Template:中国君主列表/清朝/后金

维基百科,自由的百科全书
跳到导航 跳到搜索


后金大汗年号  编辑
肖像 庙号 谥号 尊号 名讳 在世时间 年号 在位时间 陵寝
努尔哈赤立国称汗,定国号曰
清 佚名 《清太祖天命皇帝朝服像》.jpg 太祖
(追尊大清庙号)
承天广运圣德神功肇纪立极仁孝睿武端毅钦安弘文定业高皇帝
(崇德帝皇太极追谥大清皇帝,经康熙雍正乾隆三朝累(改)谥)[1][2][3]
覆育列國英明可汗[4] 努尔哈赤 1559年-1626年 天命 1616年-1626年 福陵
清 佚名 《清太宗崇德皇帝朝服像》.jpg 太宗
(尊上大清庙号)
應天興國弘德彰武寬溫仁聖睿孝敬敏昭定隆道顯功文皇帝
(大清顺治帝福临谥,康熙雍正乾隆三朝累谥)[2][3][5]
皇太极 1592年-1643年 天聪 1626年-1636年 昭陵
皇太极称皇帝,改国号曰大清

参考文献[编辑]

  1. ^ 《清史稿·卷三 本紀三 太宗本紀二》:“崇德元年夏四月……丙戌……考諡曰承天廣運聖德神功肇紀立極仁孝武皇帝,廟號太祖,陵曰福陵”
  2. ^ 2.0 2.1 《清史稿·卷八十六 志六十一 禮五》:“初太祖尊諡曰承天廣運聖德神功肇紀立極仁孝武皇帝,太宗曰應天興國弘德彰武寬溫仁聖睿孝文皇帝。聖祖纘業,加太祖「睿武弘文定業」六字,更廟號高皇帝;太宗「隆道顯功」四字,廟號如故。……雍正初元……於是加諡太祖曰「端毅」,太宗曰「敬敏」,世祖曰「定統建極」”
  3. ^ 3.0 3.1 《清史稿·卷十 本紀十 高宗本紀一》:“三月……乙巳,加上太祖尊諡曰太祖承天廣運聖德神功肇紀立極仁孝睿武端毅欽安弘文定業高皇帝……;太宗尊諡曰太宗應天興國弘德彰武寬溫仁聖睿孝敬敏昭定隆道顯功文皇帝……;世祖尊諡曰世祖體天隆運定統建極英睿欽文顯武大德弘功至仁純孝章皇帝……;聖祖尊諡曰聖祖合天弘運文武睿哲恭儉寬裕孝敬誠信中和功德大成仁皇帝……”
  4. ^ 《清史稿·卷一 本紀一 太祖本紀》:“天命元年丙辰春正月壬申朔,上卽位,建元天命,定國號曰金。諸貝勒大臣上尊號曰覆育列國英明皇帝(可汗)。”
  5. ^ 《清史稿·卷三 本紀三 太宗本紀二》:“崇德元年夏四月乙酉,祭告天地,行受尊號禮,定有天下之號曰大清,改元崇德,群臣上尊號曰寬溫仁聖皇帝,受朝賀。……(崇德八年八月)庚午,上御崇政殿。是夕,亥時,無疾崩,年五十有二,在位十七年。九月壬子,葬昭陵。冬十月丁卯,上尊諡曰應天興國弘德彰武寬溫仁聖睿孝文皇帝,廟號太宗”