Category:Nan 使用者

维基百科,自由的百科全书

zh汉语) ⊃ zh-min闽语) ⊃ nan(闽南语

维基百科:巴别
nan-N
Chit-ê iōng-chiá ê bó-gúBân-lâm-gú.
這個用者的母語閩南語
nan-5
Chit-ê iōng-chiá tha̍k-siá Bân-lâm-gú ē lêng-le̍k sī Choan-gia̍p.
這個用者讀寫閩南語的能力是專業
nan-4
Chit-ê iōng-chiá tha̍k-siá Bân-lâm-gú ē lêng-le̍k sī chiap-kīn bó-gú.
這個用者讀寫閩南語的能力是接近母語
nan-3
Chit-ê iōng-chiá tha̍k-siá Bân-lâm-gú ē lêng-le̍k sī ko-téng.
這個用者讀寫閩南語的能力是高等
nan-2
Chit-ê iōng-chiá tha̍k-siá Bân-lâm-gú ē lêng-le̍k sī tiong-téng.
這個用者讀寫閩南語的能力是中等
nan-1
Chit-ê iōng-chiá tha̍k-siá Bân-lâm-gú ē lêng-le̍k sī chho͘-téng.
這個用者讀寫閩南語的能力是初等
nan-0
Chit-ê iōng-chiá m̄-bat Bân-lâm-gú (ia̍h-sī liáu-kái ū khùn-lân).
此個用者毋捌閩南語(抑是了解有困難)。
查阅所有用戶語言
nanBân-lâm-gú‎(闽南语
分類:Category:nan 使用者
熟練度 模板 相關分類
母語 {{User nan}} Category:nan 母語使用者
专业 {{User nan-5}} Category:nan-5 使用者
接近母語 {{User nan-4}} Category:nan-4 使用者
高級 {{User nan-3}} Category:nan-3 使用者
中級 {{User nan-2}} Category:nan-2 使用者
初級 {{User nan-1}} Category:nan-1 使用者
完全不會 {{User nan-0}} Category:nan-0 使用者

注:闽南语的 ISO 639-3 代码为 nan