D小調

维基百科,自由的百科全书
跳转至: 导航搜索
D小調
F-major d-minor.svg
各語言的名稱
英語
德語
法語
義大利語
日本語
音級
主音 (I) [[(音名)|]]
上主音 (II) [[(音名)|]]
中音 (III) [[(音名)|]]
下屬音 (IV) [[(音名)|]]
屬音 (V) [[(音名)|]]
下中音 (VI) [[(音名)|]]
導音 (VII) [[(音名)|]]
近親調性
平行調 D大調
關係調 F大調
異名同音

D小調是一個於D音開始的音樂的小調,組成的音有D、E、F、G、A、降B、C及D(和聲小調)。D小調是一個有一個降號調


它的相對大調是F大調,並行大調是D大調

自然音階調
Circle of fifths
降號 升號
大調 小調 大調 小調
0 C大調 - a小調
1 F大調 d小調 G大調 e小調
2 B♭大調 g小調 D大調 b小調
3 E♭大調 c小調 A大調 f♯小調
4 A♭大調 f小調 E大調 c♯小調
5 D♭大調 b♭小調 B大調 g♯小調
6 G♭大調 e♭小調 F♯大調 d♯小調
7 C♭大調 a♭小調 C♯大調 a♯小調
8 F♭大調 d♭小調 G♯大調 e♯小調
9 B♭♭大調 g♭小調 D♯大調 b♯小調
10 E♭♭大調 c♭小調 A♯大調 f♯♯小調
11 A♭♭大調 f♭小調 E♯大調 c♯♯小調
12 D♭♭大調 b♭♭小調 B♯大調 g♯♯小調
13 G♭♭大調 e♭♭小調 F♯♯大調 d♯♯小調
14 C♭♭大調 a♭♭小調 C♯♯大調 a♯♯小調