國民陣線

維基百科,自由的百科全書
前往: 導覽搜尋
國民陣線
National Front
Barisan Nasional
باريسن ناسيونل
பாரிசான் நேசனல்
主席 納吉·阿都拉薩
署理主席 阿末扎希
秘書長 東姑安南
成立 1974年7月1日 (1974-07-01)正式註冊
前身 聯盟
總部  馬來西亞吉隆坡
政治立場 右派
道德規範
民主主義
經濟保守主義
社會保守主義
國會席次 (截至2013年11月5日)
上議院
56 / 70 (80%)

(44位上議員由首相委任)

下議院
130 / 222 (59%)
(總得票率為47%)
州議會席次 (截至2013年11月5日)
官方網站
http://www.barisannasional.org.my/
馬來西亞政治
政黨 · 選舉

國民陣線馬來語Barisan Nasional英語:National Front),簡稱國陣(BN),是1973年成立的馬來西亞執政黨聯盟,也是馬來西亞國會裡最大的政黨聯盟, 在州層次里掌控13州中的10個州議會及州政府。該政黨聯盟主席納吉·阿都拉薩是現任馬來西亞首相

國陣是其前身「聯盟」的「擴大版」,前後共有14個政黨參與此政黨聯盟。[1]國陣成立後主宰了馬來西亞政治至少四十年,但2008年開始面對反對黨更大的挑戰,特別是人民聯盟及其後續者希望聯盟。國陣前身「聯盟」自1957年馬來亞聯合邦獨立就開始執政,現今的「國民陣線」在1973年成立並於1974年重組後繼續執政至今,被認為是民主世界持續執政最久的執政黨[來源請求]

歷史[編輯]

成立[編輯]

國陣是早期「聯盟」組織的擴大,聯盟成立於1955年,由巫統馬華印度國大黨三大政黨組成。國陣的成立與政治局勢有關,是1969年大選五一三事件後成立的。「聯盟」在此大選中損失許多議席,被新成立的反對黨民政黨民主行動黨,及已存在的泛馬伊斯蘭黨斬獲。雖然「聯盟」贏得了大多數席位,但獲得的總選票不到一半,導致不同族群之間的緊張局勢最終引發種族騷亂和宣布緊急狀態。[2]

這場族群衡突暴露了非馬來人的焦慮和馬來人的恐懼;非馬來人的焦慮源於馬來人的特殊地位所造成的不平等,而馬來人則懾於非馬來人的力量已經可以經由合法的民主程序,威脅到他們的政治特殊地位。馬華國大黨的失敗,對馬來人而言,顯示聯盟已無力確保他們的政治主宰,因此必須另謀出路。在漫長的緊狀態期間,巫統新得勢的激進派人物中甚至有倡議一黨專政、廢除國會民主者。簡言,追求新秩序、欲變法圖強的渴望十分強烈。[來源請求]

巫統想維持「馬來人專政」,但若恢復國會民主運作,依1969年大選成績(聯盟在140席中僅取得77席),難以掌握絕對的主導權,於是「國陣」政治大結盟概念關始逐漸醞釀。[來源請求]

聯盟通過在某些州議會中與其他政黨合作,計劃構築出「大結盟」。「大結盟」的嘗試始於砂拉越,1970年五一三事件中斷的國、州議會選舉重新舉行,選舉結果於州議會中又出現僵局。砂拉越聯盟(土著黨、砂保守黨與砂華)共獲得23席,兩個反對黨砂拉越國民黨砂拉越人聯黨則各得12席。砂人聯黨最終被說服與砂拉越聯盟結盟而化解了上述僵局。[來源請求]

第二個結盟成功的案例發生在檳城。民政黨在檳州擁有廿四席州議席中的16席,原是該州的第一大黨,但首席部長林蒼祐為便取得中央在經濟上和其他方面的資源,逐漸向中央靠攏。但是他的這次舉動,更造成民政黨的分裂,兩名民政黨發起人陳志勤與黨主席賽胡申阿拉達斯因而退黨,陳志勤另組社會正義黨,林蒼佑一派在州議會中也只剩下12席。民政黨在1972年2月中旬與聯盟結盟,人民進步黨和伊斯蘭黨之後也加入了聯盟。

1973年時任馬來西亞首相阿都拉薩將聯盟改組為國民陣線,成員黨包括東馬的地方政黨(沙巴聯盟黨,砂人聯黨和土著保守黨)共計11個政黨。[1][3][4] 1974年國陣正式註冊以參與1974年大選,並取得相當大的勝利。此後國陣在大選均以絕對優勢獲勝,直至2008年大選失去三分之二多數席位[來源請求]

1977年–2007年[編輯]

1977年,聯邦政府提名委任吉蘭丹州務大臣,伊斯蘭黨對此事提出抗議並觸發了丹州危機而被逐出國陣。國陣以絕對多數優勢在1978年大選獲勝,繼續在1980年代和90年代主宰馬來西亞的政治,儘管在州選舉有一些損失,例如伊斯蘭黨奪回了吉蘭丹州政權,沙巴州被沙巴團結黨攻下。[來源請求]

2003年,國陣已經擴充至由十幾個成員黨組成的聯盟。 在2004年大選中表現特別好,在219個國會席位中贏得198席。[來源請求]

2008年至今[編輯]

2008年大選中,國陣被鬆散的反對黨聯盟人民聯盟奪去了三分之一的國會議席,是1969年以來首次在國會失去三分之二絕對優勢。五個州政權(吉蘭丹吉打檳城霹靂雪蘭莪)落入民聯手裡。2008年開始,國陣里的半島非巫裔成員黨比重大為減少。[5][6][7]

這挫敗在2013年大選持續著。面對來勢洶洶的民聯,國陣雖然得以保住布城政權,也從對手手中贏得了吉打的執政權,但無法奪回三分之二多數優勢,而且比起2008年大選的140席,還要少了7席,而且只取得47%的總選票。儘管如此,國陣在222國席中還能取得60%的席位繼續控制國會。[來源請求]

組織[編輯]

2013年起,國陣的國會席位絕大多數由兩個最大的土著政黨-巫統和土保黨持有。歷史上馬華公會和國大黨在國陣里扮演重要的角色,但現今這兩黨的國會及州立法議會的代表權大大減少了。然而,每個成員黨部分則代表單一種族,如巫統代表馬來人,馬華公會代表華人,國大黨代表印度人等。[來源請求]

「聯盟」和國陣雖然都註冊為政黨,但沒有直屬的黨籍,而是成員黨的黨員間接擁有黨籍。「聯盟」時期可以有直屬黨籍,但國陣成立後廢除了,國陣定義自身為「認同國陣的政黨聯盟」。在選舉期間,所有候選人都用國陣的旗幟下競選,還有競選宣言,而每個成員黨也發表自己的競選宣言,提名日之前會有聯盟內的協商。直至2013年大選,國陣開始有直屬候選人制度,即不加入任何成員黨就能成為候選人。[來源請求]

國陣成員黨[編輯]

截至2017年4月,國陣共有13個成員黨。

  • 國民陣線(簡稱:國陣) (英:National Front;馬來:Barisan Nasional (BN))
中文名稱 英文名稱 馬來文名稱 國會議席數目 州議席數目 附註
馬來民族統一機構(或稱:巫人統一機構;簡稱:巫統) United Malays National Organization Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) 88 241
馬來西亞華人公會(簡稱:馬華公會、馬華) Malaysian Chinese Association(MCA) Persatuan Cina Malaysia 7 11
泛馬來西亞印度人國民大會(簡稱:國大黨) Malaysian Indian Congress Kongres India Se-Malaysia 4 5
砂拉越土著保守聯合黨(簡稱:土保黨) United Traditional Bumiputera Party Parti Pesaka Bumiputera Bersatu (PBB) 14 35 只限砂拉越
砂拉越人民聯合黨(簡稱:人聯黨) Sarawak United People's Party Parti Rakyat Bersatu Sarawak (SUPP) 1 6 只限砂拉越
馬來西亞民政運動黨(簡稱:民政黨) Malaysian People's Movement Party Parti Gerakan Rakyat Malaysia (GERAKAN) 1 3
馬來西亞人民進步黨(簡稱:進步黨) People's Progressive Party (Malaysia) Parti Progresif Penduduk Malaysia (myPPP) 0 0
沙巴自由民主黨(簡稱:沙自民黨、民主黨) Liberal Democratic Party (Sabah) Parti Liberal Demokratik (LDP) 0 3 只限沙巴
沙巴人民團結黨(簡稱:沙人民團結黨) United Sabah People's Party Parti Bersatu Rakyat Sabah (PBRS) 1 1 只限沙巴
沙巴卡達山杜順姆魯族統一機構(或稱:沙巴民族統一機構;簡稱:沙民統) United Pasokmomogun Kadazandusun Murut Organisation Pertubuhan Pasokmomogun Kadazandusun Bersatu (UPKO) 1 3 只限沙巴
沙巴團結黨(簡稱:沙團結黨) United Sabah Party Parti Bersatu Sabah (PBS) 4 7 只限沙巴
民主進步黨(簡稱:民進黨) Progressive Democratic Party Parti Demokratik Progresif (PDP) 3 3
砂拉越人民黨(簡稱:砂人民黨) Sarawak People's Party Parti Rakyat Sarawak (PRS) 6 0

選舉[編輯]

歷屆馬來西亞國會選舉數字
選舉 得票 得票比例 領袖 議席 +/- 名次 參政情況
1974年英語Malaysian general election, 1974 1,287,400 60.80% 阿都拉薩
135 / 154
60.8% 135 1 國民陣線
1978年英語Malaysian general election, 1978 1,987,907 57.20% 胡先翁
131 / 154
3.6% 4 1 國民陣線
1982年英語Malaysian general election, 1982 2,522,079 60.50% 馬哈迪
132 / 154
3.3% 1 1 國民陣線
1986年英語Malaysian general election, 1986 2,649,263 57.30%
148 / 177
3.2% 16 1 國民陣線
1990年英語Malaysian general election, 1990 2,985,392 53.40%
127 / 180
3.9% 21 1 國民陣線
1995年 3,881,214 65.20%
162 / 192
11.8% 35 1 國民陣線
1999年 3,748,511 56.53%
148 / 193
8.67% 15 1 國民陣線
2004年 4,420,452 63.90% 阿都拉巴達威
198 / 219
7.37% 51 1 國民陣線
2008年 4,082,411 50.27%
140 / 222
13.63% 58 1 國民陣線
2013年 5,237,555 47.38% 納吉·阿都拉薩
133 / 222
2.89% 7 1 國民陣線

參考文獻[編輯]

  1. ^ 1.0 1.1 Joseph Liow, Michael Leifer. Dictionary of the Modern Politics of Southeast Asia 4th. Routledge. 2014-11-18. ISBN 978-0415625326. 
  2. ^ Keat Gin Ooi (編). Southeast Asia: A Historical Encyclopedia, from Angkor Wat to East Timor, Volume 1. ABC-CLIO. 2004: 138–139. ISBN 9781576077702. 
  3. ^ Cheah Boon Kheng. Malaysia: The Making of a Nation. Institute of Southeast Asian Studies. 2002: 147–148. ISBN 978-9812301543. 
  4. ^ Kim, Nam-Kook (編). Multicultural Challenges and Redefining Identity in East Asia. Ashgate. 2014. ISBN 978-1409455288. 
  5. ^ "Malaysia coalition extends rule despite worst electoral showing". [2013-05-05]. 
  6. ^ Keputusan Pilihan Raya Umum Ke-12. (原始內容存檔於2012-12-27). 
  7. ^ A dangerous result. The Economist. 11 May 2013. 

外部連結[編輯]

參見[編輯]