ODM

维基百科,自由的百科全书
跳到导航 跳到搜索

ODM(英语:Original Design Manufacturer的缩写),即原厂委托设计代工,又译原始设计制造商,又俗称为贴牌生产,指由采购方委托制造方,由制造方从设计到生产一手包办,而最终产品贴上采购方的商标且由采购方负责销售的生产方式。

参见[编辑]