API比重

维基百科,自由的百科全书

API用来表示石油流体相对于水的比重,定义为,其中时油的值。

液体值,定义为同一温度压力下液体密度与水的密度之比。

若API大于10,石油液体密度小于水。正常情况下大多数石油流体API值介于10到70之间。

参考文献[编辑]

外部链接[编辑]