郑信

维基百科,自由的百科全书
跳转至: 导航搜索
达信大帝

波隆罗阇四世

Monument of King Taksin in Wat Kungtapao.jpg
达信大帝像,位于今日泰国曼谷吞武里县
暹羅國王
在位 1767年12月28日—1782年4月6日
加冕 1767年12月28日
前任 厄伽陀
副王 Inthra Phithak泰语สมเด็จพระมหาอุปราช เจ้าฟ้าจุ้ย กรมขุนอินทรพิทักษ์
繼任 拉瑪一世

出生 1734年4月17日
大城王國阿瑜陀耶
過世 1782年4月7日(1782-04-07)(47歲)
吞武里王朝吞武里鄭王宮英语Phra Racha Wang Derm
配偶 Bat Boricha泰语กรมหลวงบาทบริจา
子嗣 21个儿子、9个女儿
家族 吞武里王朝
父親 鄭鏞泰语หยง แซ่แต้(原名郑达)
母親 Nok Aeang泰语กรมพระเทพามาตย์ (นกเอี้ยง)

达信大帝[a](泰语:สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช皇家转写Somdet Phra Chao Taksin Maharat 关于这个音频文件 发音;1734年4月17日-1782年4月7日),即波隆罗阇四世สมเด็จพระบรมราชาที่ 4),是泰国吞武里王朝建立者和唯一一位君主,1767年至1782年在位。

原名สิน),又名郑信郑新[b]郑国英[c],是中泰混血儿,其父姓郑,具有潮州民系的血统。他在《清史稿》中以郑昭[d]之名登场。

郑信原为大城王朝的一名将领。缅甸贡榜王朝吞并暹罗之后,郑信起兵反抗缅甸的统治,最终驱逐了缅甸侵略者,平定各地割据势力,于1769年建立吞武里王朝。在位期间,击退了缅甸的再次入侵,征服了兰纳万象瑯勃拉邦占巴塞,威胁真腊(今柬埔寨)。此外,还致力于推进泰国的教育和宗教学习,并积极同中国英国荷兰展开贸易活动。晚年受到精神疾病的困扰,引起官员的不满。1782年,在一次宫廷政变中被废黜。将军昭披耶却克里自真腊归国,平定叛乱并处决了郑信,自称国王,建立曼谷王朝

今日的泰国对郑信非常尊崇,尊稱他為達信大帝吞武里大帝[e](泰语:สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี皇家转写Somdet Phra Chao Krung Thon Buri)。他也被泰国人认为是泰国历史上的“五大帝”之一。

早年生活[编辑]

年幼及受教育[编辑]

郑信的父亲名郑镛泰语หยง แซ่แต้,是大城王朝的税务官,[2]具有潮汕民系的血统,来自中国广东澄海(今汕头市澄海区上华镇)。[3][4]《暹罗王郑昭传》则称郑镛原名郑达,在雍正年间南渡暹罗,居大城府华富里,成为一位摊主,致富后改名为镛[5]。郑信的母亲诺央(นกเอี้ยง)是暹罗人[6]

郑信于1734年4月17日出生在大城府。年幼时,大城王朝的首相Mhud(爵位为Chao Phraya Chakri)即对他印象深刻,将其收为义子,给他取名为“信”(สิน),在泰语中意思是“财宝”。[7]7岁时,开始在一所上座部佛教僧院接受教育。[8]经过7年的学习后,得到义父的推荐,成为一名皇家侍从。他学习了潮州话越南语以及数种印度的语言,并能流利地使用它们。

事业初期[编辑]

此后,郑信出家为僧三年,随后,他侍奉国王厄伽陀。他被派往来兴府担任副府尹,守卫这片处在缅甸威胁之下的地区。后来,他被提拔为总督[9][10],授予披耶达[f]ระยาตาก)的头衔,从此以后被称为达信。

1764年,缅甸军队袭击了暹罗南部地区。在摩诃诺尔塔英语Maha Nawrahta的率领下,缅甸军队大获全胜,直逼佛丕府。郑信同另一位将军Kosadhibodhi率军防御,将其击退。翌年,达信成为甘烹碧府总督,被授予“披耶Vajiraprakarn”的头衔。但他并未前去任职,因为缅甸军队攻打首都大城,他很快就被召回负责首都的防卫。暹罗与缅甸军队在大城激战了一年多,在此期间,郑信遭遇了不少挫败,但却越挫越勇。

抵抗和取得独立[编辑]

暹罗王郑信骑马塑像

1766年1月3日,就在大城沦陷前不久,郑信率领500名士兵冲出了城市。[11]这一行动从来没有得到充分解释,郑信和他的追随者如何冲出缅甸的包围至今仍是一个谜。

1767年4月7日,大城受到大量缅甸军队的包围。大城被毁,暹罗王厄伽陀死去。暹罗全国分裂为六个部分,郑信控制着东海岸。郑信声称收到了神谕,决定要袭击并占领春武里府[12]他先向总督和谈,要求开城投降,但遭到了断然拒绝。随后,他趁夜发动突袭,于1767年6月15日占领了这座城市。[13]春武里府和桐艾府并未遭到缅甸人的屠杀,因而被郑信选为反抗缅甸侵略的根据地。人们纷纷前来投奔,郑信的队伍迅速壮大。[14][15]随后,郑信来到了泰国湾东海岸的罗勇府,在那里他被拥戴为亲王。[16]

缅甸军队彻底洗劫大城之后,对占领这座暹罗的都城并未抱有太大兴趣,留下了苏基(Suki)将军率领少量部队占据这座残破的城市。缅甸人将兵锋转向了北方,对中国发起进攻。1767年11月6日,郑信组织了一支5000人的军队,在激励下,沿昭披耶河乘船而上,成功地击退了缅甸军队,占领了吞武里,处决了缅甸人任命的泰人总督Thong-in。[17]随后,他大胆地袭击了驻扎Phosamton(在大城附近)的缅甸军队主力,迅速击败了他们。[18]缅甸人战败溃逃,郑信在大城失陷的七个月后收复了这座城市。[15]随后,在通銮(爵位为“昭披耶却克里”)的帮助下,打败了他的对手,统一了全国。[19]

建立首都[编辑]

统治[编辑]

即位[编辑]

达信大帝的登基大典

1767年12月28日,郑信在吞武里吞武里宫英语Phra Racha Wang Derm即位为暹罗国王,[20]波隆罗阇四世(Boromraja IV)和帕西讪佩(Phra Sri Sanphet)为王号,然而却以达信大帝之名为泰国人所知。郑信之所以没有回到大城而是选择了吞武里,是因为吞武里距离大海仅仅二十公里,适宜发展对外贸易。然而终其在位,他一直在镇压内乱、抵御外敌和扩张领土,没有时间将其建设为大城市。[21][22]

五个分离势力国家[编辑]

大城陷落之后,暹罗的中央集权丧失,陷入了分裂。除了郑信之外,波隆摩阁英语Borommakot的儿子贴披碧(Teppipit)占据着东南一带的呵叻府彭世洛府总督銮(Ruang)宣布独立,他的领地延伸到了北榄坡。在彭世洛以北的程逸府,僧侣枋(Ruan)自称亲王。暹罗南部直到春蓬府的各府由那空是贪玛叻的总督Pra Palad控制,Pra Palad也自称亲王。[23]

在巩固了自己在吞武里的统治之后,郑信决定剿灭这些割据势力。他亲自征讨彭世洛,却遭到挫败,[24]郑信决定集中力量攻打最弱的一个。1768年,呵叻的贴披碧被镇压并处决,[25]郑信的侄子Chao Narasuriyawongse被任命为总督。Pra Palad被击败,被北大年总督逮捕。[26]郑信赦免了他,将他囚禁在吞武里。

战争与叛乱[编辑]

缅甸入侵[编辑]

对外扩张[编辑]

1769年,柬埔寨陷入动荡,乌迭二世(Narairaja)与安农二世(Ramraja)争夺王位。乌迭在越南人的支持下击败了安农。安农自称国王,并向暹罗请求庇护。这给了郑信重建暹罗对柬埔寨宗主权的机会。他派遣一支军队协助安农归国掌权,但没有成功。[27][28]

占巴塞被吞并间接促使郑信派遣军队对抗万象。1777年,占巴塞国王支持娘隆英语Nang Rong District总督反抗暹罗王室的统治。郑信派昭披耶却克里前去征讨,逮捕并处决了娘隆总督。在素拉·辛哈那的援军的帮助下,却克里追击到了占巴塞,将国王Chao O及其摄政逮捕并立即斩首。占巴塞被并入了暹罗,郑信对却克里的战胜非常高兴,封他为“Somdej Chao Phraya Mahakasatsuek Piluekmahima Tuknakara Ra-adet”(สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก พิลึกมหึมาทุกนคราระอาเดช),意思是“镇压者昭披耶,权力引人注目、令所有城市畏惧的伟大战士之王”,为有史以来最高的贵族头衔。

1770年,郑信发起战争,对抗越南阮主在柬埔寨的统治。在经历过几场小败仗之后,暹罗柬埔寨联军于1771年和1772年击败了阮军。这些战败激起了越南国内的叛乱,随后叛乱的西山起义军迅速推翻了阮主政权。1773年,阮主同郑信达成和解,将他们控制的一些柬埔寨领地归还给了暹罗。[29]

1771年,暹罗军队将安农二世推上王位,乌迭退往柬埔寨东部。两位王子达成妥协,安农担任国王,乌迭担任副王,由Tam王子担任摄政。然而这一妥协却是不如人意的,Tam王子被谋杀,副王乌迭突然死亡。不少重要官员认为是安农制造了他们的死,在Talaha (Mu)王子的率领下发动叛乱,1780年将安农抓获,投入河中溺死。Talaha立乌迭年仅四岁的儿子安英为国王,并自封摄政。这与郑信的政策发生对立。郑信派20000人,由却克里率领入侵柬埔寨,欲立自己的儿子Intarapitak为新的柬埔寨王。Talana在越南军队的帮助下在金边抵抗暹罗军队。然而就在战争开始之前,暹罗国内发生重大骚乱,却克里决定率军回国,将指挥权交给了素拉·辛哈那[30]

在万象,大臣Pra Woh反叛万象的亲王,随后逃到占巴塞境内,驻扎在乌汶附近的Donmotdang。Pra Woh向暹罗人投降,但暹罗军队撤离之后,Pra Woh遭到万象军队的袭击,被捕处决。此事件立刻被郑信当作是对对自己的巨大侮辱,1778年,令却克里率20000人入侵万象。对万象充满敌意的瑯勃拉邦亲王为求自保向暹罗屈服,派兵追随却克里围攻万象。[31]

在围城四个月之后,暹罗人占领了万象,将翡翠玉佛英语Emerald Buddha勃拉邦佛劫掠到了吞武里,万象亲王成功逃脱并开始逃亡生涯。万象和瑯勃拉邦成为了暹罗的附庸国。[32]

经济、文化和宗教[编辑]

晚年[编辑]

泰国历史学家指出,血统的问题给郑信不利影响,郑信开始成为一名宗教狂热分子。从1781年开始,郑信逐渐受到精神疾病的困扰。他认为自己是一尊未来的,期望把自己的血液从红色变为白色。他开始实践冥想,甚至向僧侣发表演讲。更严重地,他要求僧侣授予自己须陀洹的位阶,激起了暹罗佛教的教派分裂。[33]拒绝屈服并尊他为佛的僧侣们都遭到降级,拒绝尊崇他的许多人遭到鞭打,罚作卑贱的苦力。[32]

因为战争造成的经济紧张非常严重。饥荒、抢劫和犯罪蔓延各地。官场上充斥着腐败,发生许多官逼民反的事件。郑信因而用严峻的刑罚处罚他们,酷刑拷打并处决高级官员,导致官员们对他普遍不满。

1782年,披耶·讪卡(Phraya San)发动宫廷政变,将郑信废黜,[34]强迫他出家为僧。吞武里陷入大规模骚乱,全城充斥着杀戮和劫掠。政变发生后,得知消息的昭披耶却克里自自柬埔寨前线返回,通过逮捕、侦查和惩罚的手段,迅速平定了叛乱。

根据《皇家泰国编年史》,却克里决定判处郑信死刑。该编年史称,郑信被押到处决地点时,要求见却克里将军一面,但被将军拒绝了。1782年4月10日,郑信在吞武里宫旁的Wichai Prasit要塞前被斩首,其尸体被埋葬于Wat Bang Yi Ruea Tai。却克里将军随后掌握了政权,自封为国王,称拉玛一世,建立却克里王朝。[35]

而越南史料《大南实录》则记载,却克里下令在黎明寺前处决郑信,将他装入天鹅绒制的麻袋中,用檀香木棍子活活打死。[36]而另有史料称被打死于宫中的是郑信的替身,其本人被秘密送往那空是贪玛叻山中,直到1825年才逝世。[37]

与中国的关系[编辑]

郑信在缅甸入侵的时候同中国清朝建立关系,共抗缅甸。他也派使臣前往清朝,成为清朝的藩屬。

拉玛一世夺取皇位后,自称郑华,假冒郑信的儿子,继续维持与清朝的宗藩关系。

纪念与传说[编辑]

位於澄海的达信大帝衣冠塚入口

纪念[编辑]

郑信是泰國人心目中的五大帝之一(五大帝分别为:兰甘亨大帝纳黎萱大帝、达信大帝、马古大帝朱拉隆功大帝;他们因其愛民、仁德之心,為後世所懷念。又或者将兰甘亨、纳黎萱、拉玛五世为三大帝;或者将兰甘亨、纳黎萱、那莱王郑信拉玛一世、拉玛五世、拉玛九世为七大帝。)

根据泰国史料记载,郑信于12月28日加冕。自1955年,泰国政府将每年的这一天定为郑王节

傳說[编辑]

传说郑信在年幼为僧时,曾同於寺中當沙彌的好友通銮出寺托钵化缘,见一中国算命老先生。算命先生看了手相,告诉他们,他们两人将成为国王。他们当然没有认真对待,但后来郑信果然称为暹罗王,而通銮也真的成为郑信的继承者拉玛一世[38][39]

鄭信稱王時,在澄海的鄉親搭船去慶祝。離別時,鄭信贈送了十八缸禮物給鄉親,千囑萬咐不要中途揭封觀看,回鄉以後再分贈。航行途中,他們忍不住打開看到缸口盛滿鹹菜,大失過望,又打開多缸發現皆為鹹菜,盛怒之下便把十七缸子全丟入海。回到潮州澄海後,眾鄉親都爭相來看剩下唯一的鹹菜缸,才發現鹹菜下面是金銀珠寶。[40]

子女[编辑]

郑信有21个儿子和9个女儿:[41]

 • 公主 Praphaiphak
 • 公主 Sumali
 • 王子 Thamrong
 • 公主 Lamang
 • 公主 Sangwan
 • 王子 Khanthawong
 • 王子 Mekhin
 • 王子 Isinthon
 • 王子 Bua
 • 王子 (Unnamed)
 • 王子 Nu Daeng
 • 公主 Sut Chatri
 • 王子 Noi (即后来的 Nakhon Si Thammarat领主)
 • 王子 Thong In (即后来的 Nakhon Ratchasima领主)

注释[编辑]

 1. ^ 或音译“昭帕达信”。“达”指“达府”,即今泰国北方來興府。
 2. ^ 越南史料《河仙鎮葉鎮鄚氏家譜》称其为“郑新”。[1]
 3. ^ 越南史籍《大南实录》中称其为“郑国英”。
 4. ^ “昭”在泰语中意思是“王”。
 5. ^ 或音译“帕昭恭吞武里”。吞武里即今曼谷的吞武里区。
 6. ^ “披耶”为泰国贵族爵位的第二等,相当于侯爵。“达”指的是“来兴府”。

参考文献[编辑]

 1. ^ 武世營《河仙鎮葉鎮鄚氏家譜》,收錄於《嶺南摭怪等史料三種》,239頁。
 2. ^ Parkes, p. 770
 3. ^ 引用错误:没有为名为Lintner.2C_p._112的参考文献提供内容
 4. ^ Woodside 1971, p. 8.
 5. ^ 朗苇吉怀根(Luang Wijit Watkan). 《暹罗王郑昭传》. 由许云樵翻译 . 商务印书馆. : 五. 
 6. ^ David K. Wyatt. Thailand: A Short History. Yale University Press. : 140. ISBN 0300035829. 
 7. ^ RID 1999. RIT. [19 Mar 2010]. Select สิ and enter สิน 
 8. ^ Wat Choeng Thar's official website. Watchoengthar.igetweb.com. [2010-03-29]. 
 9. ^ Anthony Webster. Gentleman Capitalists: British Imperialism in Southeast Asia 1770-1890. I.B. Tauris. : 156. ISBN 1860641717. 
 10. ^ King Taksin the Great. Wangderm Palace. 2003 [2008-08-02]. 
 11. ^ John Bowman. Columbia Chronologies of Asian History and Culture. Columbia University Press. : 514. ISBN 0231110049. 
 12. ^ King Taksin's shrine. Navy.mi.th. [2010-03-29]. 
 13. ^ Damrong Rajanubhab, p. 385
 14. ^ Art&Culture ,100. Crma.ac.th. [2010-03-29] (泰文). 
 15. ^ 15.0 15.1 W.A.R.Wood, p. 253
 16. ^ Eoseewong, p. 126
 17. ^ Damrong Rajanubhab, pp. 401–402
 18. ^ Damrong Rajanubhab, pp. 403
 19. ^ Eoseewong, p. 98
 20. ^ "Palaces in Bangkok". Mybangkokholiday.com.'.' Retrieved September 25, 2009.
 21. ^ Wyatt, p.141
 22. ^ Syamananda, p. 94
 23. ^ Wood, p. 254
 24. ^ Damrong Rajanubhab, pp. 414–415
 25. ^ Damrong Rajanubhab, pp. 418–419
 26. ^ Damrong Rajanubhab, pp. 423–424
 27. ^ Wood, pp. 257–258
 28. ^ Damrong Rajanubhab, p. 427
 29. ^ Barnes, p. 74
 30. ^ 引用错误:没有为名为Wood.2C_pp._263-264的参考文献提供内容
 31. ^ Wood, p. 268
 32. ^ 32.0 32.1 Wyatt, p. 143
 33. ^ Craig J. Reynolds (1920). The Buddhist Monkhood in Nineteenth Century Thailand. Cornel University. , p. 33
 34. ^ Rough Guides. The Rough Guide to Southeast Asia. Rough Guides. : 823. ISBN 1-85828-553-4. 
 35. ^ Nidhi Eoseewong. (1986). Thai politics in the reign of the King of Thon Buri. Bangkok : Arts & Culture Publishing House. pp. 575.
 36. ^ Prida Sichalalai. (1982, December). "The last year of King Taksin the Great". Arts & Culture Magazine, (3, 2).
 37. ^ Wyatt, p. 145; Siamese/Thai history and culture–Part 4
 38. ^ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์. สามกรุง. Bangkok: สำนักพิมพ์คลังวิทยา. : 54–58 (Thai). 
 39. ^ 《暹罗王郑昭传》第六页
 40. ^ 泰国吞武里王朝开国皇帝郑信
 41. ^ ธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ. ราชสกุลจักรีวงศ์ และราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช. Bangkok: สำนักพิมพ์บรรณกิจ. : 490. ISBN 974-222-648-2 (Thai). 

外部連結[编辑]

郑信
吞武里王朝
出生于: 1734年4月17日 逝世於: 1782年4月7日
統治者頭銜
前任:
厄伽陀
大城王朝
暹罗国王
1767年–1782年
继任:
拉玛一世
却克里王朝