Template:Round32-with third

维基百科,自由的百科全书
跳到导航 跳到搜索
第一圈 第二圈 半準決賽 準決賽 決賽
                                   
                 
         
   
           
     
 
       
         
   
           
     
 
       
         
   
           
     
 
       
         
   
           
     
 
     
         
   
           
     
 
       
         
   
           
     
 
        季軍戰
         
     
           
         
 
           
         
 
           
 
文档图示 模板文档[查看] [编辑] [历史] [清除缓存]

本模板主要製作各比賽的晉級圖。

用法[编辑]

{{Round32-with third
<!--Date-Place/Team 1/Score 1/Team 2/Score 2 -->
<!--round 16  -->
|p01|p02|p03|p04|p05
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|p36|p37|p38|p39|p40
<!--round 8  -->
|p41|p42|p43|p44|p45
|||||
|||||
|||||
<!-- Semi-Finals  -->
|p61|p62|p63|p64|p65
|||||
<!--final -->
|p71|p72|p73|p74|p75
|||||
<!--round 32  -->
|p81|p82|p83
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
|p126|p127|p128|p129
}}

相關模板[编辑]