VIA C7處理器列表

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書

VIA C7系列處理器為VIA推出的第七代處理器,主要面向客製化處理器與嵌入式處理器市場。

桌上型處理器s[編輯]

C7系列[編輯]

"Esther" (90 nm)[編輯]

型號 時脈頻率 L2快取 前端匯流排 倍頻 核心電壓 TDP 腳位 發表時間 產品編號
C7 1.0 1000 MHz 128 KiB 400 MT/s 10×  V 9 W NanoBGA2 May 27, 2005
C7 1.3 1300 MHz 128 KiB 400 MT/s 13× 1.004 V  W NanoBGA2 May 27, 2005
C7 1.5 1500 MHz 128 KiB 400 MT/s 15×  V 12 W NanoBGA2 May 27, 2005
C7 1.6 1600 MHz 128 KiB 400 MT/s 16×  V 15 W NanoBGA2 May 27, 2005
C7 1.8 1800 MHz 128 KiB 800 MT/s  V 18 W NanoBGA2 May 27, 2005
C7 2.0 2000 MHz 128 KiB 800 MT/s 10×  V 20 W NanoBGA2 May 27, 2005

C7-D[編輯]

"Esther" (90 nm)[編輯]

型號 時脈頻率 L2快取 前端匯流排 倍頻 核心電壓 TDP 腳位 發表時間 產品編號
C7-D 1.5 1500 MHz 128 KiB 400 MT/s 15× 1.084 V 15 W NanoBGA2 September 13, 2006
C7-D 1.8 1800 MHz 128 KiB 400 MT/s 18×  V 20 W NanoBGA2 September 13, 2006
C7-D 2.0 2000 MHz 128 KiB 800 MT/s 10×  V  W NanoBGA2

Mobile processors[編輯]

C7-M[編輯]

"Esther" (標準電壓, 90 nm)[編輯]

型號 時脈頻率 L2快取 前端匯流排 倍頻 核心電壓 TDP 腳位 發表時間 產品編號
C7-M 754 1.5 GHz 128 KB 400 MHz 15× 1.004 V 12 W Socket 479 June 1, 2005
C7-M 764 1.6 GHz 128 KB 400 MHz 16× 1.084 V 15 W Socket 479 June 1, 2005
C7-M 765 1.6 GHz 128 KB 533 MHz 12× 1.084 V 15 W Socket 479 June 1, 2005
C7-M 784 1.8 GHz 128 KB 400 MHz 18× 1.148 V 18 W Socket 479 June 1, 2005
C7-M 785 1.86 GHz 128 KB 533 MHz 14× 1.148 V 18 W Socket 479 June 1, 2005
C7-M 794 2 GHz 128 KB 400 MHz 20× 1.196 V 20 W Socket 479 June 1, 2005
C7-M 795 2 GHz 128 KB 533 MHz 15× 1.148 V - 1.196 V 20 W Socket 479 June 1, 2005

"Esther" (超低電壓, 90 nm)[編輯]

型號 時脈頻率 L2快取 前端匯流排 倍頻 核心電壓 TDP 腳位 發表時間 產品編號
C7-M ULV 1 GHz 128 KB 400 MHz 10× N/A 3.5 W Socket 479 March 10, 2006
C7-M ULV 1.2 GHz 128 KB 400 MHz 12× N/A 5 W Socket 479 March 10, 2006
C7-M ULV 1.2 GHz 128 KB 800 MHz ? N/A 5 W Socket 479 ?
C7-M ULV 1.5 GHz 128 KB 400 MHz 15× N/A 7.5 W Socket 479 March 10, 2006
C7-M ULV 1.6 GHz 128 KB 400 MHz ? N/A 7.5 W Socket 479 ?
C7-M ULV 1.6 GHz 128 KB 800 MHz 0 N/A 8 W Socket 479 September 2007

另見[編輯]