Heth

维基百科,自由的百科全书
Heth
腓尼基 希伯来 亚兰 叙利亚 阿拉伯
Heth ח Heth ܚ ح‍,ح
字母
变体
希腊 拉丁 西里尔
Η H И,Й
音位表达 ħ / χ / x
字母表位置: 8
数值Gematria/Abjad) 8

ḤetH̱et原始迦南字母表中的第八个字母,后来分别演变为了腓尼基字母叙利亚字母ܚ希伯来字母ח阿拉伯字母ح提非纳字母

腓尼基字母还发展出了希腊字母Η伊特拉斯坎字母H 𐌇拉丁字母H西里尔字母И。其中拉丁字母发辅音,而相应的希腊与西里尔字母则发元音。