Template:Navboxes

被永久保护的模板
维基百科,自由的百科全书
文档图示 模板文档[查看] [编辑] [历史] [清除缓存]

这是收纳{{Navbox}}的综合收纳Navbox,用于规范Navbox的分类。

注意:过量收纳Navbox极容易触发解析限制强烈建议配套使用{{Navboxes top}}和{{Navboxes bottom}}来代替。

使用方式

{{Navboxes
|title=
|list1=
}}