腓特烈九世

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
腓特烈九世
Frederik IX
1947年的腓特烈九世
丹麦 丹麦国王
統治1947年4月20日—1972年1月14日(24年269天)
加冕1947年4月20日
前任克里斯蒂安十世
繼任瑪格麗特二世
出生(1899-03-11)1899年3月11日
 丹麦靈比-托拜克市鎮无忧宫
逝世1972年1月14日(1972歲—01—14)(72歲)
 丹麦哥本哈根
安葬1972年1月24日
配偶英格丽德公主
1935年结婚—1972年结束)
子嗣瑪格麗特二世
本尼迪克特公主
安妮-瑪麗王后
全名
克里斯蒂安·弗雷德里克·弗朗茨·迈克尔·卡尔·瓦尔德马·格奥尔格
Christian Frederik Franz Michael Carl Valdemar Georg
父親克里斯蒂安十世
母親亞歷山德琳

腓特烈九世丹麥語Frederik IX,1899年3月11日—1972年1月14日),又譯費德歷九世,全名克里斯蒂安·弗雷德里克·弗朗茨·迈克尔·卡尔·瓦尔德马·格奥尔格(丹麥語:Christian Frederik Franz Michael Carl Valdemar Georg),丹麦前国王,于1947至1972年在位。克里斯蒂安十世亞歷山德琳王后之子。1935年,他与瑞典公主英格丽德结婚,他们育有三个女儿,玛格丽特、本尼迪克特和安妮-玛丽。在弗雷德里克九世统治期间,丹麦社会发生了迅速变化,福利国家扩大,并且由于 1960 年代经济的蓬勃发展,妇女进入了劳动力市场。现代化对君主制和腓特烈君主立宪的角色提出了新的要求。

出生洗礼[编辑]

四代丹麦国王同堂

1899年3月11日,弗雷德里克王子在父母的乡村住宅位于丹麦西兰岛哥本哈根北部灵比的Mølleåen河岸边的无忧宫出生。是时任丹麦国王克里斯蒂安九世路易丝王后的曾孙,丹麦王储弗雷德里克王子(后来的国王弗雷德里克八世)及时任王储妃瑞典的路易丝(后来的路易丝王后)之孙,父亲为克里斯蒂安王子(后来的国王克里斯蒂安十世),母亲为梅克伦堡-什未林大公腓特烈·法蘭茲三世及大公夫人安娜斯塔西婭·米哈伊羅芙娜之女亚历山德林(后来的亚历山德林王后)。

1899年4月9日,他在无忧宫受洗。这位年轻的王子有着21位教父母,包括曾祖父丹麦国王克里斯蒂安九世、俄罗斯皇帝尼古拉二世、希腊国王乔治一世、瑞典国王奥斯卡二世、姑爷时任威尔士亲王阿尔伯特·爱德华(后来的英国国王爱德华七世)、舅舅梅克倫堡-施威林大公腓特烈·法蘭茲四世[1]

弗雷德里克唯一的弟弟克努特王子晚弗雷德里克出生一年。一家人居住在哥本哈根阿美琳堡宫的克里斯蒂安八世宫、首都附近的索根弗里宫和日德兰半岛奥胡斯的夏宫马塞利斯堡宫的公寓里。弗雷德里克的父母在1898年收到了丹麦人民作为结婚礼物的礼物。1914年,国王还在日德兰半岛北部的斯卡恩建造了Klitgården别墅。

早年生活[编辑]

1906年,丹麦国王克里斯蒂安九世驾崩,弗雷德里克的祖父弗雷德里克八世继任成为丹麦国王,弗雷德里克的父亲克里斯蒂安王子成为丹麦王储。弗雷德里克自己成为王位的第二顺位继承人。仅仅六年后,弗雷德里克八世驾崩。弗雷德里克的父亲克里斯蒂安王子成为丹麦新一任国王,弗雷德里克成为丹麦王储。

1918年12月,冰岛王国成立,作为克里斯蒂安十世共主邦联的联盟,自然的弗雷德里克也成为了冰岛王储(写作Friðrik)直至冰岛在1944年通过全民公投独立成为共和国,所以他从来没有继任过冰岛王位。弗雷德里克在丹麦皇家海军学院哥本哈根大学就读。成为国王之前,他就已经获得了海军少将的军衔。同时,他也是一个对音乐十分的热爱,国王还是一位能干的钢琴演奏家和指挥家。

婚姻子嗣[编辑]

1935年刚订婚的弗雷德里克及英格丽德

1910年代,时任王后亚历山德琳考虑了尼古拉二世的两个小女儿——玛丽亚·尼古拉耶芙娜女大公阿纳斯塔西娅·尼古拉耶芙娜女大公成为弗雷德里克九世的妻子,直至1918年罗曼诺夫王室被处决。1922年,他与堂妹希腊及丹麦的奥尔加公主订婚,但却并无结婚,奥尔加公主嫁给了南斯拉夫摄政王保罗亲王[2][3]

1935年3月15日,也就是弗雷德里克九世生日的几天后,他和时任瑞典王储的古斯塔夫六世·阿道夫与第一任妻子康诺的玛格丽特之女——英格丽德公主订婚。两人同为瑞典国王奥斯卡一世、俄罗斯皇帝保罗一世及巴登大公利奥波德的后裔,因此他们是三代表兄妹。1935年5月24日,两人于瑞典斯德哥尔摩主教座堂完婚。他们的婚礼是当时瑞典最盛大的庆典之一。婚礼嘉宾有丹麦的克里斯蒂安十世亚历山德琳王后;比利时的利奥波德三世阿斯特丽德王后;挪威的奥拉夫王储马塔王储妃

返回丹麦后,他们住在哥本哈根阿马林堡宫弗雷德里克八世宫,并以格罗斯腾宫作为他们的避暑居所。两人共育三个女儿,分别为:


肖像 姓名 生卒 婚姻 备注
瑪格麗特·亞歴山德琳·托希爾杜爾·英格麗德
Margrethe Alexandrine Þórhildur Ingrid
1940年4月16日
-
至今(82岁)
1967年嫁给亨利·德·蒙扎佩,育有二子 1972年繼位為丹麥女王
本尼迪克特·阿斯特丽德·英格褒·英格麗德
Benedikte Astrid Ingeborg Ingrid
1944年4月29日
-
至今(78岁)
1968年嫁给理查·塞恩-維特根施泰因-貝勒堡,育有三子 1969年成为塞恩-维特根斯泰因-貝勒堡王妃
安妮-瑪麗·達加瑪·英格麗德
Anne-Marie Dagmar Ingrid
1946年8月30日
-
至今(76岁)
1964年嫁给希腊国王康斯坦丁二世,育有五子 1964年成为希腊人的王后

统治生涯[编辑]

50年代的国王及王后

1942-43年间,弗雷德里克九世在克里斯蒂安十世坠马受伤后暂时丧失行动能力时成为摄政王。1947年4月20日,克里斯蒂安十世驾崩,弗雷德里克九世继位为王。时任首相克努德·克里斯滕森克里斯蒂安堡宫的阳台上宣布弗雷德里克九世为正式的丹麦国王。在弗雷德里克九世统治期间,丹麦社会摆脱了农业社会的限制,发展了福利国家,并且由于 1960 年代经济的蓬勃发展,妇女进入了劳动力市场。也就是说,丹麦成为现代国家,对君主制提出了新的要求。1948年,法罗群岛取得自治权,成为丹麦王国内的一个自治国家。

由于弗雷德里克九世及英格丽德皇后没有任何儿子,而丹麦王位不允许女性继位。根据1853的皇家法令(继承法),国王的弟弟克努特王子成为王位第一继承人。1953年,丹麦通过了一项继承法,即长嗣继承法,允许女性继承王位。意味着他们的女儿能够继承王位。同时,也将王位继承限制在了克里斯蒂安十世的后嗣之中。

死亡葬礼[编辑]

弗雷德里克九世的陵墓,毗邻罗斯基勒主教座堂

弗雷德里克九世在1971-72年向全国发表了他的新年致辞后不久,国王就出现了类似流感的症状。休息几天后的1月3日,国王心脏骤停。国王被紧急送到哥本哈根市立医院。几近好转后,国王的病情在同月11日突然恶化。三天后,即1月14日晚上7点50分,国王在亲友们的陪伴下驾崩,享年72岁。[4][5]

死后,国王的遗体被转移到阿马林堡宫。直至1月18日再次转移到克里斯蒂安堡宫内的小教堂。国王被放置在丧屋上,此仪式是自克里斯蒂安三世驾崩以来一直维持的仪式,并无任何变化。此次仪式为最后一次使用丹麦王冠的仪式。安葬前,民众有着六天的时间哀悼国王。1月24日,国王的葬礼举行。葬礼由两个部分组成。首先,在暂时安置国王的小教堂内举行了简短的仪式。哥本哈根主教威利·韦斯特加德·马德森为国王做出了简短的祷告,随后唱了一首赞美诗。国王的棺木被皇家生命军团抬出小教堂并放置在炮车上,由48名水手拉动,并由丹麦陆军空军海军以及由来自法国、瑞典、英国和美国所组成的的仪仗队护送至哥本哈根中央车站[6][7]

中央车站,国王的棺木被放置在一个特殊的铁路车厢,用于乘坐火车前往罗斯基勒。到达罗斯基勒之后,水手拉动炮车前往罗斯基勒主教座堂,并在那里举行最后的仪式。从前的国王们葬在教堂内,但弗雷德里克九世希望葬在教堂外。[8]

去世之后,长女玛格丽特公主继承王位,称为玛格丽特二世。国王妻子英格丽德皇后在此后孀居28年,于2000年驾崩,并与其在教堂外合葬。[9]

遗产命名[编辑]

1982年4月20日,身着海军上将制服的国王腓特烈九世雕像于1947年登基35周年和他逝世10周年之际在哥本哈根港口揭幕。横跨腓特烈松镇和Hornsherred半岛之间的罗斯基勒峡湾的王储弗雷德里克大桥,以及横跨法尔斯特岛和洛兰岛之间的古尔博松海峡的弗雷德里克九世大桥均以弗雷德里克九世的名字命名。1934 年英国跨格陵兰探险期间,马丁·林赛爵士首次绘制了格陵兰王储弗雷德里克山脉,并以他的名字命名。

头衔、称号和荣誉[编辑]

弗雷德里克九世私人花押字
弗雷德里克英格丽德联合花押字

头衔及称号[编辑]

 • 1899年4月09日-1912年5月14日:丹麦的弗雷德里克王子殿下 HKH Prins Frederik af Danmark
 • 1912年5月14日-1918年12月1日:丹麦的弗雷德里克王储殿下 HKH Kronprins Frederik af Danmark
 • 1918年12月1日-1944年6月17日:丹麦和冰岛的弗雷德里克王储殿下 HKH Kronprins Frederik af Danmark og Island
 • 1944年6月17日-1947年4月20日:丹麦的弗雷德里克王储殿下 HKH Kronprins Frederik af Danmark
 • 1947年4月20日-1972年1月14日:丹麦国王陛下 Hans Majestæt Kongen af Danmark

纹章及盾徽[编辑]

丹麦大国徽 1903–1948
丹麦大盾徽 1903–1948
丹麦大国徽 1948–1972
丹麦大盾徽 1903–1948

荣誉及勋章[编辑]

历代祖先[编辑]

先祖
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
高祖父:什勒斯維希-霍爾斯坦-森訥堡-格呂克斯堡公爵腓特烈·威廉
 
 
 
 
 
 
 
曾祖父:丹麦国王克里斯蒂安九世
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
高祖母:黑森-卡塞爾的路易絲·卡羅琳
 
 
 
 
 
 
 
祖父:丹麦国王弗雷德里克八世
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
外高祖父:黑森-卡塞尔的威廉
 
 
 
 
 
 
 
曾祖母:黑森-卡塞爾的路易絲
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
外高祖母:丹麦的夏洛特公主
 
 
 
 
 
 
 
父:丹麦国王克里斯蒂安十世
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
外高祖父:瑞典国王奥斯卡一世
 
 
 
 
 
 
 
外曾祖父:瑞典國王卡尔十五世
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
外高祖母:洛伊希滕貝格的約瑟芬
 
 
 
 
 
 
 
祖母:瑞典的路易絲公主
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
外高祖父:荷蘭的弗雷德里克王子
 
 
 
 
 
 
 
外曾祖母:荷蘭的路易絲
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
外高祖母:普魯士的路易絲公主
 
 
 
 
 
 
 
丹麦国王弗雷德里克九世
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
外高祖父:梅克伦堡-施威林大公保羅·腓特烈
 
 
 
 
 
 
 
外曾祖父:梅克伦堡-施威林大公腓特烈·法蘭茲二世
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
外高祖母:普魯士的亞歷山德琳
 
 
 
 
 
 
 
外祖父:梅克伦堡-施威林大公腓特烈·法蘭茲三世
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
外高祖父:羅伊斯-科斯特利茨親王亨利六十三世
 
 
 
 
 
 
 
外曾祖母:羅伊斯-科斯特利茨的奧古斯塔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
外高祖母:施托貝格-韦尔尼格罗德的艾蕾諾爾
 
 
 
 
 
 
 
母:梅克倫堡-施威林的亞歷山德琳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
外高祖父:俄羅斯沙皇尼古拉一世
 
 
 
 
 
 
 
外曾祖父:米哈伊爾·尼古拉耶維奇
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
外高祖母:普魯士的夏洛特
 
 
 
 
 
 
 
外祖母:俄羅斯的安娜斯塔西婭·米哈伊羅芙娜
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
外高祖父:巴登大公利奥波德
 
 
 
 
 
 
 
外曾祖母:巴登的塞西莉埃
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
外高祖母:瑞典的索菲亞·威廉明娜
 
 
 
 
 
 

资料来源[编辑]

 1. ^ Prinser og Prinsesser kommer også i kirkebogen. The Danish State Archives. [2011-08-10]. [永久失效連結]
 2. ^ DANISH HEIR ENGAGED.; Crown Prince Will Wed Princess Olga of Greece.. The New York Times. Associated Press. 1922-03-06 [2017-05-13]. 
 3. ^ CONSTANTINE'S NIECE NOT TO WED PRINCE; Engagement of Princess Olga and Heir to the Danish Throne Is Annuled (sic). The New York Times. Associated Press. 1922-09-28 [2017-05-13]. 
 4. ^ ISBN 978-87-1111-789-7.
 5. ^ Frederik of Denmark Dies. Margrethe to Be Queen. New York Times. 1972-01-15 [2023-01-28]. (原始内容存档于2023-03-28). 
 6. ^ Jon Bloch Skipper. Sømandskongen. Pp 315. Aschehoug (2005). ISBN 978-87-1111-789-7.
 7. ^ Hans Majestæt, Kong Frederik den IX's bisættelse 1:2.. DR. 1972-01-24 [2023-01-28]. (原始内容存档于2023-01-15). 
 8. ^ Roger Lundgren. Ingrid. Pp 147. People'sPress (2010). ISBN 978-87-7055-826-6.
 9. ^ Margrethe Proclaimed Queen of Denmark in Brief Ceremony at Palace. New York Times. Reuters. [2023-01-28]. (原始内容存档于2023-03-28). 
 10. ^ bryllupsbillede. kongehuset.dk. [2015-09-15]. (原始内容存档于2014-06-03). 
 11. ^ Reply to a parliamentary question (PDF). Parlament.gv.at: 134. [2012-10-08]. (原始内容存档 (PDF)于2020-05-01) (德语). 
 12. ^ Suomen Valkoisen Ruusun Suurristi Ketjuineen. ritarikunnat.fi. [2020-05-07]. (原始内容存档于2020-09-27) (芬兰语). 
 13. ^ Italy. Ministero dell'interno. Calendario generale del regno d'Italia. 1920: 58 [2023-01-28]. (原始内容存档于2023-09-22). 
 14. ^ Den kongelige norske Sanct Olavs Orden, Norges Statskalender: 1173–1174, 1922 [2021-09-17], (原始内容存档于2021-09-17) –通过hathitrust.org (挪威语) 
 15. ^ Sveriges Statskalender 2: 7, 1940 [2018-01-06], (原始内容存档于2018-01-07) –通过runeberg.org (瑞典语) 
 16. ^ Image: 505953022_2_Big.jpg, (449 × 600 px). 3.bp.blogspot.com. [2015-09-15]. (原始内容存档于2015-03-04). 
 17. ^ Royal Thai Government Gazette. พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (PDF). 1917-03-03 [2019-05-08]. (原始内容存档 (PDF)于2022-10-01) (泰语). 
 18. ^ The London Gazette. [2023-01-28]. (原始内容存档于2023-04-17). 

参考文献[编辑]

 • Bramsen, Bo. Huset Glücksborg. Europas svigerfader og hans efterslægt. [The House of Glücksburg. The Father-in-law of Europe and his descendants] 2nd. Copenhagen: Forlaget Forum. 1992. ISBN 87-553-1843-6 (丹麦语). 
 • Fabricius Møller, Jes. Dynastiet Glücksborg, en Danmarkshistorie [The Glücksborg Dynasty, a history of Denmark]. Copenhagen: Gad. 2013. ISBN 9788712048411 (丹麦语). 
 • Lerche, Anna; Mandal, Marcus. A royal family : the story of Christian IX and his European descendants. Copenhagen: Aschehoug. 2003. ISBN 9788715109577. 
 • Scocozza, Benito. Frederik 9.. Politikens bog om danske monarker [Politiken's book about Danish monarchs]. Copenhagen: Politikens Forlag. 1997: 200–203. ISBN 87-567-5772-7 (丹麦语). 

外部链接[编辑]

腓特烈九世
出生于:1899年3月11日逝世於:1972年1月14日
統治者頭銜
前任者:
克里斯蒂安十世

丹麥國王

1947年4月20日—1972年1月14日
繼任者:
玛格丽特二世