User:衛璟

维基百科,自由的百科全书
跳到导航 跳到搜索
用戶框
用户语文水平
zh-N 中文是这位用户的母语
en-2 This user has intermediate knowledge of English.
nan-taiwan-1
這个使用者只會曉用簡單的臺灣話,無法度講較輾轉。
Tsit-ê sú-iōng-tsiá tsí ē-hiáu īng kán-tan--ê Tâi-uân-uē, bô-huat-tōo kóng khah liàn-tńg.
查看用户语言
IPA-1
ə
这个用户对国际音标有基础的了解。
ㄅㄆ
ㄇㄈ
這位用戶使用注音符號
Hànyǔ
Pīnyīn
這位用戶使用漢語拼音
чжу
инь
這位用戶使用汉语西里尔字母转写系统
Tâi Lô Phing-im這位用戶使用台羅拼音
Timezone+8.png該用戶所在时区及時間為:
UTC+8 4月2日21:37
Suggested imezones of china.png這個用戶认为中国大陆应当划分多個时区
Emblem of Taipei City.svg這個用戶居住於臺北市
Eye of Horus bw.svg這個用戶喜歡埃及神話
Violin nut.jpg
這個用戶是
古典音樂爱好者
Treble Clef without line.svg
Chinesemusicians.jpg這個用戶喜歡聽傳統中國音樂
Orthetrum cancellatum.jpg 这个用户喜欢夏季
Topographic map example.png這個用戶喜歡看地圖
左直
起寫
這位用戶認為東亞文字左起直寫是荒謬可笑的。


這個用戶懂得數學歸納法
(M.I.)
n → (n+1)
PiCM200.svg這個用戶能背誦圓周率小數點後10位。


Start
Wiki
這個用户已經參與中文維基百科1416天了。