Category:20世纪各年

维基百科,自由的百科全书
跳到导航 跳到搜索
頁面分類 > 历史 > 歷史學 > 年代学 > > 20世纪各年
頁面分類 > 历史 > 歷史時代 > > 20世纪各年
頁面分類 > 人文學科 > 歷史學 > 年代学 > > 20世纪各年

20世纪年份1901年2000年):

子分类

本分类有以下123个子分类,共有123个子分类。

 

*

1

 • 1901年(15个分类, 3个页面)
 • 1902年(15个分类, 3个页面)
 • 1903年(15个分类, 5个页面)
 • 1904年(17个分类, 2个页面)
 • 1905年(18个分类, 6个页面)
 • 1906年(16个分类, 3个页面)
 • 1907年(18个分类, 6个页面)
 • 1908年(19个分类, 5个页面)
 • 1909年(16个分类, 4个页面)
 • 1910年(16个分类, 3个页面)
 • 1911年(17个分类, 5个页面)
 • 1912年(17个分类, 3个页面)
 • 1913年(15个分类, 4个页面)
 • 1914年(13个分类, 3个页面)
 • 1915年(16个分类, 4个页面)
 • 1916年(19个分类, 3个页面)
 • 1917年(19个分类, 2个页面)
 • 1918年(18个分类, 5个页面)
 • 1919年(16个分类, 3个页面)
 • 1920年(20个分类, 3个页面)
 • 1921年(20个分类, 2个页面)
 • 1922年(18个分类, 4个页面)
 • 1923年(17个分类, 2个页面)
 • 1924年(18个分类, 3个页面)
 • 1925年(18个分类, 3个页面)
 • 1926年(17个分类, 3个页面)
 • 1927年(20个分类, 2个页面)
 • 1928年(21个分类, 2个页面)
 • 1929年(22个分类, 2个页面)
 • 1930年(20个分类, 5个页面)
 • 1931年(21个分类, 2个页面)
 • 1932年(23个分类, 5个页面)
 • 1933年(18个分类, 2个页面)
 • 1934年(22个分类, 3个页面)
 • 1935年(24个分类, 3个页面)
 • 1936年(20个分类, 6个页面)
 • 1937年(22个分类, 3个页面)
 • 1938年(21个分类, 3个页面)
 • 1939年(20个分类, 4个页面)
 • 1940年(18个分类, 3个页面)
 • 1941年(19个分类, 2个页面)
 • 1942年(17个分类, 5个页面)
 • 1943年(18个分类, 4个页面)
 • 1944年(18个分类, 3个页面)
 • 1945年(21个分类, 2个页面)
 • 1946年(19个分类, 3个页面)
 • 1947年(21个分类, 2个页面)
 • 1948年(21个分类, 3个页面)
 • 1949年(23个分类, 3个页面)
 • 1950年(20个分类, 5个页面)
 • 1951年(20个分类, 3个页面)
 • 1952年(22个分类, 4个页面)
 • 1953年(21个分类, 4个页面)
 • 1954年(23个分类, 3个页面, 1个文件)
 • 1955年(20个分类, 2个页面)
 • 1956年(25个分类, 2个页面)
 • 1957年(22个分类, 2个页面)
 • 1958年(23个分类, 3个页面)
 • 1959年(26个分类, 6个页面)
 • 1960年(22个分类, 2个页面)
 • 1961年(25个分类, 2个页面)
 • 1962年(21个分类, 8个页面)
 • 1963年(23个分类, 8个页面)
 • 1964年(20个分类, 3个页面)
 • 1965年(25个分类, 4个页面)
 • 1966年(23个分类, 4个页面)
 • 1967年(23个分类, 4个页面)
 • 1968年(26个分类, 6个页面)
 • 1969年(20个分类, 4个页面)
 • 1970年(23个分类, 7个页面)
 • 1971年(24个分类, 6个页面)
 • 1972年(28个分类, 4个页面)
 • 1973年(21个分类, 7个页面)
 • 1974年(27个分类, 4个页面)
 • 1975年(29个分类, 5个页面)
 • 1976年(25个分类, 5个页面)
 • 1977年(27个分类, 4个页面)
 • 1978年(26个分类, 3个页面)
 • 1979年(25个分类, 6个页面)
 • 1980年(28个分类, 6个页面)
 • 1981年(25个分类, 6个页面)
 • 1982年(26个分类, 4个页面)
 • 1983年(25个分类, 6个页面)
 • 1984年(29个分类, 4个页面)
 • 1985年(27个分类, 6个页面)
 • 1986年(28个分类, 15个页面)
 • 1987年(24个分类, 5个页面)
 • 1988年(26个分类, 3个页面)
 • 1989年(28个分类, 6个页面)
 • 1990年(26个分类, 5个页面)
 • 1991年(25个分类, 7个页面)
 • 1992年(31个分类, 7个页面)
 • 1993年(26个分类, 6个页面)
 • 1994年(29个分类, 12个页面)
 • 1995年(26个分类, 8个页面)
 • 1996年(25个分类, 6个页面)
 • 1997年(27个分类, 10个页面)
 • 1998年(28个分类, 6个页面)
 • 1999年(29个分类, 5个页面)

2