烏克蘭仍在人間

维基百科,自由的百科全书
跳到导航 跳到搜索
Ще не вмерла України
《乌克兰仍在人间》
Shche ne vmerla Ukrayina
Gimn-ukr.png
歌谱

 烏克蘭国歌
作词帕弗罗·朱宾斯基英语Pavlo Chubynsky,1862
作曲米卡依罗·维尔毕茨基英语Mykhailo Verbytsky,1863
采用1992年1月15日 (音乐)
2003年3月6日 (歌词)
音樂試聽
演唱版
文件信息 · 帮助
Flag of Ukraine.svg
乌克兰国歌历史
1917 - 1920烏克蘭仍在人間
1949 - 1991乌克兰苏维埃社会主义共和国国歌
1991 -烏克蘭仍在人間

乌克兰仍在人间》(烏克蘭語Ще не вмерла України,亦作“乌克兰尚未毁灭”)是乌克兰国歌。这首歌的曲由西乌克兰作曲家、烏克蘭希臘禮天主教會神父米卡依罗·维尔毕茨基英语Mykhailo VerbytskyМихайло Вербицький)作于1863年,用于配唱基辅地区一位杰出的民族志学者帕弗罗·朱宾斯基英语Pavlo ChubynskyПавло Чубинський)所作的一首爱国诗篇。[1][2]

在1917年,这首歌成为短命的乌克兰人民共和国的国歌。很快这个共和国被苏维埃政权所取代。苏联解体之后,在1992年,乌克兰最高拉达重新接受了这首歌作为乌克兰国歌,取代《乌克兰苏维埃社会主义共和国国歌》。2003年,乌克兰最高拉达通过了修改自朱宾斯基原作的新歌词,仅使用原作的第一节和副歌部分,并进行了略微改动。[3][4]

歌词[编辑]

2003年版歌词[编辑]

原文
拉丁字母
IPA发音
英文翻譯
中文翻譯

Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

𝄆 Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду. 𝄇[3][4][5]

Šče ne vmerła Ukrajiny, i słava, i vola,
Šče nam, bratťa mołodiji, usmichneťśa dola.
Zhynuť naši vorižeńky, jak rosa na sonci,
Zapanujem i my, bratťa, u svojij storonci.

𝄆 Dušu y tiło my połožym za našu svobodu,
I pokažem, ščo my, bratťa, kozaćkoho rodu. 𝄇

[ˈʃt̪ʃɛ n̪ɛ ˈu̯mɛrɫɐ ʊkrɐˈjin̪ɪ ǀ i ˈsɫɑβ̞ɐ ǀ i ˈwɔlʲɐ ‖]
[ʃt̪ʃɛ n̪ɑm ˈbrɑtʲːɐ moɫoˈd̪ʲiji ǀ ʊs̪mʲixˈn̪ɛtʲs̪ʲɐ ˈd̪ɔlʲɐ ‖]
[ˈz̪ɦɪn̪ʊtʲ ˈn̪ɑʃi worʲiˈʒɛn̪ʲkɪ ǀ jɑk roˈs̪ɑ n̪ɑ ˈs̪ɔn̪t̪s̪ʲi ǀ]
[z̪ɐpɐˈn̪ujem i mɪ ˈbrɑtʲːɐ ǀ u s̪woˈjij s̪t̪oˈrɔn̪t̪s̪ʲi ‖]

𝄆 [ˈd̪uʃʊj ˈtʲiɫo mɪ poˈɫɔʒɪm z̪ɑ ˈn̪ɑʃʊ s̪woˈbɔd̪ʊ ǀ]
[i poˈkɑʒem ʃt̪ʃɔ mɪ ˈbrɑtʲːɐ ǀ koˈz̪ɑt̪s̪ʲkoɦo ˈrɔd̪ʊ ‖] 𝄇

Nay, thou art not dead, Ukraine, see, thy glory's born again,
And the skies, O brethren, upon us smile once more!
As in Springtime melts the snow, so shall melt away the foe,
And we shall be masters in our own home.

𝄆 Soul and body, yea, our all, offer we at freedom's call
We, whose forebears, and ourselves, proud Cossacks are! 𝄇[6][7]

乌克兰仍在人间,她的光荣,她的自由,
在我们同胞之上,命运将再次微笑。
我们的敌人将会消失,像朝阳下的露珠,
同胞们,我们将会统治我们自己的自由土地。

𝄆 我们将会献出我们的灵魂和肉体,为了得到自由,
同胞们,我们将会证明,我们属于哥萨克民族。 𝄇

2003年之前的歌词[编辑]

原文 可用中文演唱的歌词 另一中文譯文(缺第三节)

Ще не вмерла України ні слава, ні воля.
Ще нам, браття-українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів (×2)
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Станем браття, в бій кривавий, від Сяну до Дону
В ріднім краю панувати не дамо нікому.
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще на нашій Україні доленька наспіє.

Приспів (×2)
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!

А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже.
За Карпати відіб'ється, згомонить степами,
України слава стане поміж народами.

Приспів (×2)
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду![8]

乌克兰你自由意志世世代代传颂,同胞手足命运依旧向我们展露笑容。
敌人犹如点点朝露在阳光下消融,我们热爱这片热土在此衍生繁荣。

副歌(唱两遍)
甘愿为了我们的自由献出躯体灵魂,我们都是哥萨克一族我们同源同种。

为争自由英勇奋起相江顿河的弟兄,故乡大地绝不允许他人主宰掌控。
黑海含笑第聂伯河欢腾波涛气势恢宏,生活在我乌克兰啊受到世人尊崇。

副歌(唱两遍)
甘愿为了我们的自由献出躯体灵魂,我们都是哥萨克一族我们同源同种。

辛勤劳动顽强奋斗齐心建树丰功,乌克兰啊自由之歌响彻大地天空。
歌声飞越喀尔巴阡飞越平原森林,祖祖辈辈乌克兰的荣耀贯彻始终。

副歌(唱两遍)
甘愿为了我们的自由献出躯体灵魂,我们都是哥萨克一族我们同源同种。

吾等烏克蘭,榮光猶在,自由尚存人間;
吾等同胞,青天之上,命運再展笑顏。
吾等強敵,去如朝露,終須消散;
是以兄弟,吾等國土,將必歸屬吾身。

鮮血遍地,魂魄飛逝,全為吾等自由;
以此足證,吾等兄弟,皆為哥薩克民族!

吾友奮起,血戰沙場,由桑水頓河
茫茫我土,昭昭吾國,他人不可侵犯。
浩浩黑海將展笑顏;滔滔聶伯終會歡騰,
皆因吾等烏克蘭,昔日榮光再臨!

鮮血遍地,魂魄飛逝,全為吾等自由;
以此足證,吾等兄弟,皆為哥薩克民族!

参见[编辑]

来源[编辑]

  1. ^ A History of Ukraine: A Land and Its Peoples Magocsi, Paul Robert (2010). Toronto: University of Toronto Press. p. 401.
  2. ^ https://web.archive.org/web/20050203182206/http://www.cerkwa.net/index1.htm ОТЕЦЬ МИХАЙЛО ВЕРБИЦЬКИЙ (4.03.1815-7.12.1870)] Cerkwa.net.
  3. ^ 3.0 3.1 Ukraine] NationalAnthems.info. Kendall, David, 2013.
  4. ^ 4.0 4.1 ([//web.archive.org/web/20160402194358/http://nationalanthems.me/ukraine-shche-ne-vmerla-ukraina 页面存档备份,存于互联网档案馆) [Ukraine – Shche ne Vmerla Ukraina] NationalAnthems.me.
  5. ^ Law of Ukraine "About National Anthem of Ukraine"
  6. ^ Ukrainas nationalsång | Ukraina i Sverige www.ukrainaemb.se.
  7. ^ UKRAINE'S NEW ANTHEM.; Translation of the National Hymn Adopted by the Republic The New York Times. 1918-06-17. ISSN 0362-4331.
  8. ^ [Українські народні пісні] Народна творчість (фольклор). 2018.