Category:Cdo 使用者

维基百科,自由的百科全书
跳到导航 跳到搜索

zh汉语) ⊃ zh-min闽语) ⊃ cdo(閩東語

维基百科:巴别
cdo-N
Cī ciáh ê̤ṳng-hô gì mū-ngṳ̄Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄.
兹隻用戶其母語閩東語
cdo-5
Cī ciáh ê̤ṳng-hô tĕ̤k-siā Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ gì nèng-lĭk sê ciŏng-ngiĕk.
兹隻用戶讀寫閩東語其能力是專業
cdo-4
Cī ciáh ê̤ṳng-hô tĕ̤k-siā Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ gì nèng-lĭk sê ciék-gê̤ṳng mū-ngṳ̄.
兹隻用戶讀寫閩東語其能力是接近母語
cdo-3
Cī ciáh ê̤ṳng-hô tĕ̤k-siā Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ gì nèng-lĭk sê gŏ̤-ngék.
兹隻用戶讀寫閩東語其能力是高級
cdo-2
Cī ciáh ê̤ṳng-hô tĕ̤k-siā Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ gì nèng-lĭk sê dṳ̆ng-ngék.
兹隻用戶讀寫閩東語其能力是中級
cdo-1
Cī ciáh ê̤ṳng-hô tĕ̤k-siā Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ gì nèng-lĭk sê chŭ-ngék.
兹隻用戶讀寫閩東語其能力是初級
cdo-0
Cī ciáh ê̤ṳng-hô tĕ̤k-siā Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ gì nèng-lĭk sê uòng-ciòng mâ̤ huôi-é.
兹隻用戶讀寫閩東語其能力是完全𣍐會意
查阅所有用戶語言
用户巴别信息
查看用户语言
閩東語维基百科
cdoMìng-dĕ̤ng-ngṳ̄/閩東語/Bàng-uâ/平話‎(閩東語
分類:Category:cdo 使用者
熟練度 模板 相關分類
母語 {{User cdo}} Category:cdo 母語使用者
专业 {{User cdo-5}} Category:cdo-5 使用者
接近母語 {{User cdo-4}} Category:cdo-4 使用者
高級 {{User cdo-3}} Category:cdo-3 使用者
中級 {{User cdo-2}} Category:cdo-2 使用者
初級 {{User cdo-1}} Category:cdo-1 使用者
完全不會 {{User cdo-0}} Category:cdo-0 使用者

注:闽东语的 ISO 639-3 代码为 cdo

子分类

本分类有以下6个子分类,共有6个子分类。

 

C