本页使用了标题或全文手工转换

希望聯盟

维基百科,自由的百科全书
跳到导航 跳到搜索
希望联盟
Pakatan Harapan
Alliance of Hope
ڤاکتن هارڤن
பாக்காத்தான் ஹரப்பான்
நம்பிக்கை கூட்டணி
簡稱 PH、希盟
实权领袖 安华
名誉主席 马哈迪
第七任马来西亚首相
主席 旺阿兹莎
第十二任马来西亚副首相
署理主席 慕尤丁
林冠英
末沙布
副主席 阿兹敏
慕克里
张健仁
沙拉胡丁
古拉
刘静芝馬來語Christina Liew
成立 2015年9月22日 (2015-09-22)
注册 2018年5月16日 (2018-05-16)[1]
前身 人民联盟
总部 八打灵再也人民公正党土著团结党
吉隆坡民主行动党国家诚信党
党报公正之声馬來語Suara Keadilan
火箭报馬來語Roketkini
诚信之声馬來語Suara Amanah
青年组织 希望联盟青年团[2]
学生组织 希盟大专生组织
妇女组织 希盟妇女组[3]
党员 土著团结党
人民公正党
民主行动党
国家诚信党
意识形态 社會民主主義
社會自由主義
進步主義
改良主义
政治立场 中间偏左中間偏右[註 1]
口号 希望联盟,人民的希望
官方色彩      红色
上议院
26 / 70
下议院
128 / 222
州议会
276 / 591
选举标志
Pakatan Harapan Logo.svg
官方网站
pakatanharapan.com.my
马来西亚政治
政党 · 选举
希望聯盟
PH Chinese.svg
简化字 希望联盟
繁体字 希望聯盟

希望聯盟馬來語Pakatan Harapan,缩写为PH)是馬來西亞的一個政党联盟,由民主行動黨人民公正黨土著團結黨國家誠信黨組成[4][5]。前身为民主行動黨、人民公正黨同伊斯蘭黨于2008年4月1日組成的人民聯盟。该联盟于2015年9月22日成立,现为马来西亚的执政联盟。

2018年马来西亚大选,希望联盟除继续执政槟城州雪兰莪州外,还夺得柔佛州森美兰州霹雳州吉打州马六甲州沙巴州的执政权。

历史[编辑]

成立[编辑]

希望联盟是由人民公正党民主行动党伊斯兰党组成的三党民主联盟的直接接班人。联盟成立于2013年马来西亚大选两年后。由于伊斯兰党和民主行动党之间对伊斯蘭刑事法英语Hudud有爭議,成員三黨之一的伊斯蘭黨在2015年6月15日決定同民主行動黨斷交,造成了人民联盟的瓦解,并于2015年6月16日由民主行動黨秘書長林冠英宣佈民联不复存在[6],而公正党也在次日宣布民聯瓦解[7][8][9][10]解散结果形成了一个名为希望联盟的新联盟,于9月22日成立,其中包括以前人民联盟的成员党,人民公正党民主行动党,以及由从伊斯兰党分裂出来的开明派组成的国家诚信党,并以公正黨实权领袖拿督斯里安華為暂定首相人選[11][12][13][14]

于2016年11月12日,由马来西亚前首相马哈迪成立的土著团结党,正式宣布该党将于反对党合作成立联盟。[15][16][17]后来于2016年12月13日,希望联盟与由马哈迪成立的土著团结党人民公正党总部通签署七点大选合作协议,共同合作以对抗执政联盟国阵。土著团结党主席慕尤丁也在记者会上表明会继续与伊党接洽,要请对方加盟。[18][19][20][21][22]。最终于2017年3月14日,土著团结党正式加入了希望联盟成为成员党。[23][24][25][26]

2017年7月14日,最高领导层会议得到确认。还引入了一个常见的标志,字样“Harapan”,在红色背景上以“A”形成白色的V形。所有参选的候选人将使用该标志,以便及时能在第14届马来西亚大选前能及时注册[27]

2018年1月7日,希望联盟正式推举马哈迪旺阿兹莎为过渡首相和副首相[28][29]

由于土团党的注册执照被暂时吊销,希望联盟宣布人民公正党标志将被用作他们在西马的选举标志。与此同时,东马希望联盟宣布,他们将在选举期间使用各自的党派标志。[30][31][32][33]

2018年5月9日,希望联盟与其盟友在第14届全国大选中取得国会222席中的122席,使得马来西亚的联邦政权首次实现政党轮替

2018年5月16日,马来西亚社团注册局正式批准希望联盟的注册申请[34]。同年8月10日希望联盟标志也被列入马来西亚选举委员会的网站中,并在无拉港斯里斯迪亚补选中首次使用[35][36]

成員黨[编辑]

希望聯盟在2018年馬來西亞大選得113席,另有8席由与其合作的沙巴民族复兴党贡献,還有1席是由希望聯盟支持的獨立人士峇拉巴卡蘭(5月13日,其由蔡添强宣布加入公正党)奪得,组成简单多数中央政府。本届大选公正党赢得47席,因后来3位独立人士的加盟,而增至50席。

旗帜 名称 意識形態 领袖 参选席位 2018年成绩 目前联盟内席位
总得票(%) 席位 比例
Bendera Parti Keadilan Rakyat PKR 4975x2490 px.svg 公正党 人民公正黨
Parti Keadilan Rakyat
社会自由主义 安华 71 16.937%
47 / 222
50 / 128
Democratic Action Party Flag.svg 行动党 民主行动党
Parti Tindakan Demokratik
社會民主主義 林冠英 47 17.365%
42 / 222
42 / 128
Parti Pribumi Bersatu Malaysia Flag.svg 土团党 土著团结党
Parti Pribumi Bersatu Malaysia
马来民族主义 马哈迪 52 5.948%
13 / 222
16 / 128
Parti Amanah Negara Flag.svg 诚信党 國家誠信黨
Parti Amanah Negara
伊斯兰现代主义英语Islamic modernism 末沙布 34 5.426%
11 / 222
11 / 128
合作政党
Sabah Heritage Party Logo.svg 民兴党 沙巴民族复兴党
Parti Warisan Sabah
區域主義 沙菲益阿达 17 2.322%
8 / 222
9 / 127
United Pasokmomogun Kadazandusun Murut Organisation Logo.svg 沙民统 卡达山杜顺姆鲁族统一机构
Pertubuhan Pasokmomogun Kadazandusun Murut Bersatu
民族主義 马迪乌斯登敖英语Madius Tangau 4
(以国阵旗帜竞选)
0.472%
1 / 222
1 / 127
Bebas-100px.jpg 独立人士 3 -
3 / 222
0 / 127
策略伙伴[37][38]
不適用 HINDRAF 兴都权益委员会
Barisan Bertindak Hak-Hak Hindu
人权 瓦塔慕迪英语Waytha Moorthy Ponnusamy - -
0 / 222
0 / 125
不適用 MIRA 少数族群权益党英语Minority Rights Action Party
Parti Tindakan Hak Minoriti
自由民主制 S.戈壁克里斯南 - -
0 / 222
0 / 125

领导结构[编辑]

以下为希望联盟截止2018年12月的领导架构[39]

Elected representatives[编辑]

Dewan Negara (Senate)[编辑]

Senators[编辑]

Dewan Rakyat (House of Representatives)[编辑]

Members of Parliament of the 14th Malaysian Parliament[编辑]

Pakatan Harapan has 128 members in the 馬來西亞下議院. (with allied parties)

State No. Parliament Constituency Member Party
 玻璃市 P002 Kangar英语Kangar (federal constituency) Noor Amin Ahmad 人民公正黨
 吉打 P004 Langkawi英语Langkawi (federal constituency) 马哈迪·莫哈末 土著团结党
P005 Jerlun英语Jerlun (federal constituency) 慕克里·马哈迪 BERSATU
P006 Kubang Pasu英语Kubang Pasu (federal constituency) 阿米鲁丁韩沙 BERSATU
P008 Pokok Sena英语Pokok Sena (federal constituency) 马夫兹 國家誠信黨
P009 Alor Setar英语Alor Setar (federal constituency) 曾敏凯 PKR
P010 Kuala Kedah英语Kuala Kedah (federal constituency) Azman Ismail英语Azman Ismail PKR
P014 Merbok英语Merbok (federal constituency) Nor Azrina Surip PKR
P015 Sungai Petani英语Sungai Petani (federal constituency) 佐哈里阿都 PKR
P017 Padang Serai英语Padang Serai (federal constituency) Karuppaiya Muthusamy英语Karuppaiya Muthusamy PKR
P018 Kulim-Bandar Baharu英语Kulim-Bandar Baharu (federal constituency) 赛夫汀 PKR
 吉兰丹 P030 Jeli英语Jeli (federal constituency) 慕斯达法莫哈末 BERSATU
 檳城 P043 Bagan英语Bagan (federal constituency) 林冠英 民主行动党 (马来西亚)
P044 Permatang Pauh英语Permatang Pauh (federal constituency) 努鲁伊莎 PKR
P045 大山脚国会议席 沈志强 (马来西亚) DAP
P046 Batu Kawan英语Batu Kawan (federal constituency) 卡斯杜丽拉妮 DAP
P047 Nibong Tebal英语Nibong Tebal (federal constituency) 曼梳奥曼 PKR
P048 Bukit Bendera英语Bukit Bendera (federal constituency) 黄汉伟 DAP
P049 Tanjong英语Tanjong (federal constituency) 曹观友 DAP
P050 Jelutong英语Jelutong (federal constituency) 雷尔 (马来西亚) DAP
P051 Bukit Gelugor英语Bukit Gelugor (federal constituency) Ramkarpal Singh英语Ramkarpal Singh DAP
P052 Bayan Baru英语Bayan Baru (federal constituency) 沈志勤 PKR
P053 Balik Pulau英语Balik Pulau (federal constituency) Muhammad Bakhtiar Wan Chik英语Muhammad Bakhtiar Wan Chik PKR
 霹靂 P057 Parit Buntar英语Parit Buntar (federal constituency) 慕加希 AMANAH
P058 Bagan Serai英语Bagan Serai (federal constituency) Noor Azmi Ghazali英语Noor Azmi Ghazali BERSATU
P060 Taiping英语Taiping (federal constituency) Teh Kok Lim DAP
P062 Sungai Siput英语Sungai Siput (federal constituency) 柯沙文 PKR
P063 Tambun英语Tambun (federal constituency) Ahmad Faizal Azumu英语Ahmad Faizal Azumu BERSATU
P064 Ipoh Timor英语Ipoh Timor (federal constituency) 黄家和 DAP
P065 Ipoh Barat英语Ipoh Barat (federal constituency) M.古拉 DAP
P066 Batu Gajah英语Batu Gajah (federal constituency) 西华古玛 DAP
P068 Beruas英语Beruas (federal constituency) 倪可汉 DAP
P070 Kampar英语Kampar (federal constituency) 苏建祥 DAP
P071 Gopeng英语Gopeng (federal constituency) 李文材 PKR
P074 Lumut英语Lumut (federal constituency) 莫哈末哈达 AMANAH
P076 安顺国会议席 倪可敏 DAP
P077 Tanjong Malim英语Tanjong Malim (federal constituency) 郑立慷 PKR
 彭亨 P080 Raub英语Raub (federal constituency) Tengku Zulpuri Shah Raja Puji英语Tengku Zulpuri Shah Raja Puji DAP
P082 Indera Mahkota英语Indera Mahkota (federal constituency) 赛夫丁阿都拉 PKR
P083 Kuantan英语Kuantan (federal constituency) 傅芝雅 PKR
P088 Temerloh英语Temerloh (federal constituency) Anuar Tahir英语Anuar Tahir AMANAH
P089 Bentong英语Bentong (federal constituency) Wong Tack英语Wong Tack DAP
 雪蘭莪 P093 Sungai Besar英语Sungai Besar (federal constituency) Muslimin Yahya BERSATU
P094 Hulu Selangor英语Hulu Selangor (federal constituency) June Leow Hsiad Hui英语June Leow Hsiad Hui PKR
P096 Kuala Selangor英语Kuala Selangor (federal constituency) 祖基菲里阿末 AMANAH
P097 Selayang英语Selayang (federal constituency) 梁自坚 PKR
P098 Gombak英语Gombak (federal constituency) 阿兹敏阿里 PKR
P099 Ampang英语Ampang (federal constituency) 朱莱达 PKR
P100 Pandan英语Pandan (federal constituency) 旺阿兹莎 PKR
P101 Hulu Langat英语Hulu Langat (federal constituency) Hasanuddin Mohd Yunus英语Hasanuddin Mohd Yunus AMANAH
P102 Bangi英语Bangi (federal constituency) Ong Kian Ming英语Ong Kian Ming DAP
P103 Puchong英语Puchong (federal constituency) 哥宾星 DAP
P104 Subang英语Subang (federal constituency) 黄基全 PKR
P105 Petaling Jaya英语Petaling Jaya (federal constituency) 玛利亚陈 PKR
P106 Damansara英语Damansara (federal constituency) 潘俭伟 DAP
P107 Sungai Buloh英语Sungai Buloh (federal constituency) 西华拉沙 PKR
P108 Shah Alam英语Shah Alam (federal constituency) 卡立阿都沙末 AMANAH
P109 Kapar英语Kapar (federal constituency) 阿都拉山尼 PKR
P110 巴生国会议席 查尔斯圣地亚哥 DAP
P111 Kota Raja英语Kota Raja (federal constituency) 末沙布 AMANAH
P112 Kuala Langat英语Kuala Langat (federal constituency) 西维尔再也古玛 PKR
P113 Sepang英语Sepang (federal constituency) Mohamed Hanipa Maidin英语Mohamed Hanipa Maidin AMANAH
 吉隆坡 P114 Kepong英语Kepong (federal constituency) 林立迎 DAP
P115 Batu英语Batu (federal constituency) P. Prabakaran M. Parameswaran PKR
P116 Wangsa Maju英语Wangsa Maju (federal constituency) Tan Yee Kew PKR
P117 Segambut英语Segambut (federal constituency) 楊巧雙 DAP
P118 Setiawangsa英语Setiawangsa (federal constituency) 聂纳兹米 PKR
P119 Titiwangsa英语Titiwangsa (federal constituency) 丽娜·哈仑 BERSATU
P120 Bukit Bintang英语Bukit Bintang (federal constituency) 方贵伦 DAP
P121 Lembah Pantai英语Lembah Pantai (federal constituency) Fahmi Fadzil英语Fahmi Fadzil PKR
P122 Seputeh英语Seputeh (federal constituency) 郭素沁 DAP
P123 Cheras英语Cheras (federal constituency) 陈国伟 DAP
P124 Bandar Tun Razak英语Bandar Tun Razak (federal constituency) 卡玛鲁丁·查化 PKR
 森美蘭 P128 Seremban英语Seremban (federal constituency) 陆兆福 DAP
P129 Kuala Pilah英语Kuala Pilah (federal constituency) Eddin Syazlee Shith英语Eddin Syazlee Shith BERSATU
P130 Rasah英语Rasah (federal constituency) Cha Kee Chin英语Cha Kee Chin DAP
P132 Port Dickson英语Port Dickson (federal constituency) 安華 PKR
P133 Tampin英语Tampin (federal constituency) Hasan Baharom AMANAH
 马六甲 P135 Alor Gajah英语Alor Gajah (federal constituency) Mohd Redzuan Md Yusof英语Mohd Redzuan Md Yusof BERSATU
P136 Tangga Batu英语Tangga Batu (federal constituency) Rusnah Aluai PKR
P137 Hang Tuah Jaya英语Hang Tuah Jaya (federal constituency) Shamsul Iskandar Md. Akin英语Shamsul Iskandar Md. Akin PKR
P138 Kota Melaka英语Kota Melaka (federal constituency) Khoo Poay Tiong DAP
 柔佛 P140 昔加末国会议席 Edmund Santhara Kumar Ramanaidu英语Edmund Santhara PKR
P141 士基央国会议席 Natrah Ismail英语Natrah Ismail PKR
P142 拉美士国会议席 Pang Hok Liong DAP
P143 Pagoh英语Pagoh (federal constituency) 慕尤丁 BERSATU
P144 Ledang英语Ledang (federal constituency) Syed Ibrahim Syed Noh PKR
P145 峇吉里国会议席 杨美盈 DAP
P146 Muar英语Muar (federal constituency) 賽沙迪 BERSATU
P149 Sri Gading英语Sri Gading (federal constituency) 沙鲁丁莫哈末沙烈 BERSATU
P150 Batu Pahat英语Batu Pahat (federal constituency) 莫哈末拉昔 PKR
P151 Simpang Renggam英语Simpang Renggam (federal constituency) 马智礼马烈 BERSATU
P152 Kluang英语Kluang (federal constituency) Wong Shu Qi英语Wong Shu Qi DAP
P158 Tebrau英语Tebrau (federal constituency) 锺少云 PKR
P159 Pasir Gudang英语Pasir Gudang (federal constituency) Hassan Abdul Karim PKR
P160 Johor Bahru英语Johor Bahru (federal constituency) Ahmad Akmal Nasrullah Mohd. Nasir PKR
P161 Pulai英语Pulai (federal constituency) 沙拉胡丁阿育 AMANAH
P162 依斯干达公主城国会议席 林吉祥 DAP
P163 Kulai英语Kulai (federal constituency) 张念群 DAP
P165 Tanjong Piai英语Tanjong Piai (federal constituency) Mohamed Farid Md Rafik英语Mohamed Farid Md Rafik BERSATU
 納閩 P166 Labuan英语Labuan (federal constituency) Rozman Isli 沙巴民族复兴党
 沙巴 P169 Kota Belud英语Kota Belud (federal constituency) Isnaraissah Munirah Majilis英语Isnaraissah Munirah Majilis WARISAN
P170 Tuaran英语Tuaran (federal constituency) Wilfred Madius Tangau英语Wilfred Madius Tangau 卡达山杜顺姆鲁族统一机构
P171 Sepanggar英语Sepanggar (federal constituency) Azis Jamman英语Azis Jamman WARISAN
P172 Kota Kinabalu英语Kota Kinabalu (federal constituency) Chan Foong Hin英语Chan Foong Hin DAP
P173 Putatan英语Putatan (federal constituency) Awang Husaini Sahari英语Awang Husaini Sahari PKR
P174 Penampang英语Penampang (federal constituency) Ignatius Dorell Leiking英语Ignatius Dorell Leiking WARISAN
P175 Papar英语Papar (federal constituency) Ahmad Hassan英语Ahmad Hassan (politician) WARISAN
P179 Ranau英语Ranau (federal constituency) Jonathan Yasin英语Jonathan Yasin PKR
P181 Tenom英语Tenom (federal constituency) Noorita Sual英语Noorita Sual DAP
P185 Batu Sapi英语Batu Sapi (federal constituency) 刘伟强 (马来西亚) WARISAN
P186 Sandakan英语Sandakan (federal constituency) Wong Tien Fatt英语Wong Tien Fatt DAP
P188 Silam英语Silam (federal constituency) Mohammadin Ketapi英语Mohammadin Ketapi WARISAN
P189 Semporna英语Semporna (federal constituency) 沙菲益阿达 WARISAN
P190 Tawau英语Tawau (federal constituency) Christina Liew Chin Jin英语Christina Liew PKR
P191 Kalabakan英语Kalabakan (federal constituency) Ma'mun Sulaiman英语Ma'mun Sulaiman WARISAN
 砂拉越 P192 Mas Gading英语Mas Gading (federal constituency) Mordi Bimol DAP
P195 Bandar Kuching英语Bandar Kuching (federal constituency) Kelvin Yii Lee Wuen DAP
P196 Stampin英语Stampin (federal constituency) 张健仁 DAP
P198 Puncak Borneo英语Puncak Borneo (federal constituency) Willie Mongin PKR
P203 Lubok Antu英语Lubok Antu (federal constituency) Jugah Muyang PKR
P205 Saratok英语Saratok (federal constituency) Ali Biju PKR
P208 Sarikei英语Sarikei (federal constituency) Wong Ling Biu英语Wong Ling Biu DAP
P209 Julau英语Julau (federal constituency) Larry Sng Wei Shien PKR
P211 Lanang英语Lanang (federal constituency) Alice Lau Kiong Yieng英语Alice Lau Kiong Yieng DAP
P212 Sibu英语Sibu (federal constituency) Oscar Ling Chai Yew英语Oscar Ling Chai Yew DAP
P214 Selangau英语Selangau (federal constituency) Baru Bian英语Baru Bian PKR
P219 Miri英语Miri (federal constituency) Michael Teo Yu Keng英语Michael Teo Yu Keng PKR
Total 玻璃市 (1), 吉打 (10), 吉兰丹(1), 槟城 (11), 霹靂州 (14), 彭亨 (5), 雪蘭莪 (20), 吉隆坡 (11), 森美兰 (5), 马六甲 (4), 柔佛 (18), 纳闽 (1), 沙巴 (15), 砂拉越 (12)

Dewan Undangan Negeri (State Legislative Assembly)[编辑]

雪兰莪州议会
51 / 56
Sabah State Legislative Assembly英语Sabah State Legislative Assembly
44 / 64
柔佛州议会
39 / 56

槟城州议会
37 / 40
霹雳州议会
30 / 59
Negeri Sembilan State Legislative Assembly英语Negeri Sembilan State Legislative Assembly
20 / 36

Kedah State Legislative Assembly英语Kedah State Legislative Assembly
18 / 36
马六甲州议会
15 / 28
Sarawak State Legislative Assembly英语Sarawak State Legislative Assembly
10 / 82

彭亨州议会
9 / 42
玻璃市州议会
3 / 15
Kelantan State Legislative Assembly英语Kelantan State Legislative Assembly
1 / 45

Terengganu State Legislative Assembly英语Terengganu State Legislative Assembly
0 / 32

State election results[编辑]

State election State Legislative Assembly
玻璃市州议会 Kedah State Legislative Assembly英语Kedah State Legislative Assembly Kelantan State Legislative Assembly英语Kelantan State Legislative Assembly Terengganu State Legislative Assembly英语Terengganu State Legislative Assembly 槟城州议会 霹雳州议会 彭亨州议会 雪兰莪州议会 Negeri Sembilan State Legislative Assembly英语Negeri Sembilan State Legislative Assembly 马六甲州议会 柔佛州议会 Sabah State Legislative Assembly英语Sabah State Legislative Assembly Sarawak State Legislative Assembly英语Sarawak State Legislative Assembly Total won / Total contested
2/3 majority
2 / 3
2 / 3
2 / 3
2 / 3
2 / 3
2 / 3
2 / 3
2 / 3
2 / 3
2 / 3
2 / 3
2 / 3
2 / 3
2016
10 / 82
2018
3 / 15
18 / 36
1 / 45
0 / 32
37 / 40
30 / 59
9 / 42
51 / 56
20 / 36
15 / 28
39 / 56
40 / 60
241 / 587

州政府[编辑]

行政长官 名称 所属政党 所在州议席
 柔佛 州务大臣 奥斯曼沙比安 土团党 甘拔士
 吉打 州务大臣 慕克里 土团党 日得拉
 马六甲 首席部长 阿德里查哈里 诚信党 武吉卡迪
 森美蘭 州务大臣 阿敏努丁·哈仑 公正党 小甘密
 檳城 首席部长 曹观友 行动党 巴当哥打
 霹靂 州务大臣 阿末法依扎 土团党 积莪营
 沙巴 首席部长 沙菲宜阿达 民兴党 实那浪
 雪蘭莪 州务大臣 阿米鲁丁沙利 公正党 双溪杜亚

历届大选成绩[编辑]

大选 当选议席数量 议席百分比 总得票 得票率 选举结果 领袖
2018
121 / 222
56.31% 5,767,390 48.31% 121席:执政党 马哈迪

参考文献[编辑]

 1. ^ 希望联盟获准注册为正式政党联盟. 联合早报. 2018-05-16 [2018-05-16] (中文(简体)‎). 
 2. ^ Pemuda Pakatan Harapan ditubuh secara rasmi - Malaysiakini Berita. [2015-10-30]. 
 3. ^ Wanita Pakatan pledges to raise women in politics, economy, social welfare. The Malaysian Insight. 11 October 2017 [11 October 2017]. 
 4. ^ Malaysia's opposition band together under new Pakatan Harapan alliance - Channel NewsAsia. [2015-10-03]. 
 5. ^ Pakatan Harapan is new opposition pact, supports Anwar for PM - The Malaysian Insider. [2015-10-03]. (原始内容存档于2015年10月2日). 
 6. ^ 民聯不復存在 行动党將促成一新联盟. 東方網. 
 7. ^ 公正党接受民联瓦解
  打造新联盟对抗国阵
  . 当今大马. 2015-06-17.
   
 8. ^ 6 Sebab PAS Keluar Pakatan Rakyat. [2014-09-28]. (原始内容存档于2016-11-17). 
 9. ^ DAP Umum Bubar Pakatan Rakyat. [2015-06-16]. 
 10. ^ Pakatan Rakyat Tidak Wujud Lagi - Guan Eng. [2015-06-16]. 
 11. ^ 希望联盟没伊党.安华内定首相. 星洲网. 2015-09-22. 
 12. ^ Wan Azizah Umum Pembentukan Pakatan Harapan. [2015-09-22]. 
 13. ^ Sidang Meja Bulat Umum Pembentukan Pakatan Harapan Tanpa PAS. [2015-09-03]. (原始内容存档于2016-12-15). 
 14. ^ Pakatan Harapan Gabungan Terbaru Pembangkang. [2015-09-22]. 
 15. ^ Bersatu To Join Pakatan Harapan: Tun M. [2016-11-12]. 
 16. ^ Parti Pribumi To Join Pakatan Harapan As Soon As Issues Ironed Out, Says Dr M. [2016-11-12]. 
 17. ^ Dr M: Pribumi Will Join Pakatan. [2016-11-13]. 
 18. ^ 希盟与土团党签约合作!承诺一对一战国阵. 马来邮报. 2016-12-13. 
 19. ^ Bersatu Joins Pakatan Harapan. [2016-12-08]. (原始内容存档于2016-12-25). 
 20. ^ PPBM Officially Signs Agreement To Join Pakatan Harapan. [2016-12-13]. 
 21. ^ Harapan And Bersatu Formalise Electoral Pact. [2016-12-13]. 
 22. ^ Wan Azizah: PPBM Cooperation Just a First Step Ahead of GE14. D. Kanyakumari. [2017-02-13]. 
 23. ^ PPBM Setuju Sertai Pakatan Harapan, Cadang Tukar Nama. [2017-03-14]. 
 24. ^ PPBM Sah Setuju Sertai Pakatan Harapan. [2017-03-14]. 
 25. ^ Bersatu Sertai Pakatan Harapan Mampu Bentuk Kesatu Politik Padu. [2017-03-14]. 
 26. ^ PPBM Masuk Pakatan Harapan, PAN Kata Beri Duka Buat UMNO. [2017-03-14]. 
 27. ^ Dr Mahathir Mohamad is Pakatan chairman, Dr Wan Azizah made president. 14 July 2017 [14 July 2017] (美国英语). 
 28. ^ 火箭提议敦马任相. 星洲网. [2017年12月4日]. 
 29. ^ 希盟大会.一旦执政启动特赦安华.“正副首相马旺配”. 星洲日报. 2018-01-07. 
 30. ^ Kamarul Azhar. Pakatan Harapan to use PKR 'eye' symbol for GE14. The Edge. 7 April 2018 [7 April 2018]. (原始内容存档于2018-04-07). 
 31. ^ Opposition Pact to unveil common logo for GE14 on Friday. New Straits Times. 5 April 2018 [20 April 2018]. In a press conference at Parliament lobby on Thursday, Lim Guan Eng however said the change will only be for peninsula in the polls and the four parties will not use the common Pakatan Harapan logo in Sabah and Sarawak for GE14 election campaign. They’re different because they have autonomy. So we respect this and they can use the DAP rocket logo. 
 32. ^ Julia Chan. Sabah, Sarawak Pakatan parties won’t use common logo. The Malay Mail. 6 April 2018 [20 April 2018]. This was a big decision for us, to be able to exercise our autonomy and decide for ourselves. We chose to use our own respective party flags. So, PKR, DAP and Amanah flags will be used here. 
 33. ^ Sharon Ling. Sarawak DAP to use rocket logo for GE14. The Star. 9 April 2018 [20 April 2018]. We have decided that DAP will use the rocket symbol while PKR and Amanah will both use the PKR logo. 
 34. ^ Norman Goh. ROS finally approves Harapan's registration as coalition. Malaysia Kini. 16 May 2018 [16 May 2018]. 
 35. ^ http://www.sinchew.com.my/node/1782962
 36. ^ http://www.sinchew.com.my/node/1781837
 37. ^ http://www.sinchew.com.my/node/1733650
 38. ^ http://penang.chinapress.com.my/20181207/少数民族成立mira-当希盟策略伙伴/
 39. ^ 希盟州主席名单公布‧4党分掌各州直辖区. 星洲网. 2017-08-31. 
 40. ^ Pakatan Harapan adds two VPs to represent Indians, Sabahans (I). [2017-09-11]. 
 1. ^ 土著团结党為一中間偏右之政黨。

外部链接[编辑]