User:Hou26

這位用戶是中華民國國民
這位用戶是臺灣人
维基百科,自由的百科全书
维基百科:巴别
zh-N
此用戶的母語漢語
nan-2
Chit-ê iōng-chiá tha̍k-siá Bân-lâm-gú ē lêng-le̍k sī tiong-téng.
這個用者讀寫閩南語的能力是中等
en-2
This user is able to contribute with an intermediate level of English.
yue-1
呢位用戶可以用簡單粵語同人交流。
hak-1
Lia-zak yung-fu hiao-det yung gien-dan gei Hak-ngi loi gao-liu.
這隻用戶曉得用簡單客語來交流。
ja-1
この利用者は簡単日本語を話せます。
臺灣主島這位用戶出生或現居於臺灣
中華民國國旗這位用戶是中華民國國民
查阅所有用戶語言

侯二六民國七十二年(西元1983年)生於臺灣。民國九十一年(西元2002年)起以個人網站烹鶴村名義活動,其對影視、動漫、藝文之評論可參考村內之黑白研究院


編輯條目類型[编辑]

(尋求網友合作一同使華語片花式滑冰兩大類條目標準化,並持續完善之,詳情請點以上網頁。)

興趣及參與內容
這個用戶參與體育運動主題
這個用戶是電影專題的參與者。
中華民國國旗(北洋政府時期)此用戶關注近現代中國議題。
這個用戶是ACG專題討論)的參與者。
此用户是文学爱好者。
這個用户研究歷史或對歷史很感興趣。
此維基人是漢字文化圈專題的參與者。