Category:20世纪各年

维基百科,自由的百科全书
頁面分類 > 历史 > 歷史學 > 年代学 > > 20世纪各年
頁面分類 > 历史 > 歷史時代 > > 20世纪各年
頁面分類 > 人文學科 > 歷史學 > 年代学 > > 20世纪各年

20世纪年份1901年2000年):

子分类

本分类有以下119个子分类,共有119个子分类。

 

*

1

 • 1901年(19个分类, 3个页面)
 • 1902年(21个分类, 2个页面)
 • 1903年(19个分类, 5个页面)
 • 1904年(22个分类, 2个页面)
 • 1905年(22个分类, 2个页面)
 • 1906年(20个分类, 2个页面)
 • 1907年(22个分类, 3个页面)
 • 1908年(21个分类, 5个页面)
 • 1909年(22个分类, 4个页面)
 • 1910年(24个分类, 3个页面)
 • 1911年(20个分类, 6个页面)
 • 1912年(21个分类, 4个页面)
 • 1913年(19个分类, 4个页面)
 • 1914年(18个分类, 3个页面)
 • 1915年(20个分类, 3个页面)
 • 1916年(22个分类, 3个页面)
 • 1917年(23个分类, 3个页面)
 • 1918年(22个分类, 5个页面)
 • 1919年(22个分类, 3个页面)
 • 1920年(23个分类, 3个页面)
 • 1921年(22个分类, 2个页面)
 • 1922年(23个分类, 4个页面)
 • 1923年(22个分类, 2个页面)
 • 1924年(21个分类, 3个页面)
 • 1925年(21个分类, 3个页面)
 • 1926年(23个分类, 3个页面)
 • 1927年(23个分类, 2个页面)
 • 1928年(24个分类, 2个页面)
 • 1929年(23个分类, 2个页面)
 • 1930年(24个分类, 3个页面)
 • 1931年(22个分类, 1个页面)
 • 1932年(25个分类, 5个页面)
 • 1933年(23个分类, 2个页面)
 • 1934年(24个分类, 3个页面)
 • 1935年(24个分类, 3个页面)
 • 1936年(23个分类, 7个页面)
 • 1937年(24个分类, 2个页面)
 • 1938年(24个分类, 3个页面)
 • 1939年(24个分类, 4个页面)
 • 1940年(23个分类, 4个页面)
 • 1941年(25个分类, 2个页面)
 • 1942年(22个分类, 5个页面)
 • 1943年(23个分类, 4个页面)
 • 1944年(22个分类, 3个页面)
 • 1945年(23个分类, 2个页面)
 • 1946年(23个分类, 3个页面)
 • 1947年(23个分类, 2个页面)
 • 1948年(23个分类, 3个页面)
 • 1949年(24个分类, 3个页面)
 • 1950年(25个分类, 5个页面)
 • 1951年(22个分类, 4个页面)
 • 1952年(25个分类, 4个页面)
 • 1953年(24个分类, 3个页面)
 • 1954年(25个分类, 3个页面, 1个文件)
 • 1955年(24个分类, 2个页面)
 • 1956年(25个分类, 2个页面)
 • 1957年(25个分类, 2个页面)
 • 1958年(25个分类, 3个页面)
 • 1959年(28个分类, 7个页面)
 • 1960年(26个分类, 3个页面)
 • 1961年(26个分类, 2个页面)
 • 1962年(23个分类, 6个页面)
 • 1963年(25个分类, 5个页面)
 • 1964年(23个分类, 2个页面)
 • 1965年(26个分类, 2个页面)
 • 1966年(24个分类, 3个页面)
 • 1967年(23个分类, 3个页面)
 • 1968年(24个分类, 5个页面)
 • 1969年(24个分类, 2个页面)
 • 1970年(24个分类, 6个页面)
 • 1971年(25个分类, 6个页面)
 • 1972年(24个分类, 4个页面)
 • 1973年(23个分类, 7个页面)
 • 1974年(26个分类, 4个页面)
 • 1975年(26个分类, 4个页面)
 • 1976年(23个分类, 4个页面)
 • 1977年(25个分类, 5个页面)
 • 1978年(24个分类, 3个页面)
 • 1979年(25个分类, 5个页面)
 • 1980年(23个分类, 6个页面)
 • 1981年(25个分类, 6个页面)
 • 1982年(25个分类, 4个页面)
 • 1983年(22个分类, 6个页面)
 • 1984年(26个分类, 5个页面)
 • 1985年(25个分类, 6个页面)
 • 1986年(26个分类, 9个页面)
 • 1987年(25个分类, 4个页面)
 • 1988年(26个分类, 4个页面)
 • 1989年(27个分类, 6个页面)
 • 1990年(26个分类, 5个页面)
 • 1991年(25个分类, 5个页面)
 • 1992年(26个分类, 5个页面)
 • 1993年(26个分类, 7个页面)
 • 1994年(24个分类, 9个页面)
 • 1995年(24个分类, 7个页面)
 • 1996年(25个分类, 7个页面)
 • 1997年(26个分类, 9个页面)
 • 1998年(26个分类, 4个页面)
 • 1999年(28个分类, 7个页面)

2