陆:Jewel Flash;台灣:寶石閃光;香港:Jewel Flash;当前显示为:Jewel Flash
 • 大陆:Puripuri Pururin Puririzumu Open Jewel Heart;台灣:噗哩噗哩 噗嚕拎 噗哩律動 開啟 寶石的心;香港:Puripuri Pururin Puririzumu Open Jewel Heart;当前显示为:Puripuri Pururin Puririzumu Open Jewel Heart
 • 大陆:Puripuri Pururin Puririzumu Open Jewel Heart Evolution;台灣:噗哩噗哩 噗嚕拎 噗哩律動 開啟 寶石的心 寶石進化;香港:Puripuri Pururin Puririzumu Open Jewel Heart Evolution;当前显示为:Puripuri Pururin Puririzumu Open Jewel Heart Evolution
 • 大陆:Kirapikarin;台灣:閃閃亮晶晶;香港:Kirapikarin;当前显示为:Kirapikarin
 • 大陆:Purupuru Purizumu Jewellizm ○○ Jewel Flash;台灣:噗嚕噗嚕 噗哩律動 寶石律動 ○○ 寶石閃光;香港:Purupuru Purizumu Jewellizm ○○ Jewel Flash;当前显示为:Purupuru Purizumu Jewellizm ○○ Jewel Flash
 • 大陆:Miracle Million Purupuru Purizumu Jewellizm ○○ Jewel Flash;台灣:無限奇蹟 噗嚕噗嚕 噗哩律動 寶石律動 ○○ 寶石閃光;香港:Miracle Million Purupuru Purizumu Jewellizm ○○ Jewel Flash;当前显示为:Miracle Million Purupuru Purizumu Jewellizm ○○ Jewel Flash
 • 大陆:Puripuru Puropuru Purifoni ○○ Jewel Return;台灣:噗嚕噗嚕 噗囉噗嚕 嚕哩啵呢 ○○ 寶石回歸;香港:Puripuru Puropuru Purifoni ○○ Jewel Return;当前显示为:Puripuru Puropuru Purifoni ○○ Jewel Return
 • 大陆:Dark Dark Diamond Eyes Power;台灣:黑暗 黑暗 黑鑽石的冰魔力;香港:Dark Dark Diamond Eyes Power;当前显示为:Dark Dark Diamond Eyes Power
 • 大陆:Dark Dark Obsidian Eyes Power;台灣:黑暗 黑暗 黑曜石眼之魔力;香港:Dark Dark Obsidian Eyes Power;当前显示为:Dark Dark Obsidian Eyes Power
 • 大陆:Piropiro Pirorori Piririzumu Come On Jewel Light;台灣:皮囉皮囉 皮囉拎 皮哩律動 出現吧 寶石光芒;香港:Piropiro Pirorori Piririzumu Come On Jewel Light;当前显示为:Piropiro Pirorori Piririzumu Come On Jewel Light
 • 大陆:Piro Pirial Pirimal Jewellizm ○○ Jewel Flash;台灣:皮囉皮囉 皮囉拎 寶石律動 ○○ 寶石閃光;香港:Piro Pirial Pirimal Jewellizm ○○ Jewel Flash;当前显示为:Piro Pirial Pirimal Jewellizm ○○ Jewel Flash
 • 大陆:Bobore;台灣:Boboore;香港:Bobore;当前显示为:Bobore
 • 大陆:Randeabu;台灣:Rande-Ur-b(Randeagu、Randerabu);香港:Randeabu;当前显示为:Randeabu
 • 大陆:Noiwako Ribu;台灣:Noiwakori-bu;香港:Noiwako Ribu;当前显示为:Noiwako Ribu
 • 大陆:Gurizararira Gurizararira Gurizararira Gurizararira Gurizararira Gurizararira Gurizararira Gurizararira;台灣:Gurizararira Guririra Ranguri Ranguro Rangu-ra Burogure Burogura Buri-buropu;香港:Gurizararira Gurizararira Gurizararira Gurizararira Gurizararira Gurizararira Gurizararira Gurizararira;当前显示为:Gurizararira Gurizararira Gurizararira Gurizararira Gurizararira Gurizararira Gurizararira Gurizararira
 • 大陆:Reniamu;台灣:Renia-mu;香港:Reniamu;当前显示为:Reniamu
 • 大陆:Dindonbell;台灣:Dindonberu;香港:Dindonbell;当前显示为:Dindonbell
 • 大陆:Lucky Jewel;台灣:幸運寶石;香港:Lucky Jewel;当前显示为:Lucky Jewel
 • 大陆:闪闪亮亮Love卡內特;台灣:閃閃亮亮愛Love佳娜德;香港:閃閃亮亮I Love佳娜德;当前显示为:闪闪亮亮Love卡內特
 • 大陆:最喜欢甜点 珊瑚 喵;台灣:最喜歡甜點的珊瑚,喵;香港:最喜歡吃甜品的珊瑚,喵;当前显示为:最喜欢甜点 珊瑚 喵
 • 大陆:闪耀的蓝宝石满载的是友情;台灣:燦爛奪目的藍寶石滿載的友情;香港:閃耀的藍寶石滿載的是友情;当前显示为:闪耀的蓝宝石满载的是友情


用語[编辑]

 • 大陆:拜托妳了 我的旋律;台灣:我愛美樂蒂;香港:奇幻魔法Melody;当前显示为:拜托妳了 我的旋律
 • 大陆:雷亚;台灣:雷亞;香港:利亞;当前显示为:雷亚
 • 大陆:原田宝石网购;台灣:原田寶石網購;香港:寶石網絡原田;当前显示为:原田宝石网购
 • 大陆:千夜一夜草;台灣:一千零一夜草;香港:千夜一夜草;当前显示为:千夜一夜草
 • 大陆:七大怪谈;台灣:七大怪談;香港:七不思議;当前显示为:七大怪谈
 • 大陆:宝石之星竞赛;台灣:寶石之星競賽;香港:寶石之星大賽;当前显示为:宝石之星竞赛
 • 大陆:时空旅程之门;台灣:穿越時空之門;香港:時空旅程之門;当前显示为:时空旅程之门
 • 大陆:魔法天使;台灣:魔法天使三人組;香港:魔法天使;当前显示为:魔法天使
 • 大陆:Bravo树;台灣:太棒了之樹;香港:Bravo樹;当前显示为:Bravo树
 • 大陆:滴溜滴溜花;台灣:咕嚕咕啦轉之花;香港:滴溜滴溜花;当前显示为:滴溜滴溜花
 • 大陆:荆棘兰;台灣:棘蘭;香港:荊棘蘭;当前显示为:荆棘兰
 • 大陆:笨笨鸟;台灣:笨笨鳥;香港:柏加鳥;当前显示为:笨笨鸟
 • 大陆:哼歌草;台灣:吟唱草;香港:哼歌草;当前显示为:哼歌草
 • 大陆:摇摇摆摆昆布;台灣:麻酥酥海帶;香港:搖搖擺擺昆布;当前显示为:摇摇摆摆昆布
 • 大陆:禁断之魔法書;台灣:禁忌的魔法書;香港:禁斷之魔法書;当前显示为:禁断之魔法書
 • 大陆:巴蒂斯特;台灣:巴蒂斯特;香港:懲罰考驗;当前显示为:巴蒂斯特
 • 大陆:盛名天使;台灣:名媛天使;香港:盛名天使;当前显示为:盛名天使
 • 大陆:好奇小子;台灣:為甚麼君;香港:為甚麼為甚麼;当前显示为:好奇小子
 • 大陆:止住打嗝君;台灣:停止打嗝君;香港:打嗝小子;当前显示为:止住打嗝君
 • 大陆:I Am Pen;台灣:艾亞魔筆;香港:I Am Pen;当前显示为:I Am Pen
 • 大陆:魔法戀愛藥粉;台灣:心動藥粉;香港:魔法戀愛藥粉;当前显示为:魔法戀愛藥粉
 • 大陆:Cosmo Boys;台灣:宇宙男孩;香港:Cosmo Boys;当前显示为:Cosmo Boys
 • 大陆:甜点宠物;台灣:甜點寵物;香港:甜品寵物;当前显示为:甜点宠物