Category:印度联邦直辖区

维基百科,自由的百科全书
跳转至: 导航搜索
  • “印度联邦直辖区”或译作“印度联邦属地”、“印度中央直辖区”。

印度行政区划分类导航

第一级行政单位 中央直辖区(联邦属地)、国家首都辖区三种类型。
分类:印度区划类型>一级行政区
专区
Division
部分邦存在一种介于邦与县之间,类似中国地区(或专区
一级的行政单位—即“第二级地方行政单位”,汉语常译作“专区”(中国行政区划网)。
分类:专区>印度区划类型>印度各邦专区>北方邦各专区>密鲁特专区

District
第二级行政单位 邦直管县的情况
分类:县>印度区划类型>各邦辖县>古吉拉特邦辖县
第三级行政单位 邦划分为专区,专区管县的情况
条目分类:    县>印度区划类型>各邦辖县>北方邦辖县>密鲁特县
条目分类:专区>印度区划类型>印度各邦专区>北方邦各专区>密鲁特专区>密鲁特县

子分类

本分类有以下6个子分类,共有6个子分类。

D

分类“印度联邦直辖区”中的页面

以下7个页面属于本分类,共7个页面。