水調歌頭

維基百科,自由的百科全書
前往: 導覽搜尋
Wikisource-logo.svg
維基文庫中相關的原始文獻:

水調歌頭詞牌名。亦稱《花犯念奴》。此調是截取《水調歌》大曲開頭一章的創新之作。

雙調九十五字,前段九句四平韻,後段十句四平韻。

詞牌格式[編輯]

註:表示平聲,表示仄聲,表示本仄可平,表示本平可仄,粗體表示韻腳。

(上六下五或上四下七)。

(上六下五或上四下七,又或作)。

例詞[編輯]

蘇軾

丙辰中秋,歡飲達旦,大醉,作此篇,兼懷子由

明月幾時有?把酒問青天。不知天上宮闕,今夕是何年。我欲乘風歸去,又恐瓊樓玉宇,高處不勝寒。起舞弄清影,何似在人間。

轉朱閣,低綺戶,照無眠。不應有恨,何事長向別時圓?人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全。但願人長久,千里共嬋娟。

張元幹

戎虜亂中夏,星歷一周天。干戈未定,悲吒河洛尚腥膻。萬裏兩宮無路。政仰君王神武。願數中興年。吾道尊洙泗,何暇議伊川。

呂公子,三世相,在淩煙。詩名獨步,焉用兒輩更毛箋。好去承明讜論。照映金狨帶穩。恩與荔枝偏。回首東山路,池閣醉雙蓮。

米芾

砧聲送風急,蟋蟀思高秋。我來對景,不學宋玉解悲愁。收拾淒涼興況,分付尊中醽醁,倍覺不勝幽。自有多情處,明月掛南樓。

悵襟懷,橫玉笛,韻悠悠。清時良夜,借我此地倒金甌。可愛一天風物,遍倚欄干十二,宇宙若萍浮。醉困不知醒,欹枕臥江流。

黃庭堅

瑤草一何碧,春入武陵溪。溪上桃花無數,花上有黃鸝,我欲穿花尋路,直入白雲深處,浩氣展虹霓。只恐花深里,紅露濕人衣。

坐玉石,欹玉枕,拂金徽。謫仙何處,天人伴我白螺杯。我為靈芝仙草,不為朱唇丹臉,長嘯亦何為!醉舞下山去,明月逐人歸。

辛棄疾

湯朝美司諫見和,用韻為謝。

白日射金闕,虎豹九關開。見君諫疏頻上,談笑挽天回。千古忠肝義膽,萬里蠻煙瘴雨,往事莫驚猜。政恐不免耳,消息日邊來。

笑吾廬,門掩草,徑封苔。未應兩手無用,要把蟹螯杯。說劍論詩餘事,醉舞狂歌欲倒,老子頗堪哀。白髮寧有種?一一醒時栽!

辛棄疾

壬子三山被召,陳端仁給事飲餞席上作。

長恨復長恨,裁作短歌行。何人為我楚舞,聽我楚狂聲?余既滋蘭九畹,又樹蕙之百畝,秋菊更餐英。門外滄浪水,可以濯吾纓。

一杯酒,問何似,身後名?人間萬事,毫髮常重泰山輕。悲莫悲生離別,樂莫樂新相識,兒女古今情。富貴非吾事,歸與白鷗盟。

汪宗臣

候應黃鍾動,吹出百葭灰。五雲重壓頭上,潛蟄地中雷。莫道希聲妙寂,嶰竹雄鳴合鳳,九寸律初裁。欲識天心處,請問學顏回。

冷中溫,窮時達,信然哉。彩雲山外如畫,送上筆尖來。一氣先通關竅,萬物旋生頭角,誰合又誰開。官路春光早,簫落數枝梅。

陳亮

不見南師久,漫說北群空。當場只手,畢竟還我萬夫雄。自笑堂堂漢使,得似洋洋河水,依舊只流東?且復穹廬拜,會向藁街逢!

堯之都,舜之壤,禹之封。於中應有,一個半個恥臣戎!萬里腥膻如許,千古英靈安在,磅礴幾時通?胡運何須問,赫日自當中!

張孝祥

江山自雄麗,風露與高寒。寄聲月姊,借我玉鑒此中看。幽壑魚龍悲嘯,倒影星辰搖動,海氣夜漫漫。湧起白銀闕,危駐紫金山。

表獨立,飛霞佩,切雲冠。漱冰濯雪,眇視萬里一毫端。回首三山何處,聞道群仙笑我,要我欲俱還。揮手從此去,翳鳳更驂鸞。

毛澤東《水調歌頭·游泳》(1956年6月):

才飲長沙水,又食武昌魚。萬里長江橫渡,極目楚天舒。不管風吹浪打,勝似閒庭信步,今日得寬餘。子在川上曰:逝者如斯夫!

風檣動,龜蛇靜,起宏圖。一橋飛架南北,天塹變通途。更立西江石壁,截斷巫山雲雨,高峽出平湖。神女應無恙,當驚世界殊。

毛澤東《水調歌頭·重上井岡山》(1965年5月):

久有凌雲志,重上井岡山。千里來尋故地,舊貌變新顏。到處鶯歌燕舞,更有潺潺流水,高路入雲端。過了黃洋界,險處不須看。

風雷動,旌旗奮,是人寰。三十八年過去,彈指一揮間。可上九天攬月,可下五洋捉鱉,談笑凱歌還。世上無難事,只要肯登攀。

郭沫若《水調歌頭·粉碎四人幫》(1976年10月21日):

大快人心事,揪出四人幫。政治流氓文痞,狗頭軍師張。還有精生白骨,自比則天武后,鐵帚掃而光。篡黨奪權者,一枕夢黃梁。

野心大,陰謀毒,詭計狂。真是罪該萬死,迫害紅太陽。接班人是俊傑,遺志繼承果斷,功績何輝煌。擁護華主席,擁護黨中央!

參考文獻[編輯]

參見[編輯]