QtRuby

维基百科,自由的百科全书
跳转至: 导航搜索
QtRuby
穩定版本
穩定版本
2.2.0
(2011年12月16日,​6年前​(2011-12-16
编程语言 Ruby
操作系统 跨平台
许可协议 LGPL
網站 QtRuby主頁

QtRuby跨平台的应用程序框架QtRuby綁定版本,包含Qt4和Qt3支持。也是KorundumKDE API的Ruby綁定)的基礎。

QtRuby使用SMOKE提供语言綁定基礎

除了LinuxUnix,QtRuby也支持Mac OS X操作系統和微軟Windows

QtRuby的hello world[编辑]

require 'Qt4'

app = Qt::Application.new (ARGV)

hello = Qt::PushButton.new ('Hello World!')
hello.resize (100, 30)
hello.show()

app.exec()

外部連結[编辑]