Σ粒子

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

粒子物理中,Σ粒子一类由三个夸克组成的重子。两个上夸克(或两个下夸克)和一个奇夸克组成
Σ
;两个上夸克(或两个下夸克)和一个粲夸克组成
Σ
c
;两个上夸克(或两个下夸克)和一个底夸克组成
Σ
b

Σ粒子列表[编辑]

收入到此表中的项目缩写及含义:I(同位旋)、J(总角动量)、P(宇称)、Q(电荷)、S (奇数), C(粲数)、B′(底数)、T(顶数)、B(重子数)、u(上夸克)、d(下夸克)、s(奇夸克)、c(粲夸克)、b(底夸克)和t(顶夸克)等。

各种Σ粒子对应的反粒子只是组成上简单地由原来的夸克换成反夸克、Q、B、S、C、B′、T几项变为原来的相反数,所以没有收入到此表内。I、J和P中用红色标注的值是由夸克模型推断、未被实验认证的理论值[1][2]。顶Λ粒子(top lambda,
Σ++
t
)是为了使下表完整而列出的,因为顶夸克不稳定,难形成重子,且没有被观测到[來源請求]

JP = 12+的Σ粒子[编辑]

JP = 12+的Σ粒子
粒子 符号 夸克
组成
静质量 (MeV/c2) I JP Q (e) S C B' T 平均寿命 (s) 衰变产物
Sigma[3]
Σ+

u

u

s
1,189.37 ± 0.07 1 12+ +1 −1 0 0 0 8.018 ± 0.026 × 10−11
p+
+
π0


n0
+
π+

Sigma[4]
Σ0

u

d

s
1,192.642 ± 0.024 1 12+ 0 −1 0 0 0 7.4 ± 0.7 × 10−20
Λ0
+
γ
Sigma[5]
Σ

d

d

s
1,197.449 ± 0.030 1 12+ −1 −1 0 0 0 1.479 ± 0.011 × 10−10
n0
+
π
charmed Sigma[6]
Σ++
c
(2455)

u

u

c
2,454.02 ± 0.18 1 12 + +2 0 +1 0 0 3.0 ± 0.4 × 10−22[a]
Λ+
c
+
π+
charmed Sigma[6]
Σ+
c
(2455)

u

d

c
2,452.9 ± 0.4 1 12 + +1 0 +1 0 0 >1.4 × 10−22[a]
Λ+
c
+
π0
charmed Sigma[6]
Σ0
c
(2455)

d

d

c
2,453.76 ± 0.18 1 12 + 0 0 +1 0 0 3.0 ± 0.5 × 10−22[a]
Λ+
c
+
π
bottom Sigma[7]
Σ+
b
(?[b])

u

u

b

5,807.8+3.7
−3.9
1 12 + +1 0 0 −1 0 未知
Λ0
b
+
π+
(seen)
bottom Sigma
Σ0
b
(?[b])

u

d

b
未知 1 12 + 0 0 0 −1 0 未知 未知
bottom Sigma[7]
Σ
b
(?[b])

d

d

b
5,815.2 ± 2.7 1 12 + −1 0 0 −1 0 未知
Λ0
b
+
π
(seen)
Top Sigma
Σ++
t

u

u

t
1 12 + +2 0 0 0 +1
Top Sigma
Σ+
t

u

d

t
1 12 + +1 0 0 0 +1
Top Sigma
Σ0
t

d

d

t
1 12 + 0 0 0 0 +1

^ 标记有该符号的粒子是暂时未被观测到的、由标准模型推断出的粒子。
[a] ^ 共振宽度(Γ)为PDG所公布,表中给出的是用来替代的 τ = ħΓ 转换结果。
[b] ^ 该粒子对应的名称的特定值仍未决定,可能接近
Σ
b
(5810)。

JP = 32+的Σ粒子[编辑]

JP = 32+的Σ粒子
粒子 符号 夸克
组成
静质量 (MeV/c2) I JP Q (e) S C B' T 平均寿命 (s) 衰变产物
Sigma[8]
Σ∗+
(1385)

u

u

s
1,382.8 ± 0.4 1 32+ +1 −1 0 0 0 1.84 ± 0.04 × 10−23[c]
Λ0
+
π+


Σ+
+
π0
or


Σ0
+
π+

Sigma[8]
Σ∗0
(1385)

u

d

s
1,383.7 ± 1.0 1 32+ 0 −1 0 0 0 1.8 ± 0.3 × 10−23[c]
Λ0
+
π0


Σ+
+
π
or


Σ0
+
π0

Sigma[8]
Σ∗−
(1385)

d

d

s
1,387.2 ± 0.5 1 32+ −1 −1 0 0 0 1.67 ± 0.09 × 10−23[c]
Λ0
+
π


Σ0
+
π
or


Σ
+
π0
or

charmed Sigma[9]
Σ∗++
c
(2520)

u

u

c
2,518.4 ± 0.6 1 32 + +2 0 +1 0 0 4.4 ± 0.6 × 10−23[c]
Λ+
c
+
π+
charmed Sigma[9]
Σ∗+
c
(2520)

u

d

c
2,517.5 ± 2.3 1 32 + +1 0 +1 0 0 >3.9 × 10−23[c]
Λ+
c
+
π0
charmed Sigma[9]
Σ∗0
c
(2520)

d

d

c
2,518.0 ± 0.5 1 32 + 0 0 +1 0 0 4.1 ± 0.5 × 10−23[c]
Λ+
c
+
π
bottom Sigma
Σ∗+
b

u

u

b
未知 1 32 + +1 0 0 −1 0 未知 未知
bottom Sigma
Σ∗0
b

u

d

b
未知 1 32 + 0 0 0 −1 0 未知 未知
bottom Sigma
Σ∗−
b

d

d

b
未知 1 32 + −1 0 0 −1 0 未知 未知
Top Sigma
Σ∗++
t

u

u

t
1 32 + +2 0 0 0 +1
Top Sigma
Σ∗+
t

u

d

t
1 32 + +1 0 0 0 +1
Top Sigma
Σ∗0
t

d

d

t
1 32 + 0 0 0 0 +1

^ 标记有该符号的粒子是暂时未被观测到的、由标准模型推断出的粒子。
[c] ^ 共振宽度(Γ)为PDG所公布,表中给出的是用来替代的 τ = ħΓ 转换结果。

参见[编辑]

参考资料[编辑]

 1. ^ C. Amsler et al. (2008): Particle summary tables - Baryons页面存档备份,存于互联网档案馆
 2. ^ J. G. Körner et al. (1994)
 3. ^ C. Amsler et al. (2008): ([//web.archive.org/web/20170130221341/http://pdg.lbl.gov/2008/listings/s019.pdf 页面存档备份,存于互联网档案馆) (页面存档备份,存于互联网档案馆) (页面存档备份,存于互联网档案馆) (页面存档备份,存于互联网档案馆) Particle listings –
  Σ+
  ] (页面存档备份,存于互联网档案馆
 4. ^ C. Amsler et al. (2008): ([//web.archive.org/web/20170211045721/http://pdg.lbl.gov/2008/listings/s021.pdf 页面存档备份,存于互联网档案馆) (页面存档备份,存于互联网档案馆) (页面存档备份,存于互联网档案馆) (页面存档备份,存于互联网档案馆) Particle listings –
  Σ0
  ] (页面存档备份,存于互联网档案馆
 5. ^ C. Amsler et al. (2008): ([//web.archive.org/web/20170126034107/http://pdg.lbl.gov/2008/listings/s020.pdf 页面存档备份,存于互联网档案馆) (页面存档备份,存于互联网档案馆) (页面存档备份,存于互联网档案馆) (页面存档备份,存于互联网档案馆) Particle listings –
  Σ
  ] (页面存档备份,存于互联网档案馆
 6. ^ 6.0 6.1 6.2 C. Amsler et al. (2008): ([//web.archive.org/web/20170130215353/http://pdg.lbl.gov/2008/listings/b104.pdf 页面存档备份,存于互联网档案馆) (页面存档备份,存于互联网档案馆) (页面存档备份,存于互联网档案馆) (页面存档备份,存于互联网档案馆) Particle listings –
  Σ
  c
  (2455)] (页面存档备份,存于互联网档案馆
 7. ^ 7.0 7.1 T. Aaltonen et al. (2007a)
 8. ^ 8.0 8.1 8.2 C. Amsler et al. (2008): ([//web.archive.org/web/20170211043709/http://pdg.lbl.gov/2008/listings/b043.pdf 页面存档备份,存于互联网档案馆) (页面存档备份,存于互联网档案馆) (页面存档备份,存于互联网档案馆) Particle listings –
  Σ
  (1385) ] (页面存档备份,存于互联网档案馆
 9. ^ 9.0 9.1 9.2 C. Amsler et al. (2008): ([//web.archive.org/web/20170211043956/http://pdg.lbl.gov/2008/listings/b115.pdf 页面存档备份,存于互联网档案馆) (页面存档备份,存于互联网档案馆) (页面存档备份,存于互联网档案馆) Particle listings –
  Σ
  c
  (2520)] (页面存档备份,存于互联网档案馆

书目[编辑]