Wh

维基百科,自由的百科全书
跳到导航 跳到搜索

Wh紐西蘭毛利語的一個二合字母,代表着 /f/ 音。

這個字母其實在不同的族群有不同的讀法,最普遍的讀法是 /f/ 音、/ɸ/ 音。但在北島的北部,當地有部份原居民把這個音讀作 /h/ 音 或 /hw/ 音。由於歐洲移民來到紐西蘭的時候,最先接觸到這些居民,所以他們就把這個音轉寫成為“Wh”。直到後來,才發現原來大多數人都把這些有“Wh”的字讀成 /f/ 音。

在英语中,该二合字母通常发/w/音。

參看[编辑]

二合、三合、四合拉丁字母
二合字母 Bh bhCh chCs csDd ddDh dhDz dzDž džFf ffGh ghGħ għGi giGy gyHh hhHl hlIe ieLh lhIJ ijLj ljLl llLy lyNg ngNh nhNj njNy nyOr orPh phRh rhRr rrSh shSz szTh thTy tyWh whXh xhZh zhZs zsZz zz
三合字母

Dzs dzsNgb ngbNgh nghNgk ngkNkp nkpNth nthNyk nykRnd rndSch sch

四合字母

dsch eeuw ieuw ough tsch

五合字母

tzsch abhai amhai obhai odhai oghai adhai aghai oidhi oighi omhai eabha eamha eadha eidhi eighi

六合字母

schsch eidhea eighea eabhai eamhai eadhai oidhea oighea